від 23 вересня 2003 року № 506-р

Про затвердження заходів

щодо поліпшення екологічної

освіти, виховання населення,

стимулювання та пропаганди

ощадливого використання води

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 серпня
2003 року № 537 “Про затвердження плану заходів щодо поліпшення екологічної освіти, виховання населення, стимулювання та пропаганди ощадливого використання води” та, керуючись Законом України “Про місцеві державні адміністрації”:

1. Затвердити план заходів щодо поліпшення екологічної освіти, виховання населення, стимулювання та пропаганди ощадливого використання води (додається).

2. Виконавцям плану заходів забезпечити їх виконання та інформувати управління освіти і науки обласної державної адміністрації щороку до 1 грудня.

3. Управлінню освіти і науки обласної державної адміністрації узагальнену інформацію подавати голові обласної державної адміністрації щороку до
5 січня.

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Перевозника А.В.

Голова обласної

державної адміністрації М.ЧЕРНОВОЛ


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 23 вересня 2003 року № 506-р

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо поліпшення екологічної освіти, виховання населення,

стимулювання та пропаганди ощадливого використання води

п/п

Зміст заходу

Строк виконання

Виконавці

1

2

3

4

1.

Починаючи з 2004 року, запрова-дити в області відзначення Дня води і з цією метою проводити у навчальних закладах всіх рівнів відкриті уроки, семінари, конкурси із залученням фахівців-екологів, спеціалістів управлінь екологічних ресурсів, меліорації та водного господарства, представників громадських екологічних формувань

Щороку

22 березня

Управління освіти і науки облдерж-адміністрації, державне управління екології та природних ресурсів в області, обласне управління меліорації та водного господарства, обласна асоціація “Зелений світ”, обласне товариство охорони природи (за згодою), райдерж-адміністрації, міськвиконкоми

2.

Підготувати матеріали та видати другий збірник “Золоті екологічні стежини Кіровоградщини”, залучив-ши для цього кошти з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища

2003-2004 рр.

Державне управління екології та природних ресурсів в області, обласний дитячий екологічний центр “Ексампей”

3.

В засобах масової інформації та передачах обласної телерадіо-компанії періодично висвітлювати інформацію про стан малих річок області, очисних споруд, водокорис-тування та водовідведення

Один раз на місяць

Державне управління екології та природних ресурсів в області, обласна державна телерадіо-компанія

4.

Організувати і провести круглий стіл на тему: “Чиста вода: роздуми і тривоги”

Жовтень

2003 року

Державне управління екології та природних ресурсів в області, обласне управління меліорації та водного господарства, управління освіти і науки облдержадміністрації обласна асоціація “Зелений світ”, обласне товариство охорони природи (за згодою)

5.

Через обласні засоби масової інформації ввести правовий всеобуч населення під рубрикою “Екоправо: Водний кодекс України”

Один раз на квартал

Державне управління екології та природних ресурсів в області, обласне управління меліорації та водного господарства, управління у справах преси та інформації облдержадміністрації

6.

На базі навчальних закладів всіх рівнів проводити семінари та конференції на тему: “Чиста вода - синонім здоров'я нації”

2003-2005 рр.

Управління освіти і науки облдерж-адміністрації, державне управління екології та природних ресурсів в області, управління охорони здоро-в'я, обласна санітарно-епідеміоло-гічна станція, обласне управління меліорації та водного господарства, обласна асоціація “Зелений світ”, обласне товариство охорони приро-ди (за згодою), райдержадмініст-рації, міськвиконкоми

7.

Скоординувати роботу засобів масової інформації щодо висвітлен-ня необхідності раціонального споживання води, доцільності використання засобів обліку і регулювання її споживання

Жовтень

2003 року

Управління у справах преси та інформації облдержадміністрації

8.

Забезпечити інформаційну підтрим-ку реалізації заходів щодо поліп-шення екологічної освіти, виховання населення, стимулювання та пропа-ганди ощадливого використання води

Постійно

Управління у справах преси та інформації облдержадміністрації, обласні, районні засоби масової інформації

9.

Започаткувати на обласному теле-баченні та радіо постійну екологічну програму із залученням провідних екологів та спеціалістів водного господарства. У друкованих засо-бах масових інформації продовжити рубрики “Коли приходить хазяїн”, Ще раз про економію”, “Рахуймо гроші”

Починаючи з жовтня 2003 р.

Кіровоградська державна телерадіокомпанія, управління у справах преси та інформації облдержадміністрації, обласні, районні засоби масової інформації

10.

Продовжити проведення серед учнівської молоді обласної акції “Громадськість за збереження малих річок”

Постійно

Управління освіти і науки облдерж-адміністрації, райдержадміністрації,

міськвиконкоми

11.

Забезпечити участь юних екологів та природолюбів у Всеукраїнському конкурсі “До чистих джерел”

Постійно

Управління освіти і науки облдерж-адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

______________________

1

2

1

2

3

4