від 18 вересня 2003 року № 492-р

Про недоліки в організації виконання

завдань, визначених актами і дорученнями

Президента України, Кабінету Міністрів

України, розпорядженнями і дорученнями

голови облдержадміністрації

Відділом контролю апарату облдержадміністрації вивчено стан виконання Указу Президента України від 27 березня 1998 року № 222 “Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі”, обласної програми житлового будівництва на селі на 2002 рік, обласної програми розвитку житлового будівництва на селі “Власний дім”, протокольного рішення спільного засідання колегій Державного комітету України з будівництва та архітектури і обласної державної адміністрації з питання “Про стан розвитку будівельної галузі області та заходи щодо подальшої співпраці Держбуду України і Кіровоградської облдержадміністрації згідно з завданнями Програми діяльності Кабінету Міністрів України” від 20 червня 2003 року, організацію контролю за виконанням документів в управлінні капітального будівництва облдержадміністрації.

У ході перевірки встановлено, що значна кількість завдань, визначених Указом Президента України і обласними програмами індивідуального житлового будівництва на селі, залишаються фактично невиконаними.

Для реалізації програм не виділяються кошти за рахунок державних капітальних вкладень, що передбачаються на розвиток соціальної сфери села, тому комунальні мережі інженерного забезпечення індивідуальних житлових будинків у селах області практично не споруджуються.

Не завершена станом на 15 серпня 2003 року передача райдержадміністраціями обласному фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі “Власний дім” недобудованих одноповерхових будинків (відповідно до рішення обласної ради це необхідно було зробити до 1 квітня 2003 року).

Оскільки виконання програми зводиться до добування коштів і кредитування забудовників, її ефективність надзвичайно низька. За 5 років дії програми надано кредити всього 66 сім'ям області та введено в експлуатацію 42 будинки загальною площею 4 тис.861 кв. м. Кошти з місцевих бюджетів на реалізацію програми не виділяються з 1998 року, а за поверненням коштів державному бюджету область значиться на одному з останніх місць.

На виконання п.7 протокольного рішення спільного засідання колегій Держбуду України і обласної державної адміністрації від 20 червня 2003 року щодо виділення Кабінетом Міністрів України субвенції на реалізацію інвестиційних проектів управління підготувало відповідні документи щодо пропозицій облдержадміністрації до постанови Кабінету Міністрів України від 18 липня 2003 року № 1118 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 4 червня 2003 р. № 856”, якою визначено перелік об'єктів, що фінансуватимуться за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інвестиційних проектів у 2003 році.

Проте, не організовано належним чином виконання завдання п.8 щодо запровадження в області фінансово-економічного механізму житлового будівництва за досвідом холдингової компанії “Київміськбуд”, п.9 щодо проведення інвентаризації об'єктів незавершеного житлового будівництва в області для добудови їх та п.13 щодо зменшення на кінець 2003 року кількості збиткових будівельних підприємств до 25 відсотків.

Організація контролю за виконанням документів в управлінні капітального будівництва облдержадміністрації в цілому не відповідає вимогам указів Президента України від 29 березня 2000 року №549, від 19 лютого 2002 року № 155, розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 року № 70-р, розпорядження голови облдержадміністрації від 3 квітня 2003 року № 158-р.

Порушується вимога п.4 протокольного рішення засідання Кабінету Міністрів України від 1 березня 2003 року (протокол № 6, п.2) “Про факти порушення дисципліни в окремих центральних органах виконавчої влади” щодо здійснення щотижневого аналізу стану виконання документів.

Служба оперативно-технічного контролю (Левченко В.Д. - начальник виробничо-технічного відділу) не готує щомісячні підсумки виконання документів для керівництва управління і структурних підрозділів. Не вживаються заходи дисциплінарного впливу до службовців, які порушують терміни виконання документів або неякісно їх виконують.

Планування діяльності управління, у т.ч. і контрольної, носить спрощений, формальний характер. Плани роботи управління не передбачають питання комплексних і цільових перевірок стану виконання актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голови облдержадміністрації, власних рішень в підпорядкованих організаціях, звіти їх окремих керівників. При цьому плани роботи управління не затверджуються першим заступником голови облдержадміністрації, як того вимагає Регламент обласної державної адміністрації, затверджений розпорядженням голови облдержадміністрації від 6 січня 2000 року № 4-р.

В результаті тільки в поточному році порушено терміни виконання 5 контрольних документів, що складає 62 відсотки від усіх виконаних управлінням документів, які перебувають на обліку у відділі контролю апарату облдержадміністрації.

На виконання указів Президента України від 29 березня 2000 року № 549 “Про заходи щодо вдосконалення організації контролю за виконанням актів та доручень Президента України”, від 19 лютого 2002 року №155 “Про порядок організації та здійснення контролю за виконанням указів, розпоряджень і доручень Президента України”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 року № 70 “Про стан виконавської дисципліни та заходи щодо посилення контролю і підвищення відповідальності керівників центральних та місцевих органів виконавчої влади за своєчасне і безумовне виконання законів України, актів та доручень Президента України і Кабінету Міністрів України”, розпорядження голови облдержадміністрації від 3 квітня 2003 року № 158-р з зазначених питань:

1. Визнати роботу управління капітального будівництва облдерж-адміністрації з питань організації виконання актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голови облдержадміністрації недостатньою.

2. Начальнику управління капітального будівництва облдержадміністрації Кошовенку В.Л. вирішити питання щодо персональної відповідальності заступника начальника управління Ведріна В.О. за систематичне порушення контрольних термінів, низький рівень організації контролю за виконанням актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голови облдержадміністрації, на якого наказом від 11 лютого 2003 року № 4 покладено відповідальність за стан організації контрольної діяльності управління.

3. Управлінню капітального будівництва облдержадміністрації до 1 січня 2004 року розглянути на засіданні колегії питання про:

стан виконання Указу Президента України від 27 березня 1998 року № 222 “Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі”, обласних програм із зазначених питань та заслухати звіт керівника обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі “Власний дім” Ломакіна І.А.;

стан організації виконання актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голови облдержадміністрації із заслуховуванням звіту заступника начальника управління Ведріна О.В. за участю спеціалістів відділу контролю апарату облдержадміністрації.

4. Попередити керівників структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств і відомств України в області, голів райдержадміністрацій про їх персональну відповідальність за забезпечення виконання у встановлені строки законів України, актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голови облдержадміністрації.

5. Керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації, територі-альних органів міністерств і відомств України в області за участю працівників відділу контролю апарату облдержадміністрації проаналізувати у вересні-жовтні 2003 року на засіданнях колегій хід виконання законів України, актів і доручень Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голови облдержадміністрації, дати принципову оцінку фактам безвідповідальності окремих посадових осіб, визначити конкретні дієві заходи щодо посилення виконавської дисципліни.

6. Заступникам голови облдержадміністрації забезпечити дієвий контроль за неухильним дотриманням регламенту облдержадміністрації, Інструкції з питань діловодства у частині, що визначає порядок підготовки інформацій про стан виконання актів і доручень Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та терміни їх підготовки і направлення.

7. Заступнику голови облдержадміністрації, керівнику апарату Осадчому Є.Б. щопонеділка доповідати голові обласної державної адміністрації про стан виконання актів і доручень Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голови облдержадміністрації.

8. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації, керівника апарату Осадчого Є.Б.

Голова обласної

державної адміністрації М.ЧЕРНОВОЛ

4