від 3 вересня 2003 року № 470-р

Про підготовку та проведення

комплексу осінньо-польових

робіт у 2003 році

Аналіз стану підготовки до проведення комплексу осінньо-польових робіт показує, що в ряді сільськогосподаських підприємств області низький рівень готовності технічних засобів, не накопичено необхідної кількості пально-мастильних матеріалів, мінеральних добрив і засобів захисту рослин, не завершено підготовку посівного матеріалу, що може негативно вплинути на своєчасне проведення комплексу осінньо-польових робіт і призвести до невиконання прогнозованих обсягів виробництва основних сільськогоспо-дарських культур.

З метою оперативного вирішення питань, пов"язаних з підготовкою і своєчасним проведенням комплексу осінньо-польових робіт:

1. Утворити обласний штаб по забезпеченню проведення комплексу осінньо-польових робіт у складі згідно з додатком 1.

2. Затвердити заходи з підготовки та проведення комплексу осінньо-польових робіт у 2003 році (додається).

3. З метою сприяння своєчасному проведенню комплексу осінньо-польових робіт та надання допомоги сільгосппідприємствам різних форм власності закріпити керівників структурних підрозділів облдержадміністрації та обласних організацій за районами області згідно з додатком 2.

4. Погодитись з пропозиціями райдержадміністрацій та затвердити прогнозні обсяги посіву озимих культур згідно з планами соціально-економічного розвитку на 2003 рік згідно з додатком 3.

5. Головному управлінню сільського господарства і продовольства облдержадміністрації забезпечити реалізацію плану заходів з підготовки та проведення комплексу осінньо-польових робіт у 2003 році, інформувати облдержадміністрацію про стан їх виконання щомісяця до 5 числа, наступного за звітним періодом.

6. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації згідно з розподілом функціональних повноважень.

Голова обласної

державної адміністрації М.ЧЕРНОВОЛ


Додаток 1

до розпорядження голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 3 вересня 2003 року № 470-р

С К Л А Д

обласного штабу по забезпеченню проведення комплексу

осінньо-польових робіт у 2003 році

Начальник штабу

ЧЕРНОВОЛ

Михайло Іванович

-

голова обласної державної адміністрації

Заступник начальника штабу

ЛИТВИН

Юрій Олексійович

-

начальник головного управління сільського господарства і продовольства облдерж-адміністрації

Секретар штабу

СЕРДЮК

Іван Олександрович

-

начальник відділу головного управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації

Члени штабу:

ВАГАНОВА

Людмила Валентинівна

-

в.о.генерального директора Кіровоградського обласного дочірнього підприємства ДАК "Хліб України"

КРИВИЙ

Василь Семенович

-

начальник інспекції якості та формування ресурсів сільськогосподарської продукції облдержадміністрації

МЕДВЕДЕНКО

Олексій Олексійович

-

начальник Кіровоградської обласної державної хлібної інспекції

МОТОРНА

Надія Павлівна

-

начальник Кіровоградського обласного управління статистики

НАРІЙЧУК

Сергій Федорович

-

заступник начальника головного управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації

САМОЙЛЕНКО

Володимир Петрович

-

начальник інспекції державного технічного нагляду облдержадміністрації

Заступник голови обласної

державної адміністрації,

керівник апарату Є.ОСАДЧИЙ


Додаток 2

до розпорядження голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 3 вересня 2003 року № 470-р

СПИСОК

керівників структурних підрозділів облдержадміністрації

та обласних організацій, закріплених за районами

Бобринецький

КВАСНОВСЬКИЙ

Володимир Микитович

заступник начальника головного управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації

Вільшанський

ВЛАДОВ

Іван Васильович

начальник обласного управління земельних ресурсів

Гайворонський

ШАХАДИНЕЦЬ

Сергій Іванович

начальник державного управління екології та природних ресурсів в Кіровоградській області

Голованівський

БАБКОВ

Дмитро Олександрович

начальник обласної станції захисту рослин Кіровоградської області

Добровеличківський

НАРІЙЧУК

Сергій Федорович

заступник начальника головного управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації

Долинський

ХАРІНА

Наталія Павлівна

начальник обласної насіннєвої інспекції

Знам"янський

КУЧКО

Олег Володимирович

заступник начальника головного управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації

Кіровоградський

САВРАНЧУК

Володимир Вікторович

директор Кіровоградської державної сільськогосподарської дослідної станції

Компаніївський

ЛИТВИН

Юрій Олексійович

начальник головного управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації

Маловисківський

КРИВИЙ

Василь Семенович

начальник інспекції якості та форму-вання ресурсів сільськогосподарської продукції облдержадміністрації

Новгородківський

КОВАЛЬОВА

Антоніна Борисівна

заступник начальника головного управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації

Новоархангельський

ТОПУЗОВ

Юрій Георгійович

начальник обласного виробничого управління меліорації і водного господарства

Новомиргородський

ЮРЕНКО

Володимир Аврамович

начальник обласної державної інспекції з карантину рослин

Новоукраїнський

СИДОРЕНКО

Борис Петрович

генеральний директор корпорації "Садвинпром"

Олександрівський

ОЛІЙНИК

Віктор Іванович

директор Кіровоградського відділен-ня Українського державного фонду підтримки селянських (фермерських) господарств

Олександрійський

САМОЙЛЕНКО

Володимир Петрович

начальник інспекції державного технічного нагляду облдержадміні-страції

Онуфріївський

НОВОСАД

Микола Миколайович

директор асоціації "Насіння Кіровоградщини"

Петрівський

МОСКАЛЕНКО

Олександр Іванович

начальник управління ветеринарної медицини в області

Світловодський

СТАНІСЛАВУК

Віталій Антонович

перший заступник начальника голов-ного управління сільського господар-ства і продовольства облдержадміні-страції

Ульяновський

ГУЛЬВАНСЬКИЙ

Ігор Миколайович

директор центру "Облдержродючість"

Устинівський

МЕДВЕДЕНКО

Олексій Олексійович

начальник Кіровоградської обласної державної хлібної інспекції

Заступник голови обласної

державної адміністрації,

керівник апарату Є.ОСАДЧИЙ


Додаток 3

до розпорядження голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 3 вересня 2003 року № 470-р

ПРОГНОЗНІ ПЛОЩІ ПОСІВУ

ОЗИМИХ КУЛЬТУР ПІД УРОЖАЙ 2004 РОКУ

(всі категорії господарств)

п/п

Назва району

Площа посіву,

тис.га

1.

Бобринецький

32,2

2.

Вільшанський

14,8

3.

Гайворонський

10,5

4.

Голованівський

17,2

5.

Добровеличківський

28,6

6.

Долинський

22,0

7.

Знам"янський

19,5

8.

Кіровоградський

30,0

9.

Компаніївський

20,0

10.

Маловисківський

22,5

11.

Новгородківський

22,5

12.

Новоархангельський

24,3

13.

Новомиргородський

19,2

14.

Новоукраїнський

31,2

15.

Олександрівський

19,5

16.

Олександрійський

27,8

17.

Онуфріївський

15,0

18.

Петрівський

19,5

19.

Світловодський

10,2

20.

Ульяновський

11,9

21.

Устинівський

20,0

УСЬОГО

438,4

Заступник голови обласної

державної адміністрації,

керівник апарату Є.ОСАДЧИЙ


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 3 вересня 2003 року № 470-р

ЗАХОДИ

з підготовки та проведення комплексу осінньо-польових робіт у 2003 році

п/п

Зміст заходів

Термін виконання

Відповідальні за виконання

1

2

3

4

1.

Переглянути сортовий склад озимих культур з урахуванням ситуації, яка склалась на озимому полі в поточному році, і розробити відповідні рекомен-дації щодо посіву під урожай 2004 року

До 5 вересня

2003 року

Центр наукового забезпечення агропромислового комплексу області, головне управління сільського господарства і про-довольства облдержадмініст-рації

2.

Провести районні науково-практичні конференції з питань забезпечення проведення посіву озимих під урожай 2004 року

До 5 вересня

2003 року

Райдержадміністрації

3.

Вжити заходів щодо організації вико-нання необхідних обсягів засипки якісного насіння озимих культур для посіву під урожай 2004 року

До 5 вересня

2003 року

Головне управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації, обласна державна насіннєва інспекція, райдержадміністрації

4.

Провести організаційну роботу та забезпечити прогнозні обсяги посіву озимих під урожай 2004 року

До 25 вересня

2003 року

Головне управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації, райдержадміністрації

5.

Здійснити заходи, направлені на забез-печення завершення ремонту кукуруд-зозбиральних комбайнів, а також всіх наявних зерносушильних агрегатів

До 5 вересня

2003 року

Головне управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації, райдержадміністрації

6.

За замовленням сільгосптоваровироб-ників сприяти залученню збиральної техніки з інших регіонів держави

До 5 вересня

2003 року

Головне управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації, райдержадміністрації

7.

Сприяти укладанню договорів між цукровими заводами та сільгосптоваро-виробниками області на поставку цукросировини у поточному році

До 5 вересня

2003 року

Управління промисловості, енергетики, транспорту та зв"язку, головне управління сільського господарства і продовольства облдержадміні-страції, райдержадміністрації

8.

Забезпечити організацію збирання цукрових буряків в оптимально можливі терміни

З 5 вересня

2003 року (за сприятливих погодно-кліма-тичних умов)

Головне управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації, райдержадміністрації

9.

Вжити заходів з організації накопи-чення необхідної кількості цукросиро-вини з метою пуску цукрових заводів

10 вересня

2003 року

Управління промисловості, енергетики, транспорту та зв"язку облдержадміністрації, цукрові заводи

10.

Розробити графіки надходження цукросировини на цукрові заводи області

До 10 вересня

2003 року

Управління промисловості, енергетики, транспорту та зв"язку, головне управління сільського господарства і продовольства облдержадміні-страції, райдержадміністрації

11.

Вжити заходів щодо забезпечення своєчасної виплати поточної заробітної плати та не допустити зростання заборгованості з неї

Постійно

Головне управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації, райдержадміністрації

12.

Посилити роз"яснювальну роботу щодо переваг функціонування сільськогоспо-дарських обслуговуючих кооперативів, надавати організаційну та методичну підтримку селянам у становленні і розвитку кооперативних структур на селі

Постійно

Головне управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації, райдержадміністрації

13.

Вжити заходів по наданню сільгосп-товаровиробникам повної, своєчасної і достовірної інформації щодо цінової ситуації на ринках сільськогосподар-ської продукції та продовольства

Постійно

Головне управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації, райдержадміністрації

14.

Вжити організаційних заходів щодо створення безпосередньо самими сільгосптоваровиробниками спеціалі-зованих зернових бірж для продажу продукції власного виробництва або ж провести роботу по розширенню числа засновників Кіровоградської аграрної біржі безпосередньо за рахунок фер-мерських господарств, сільськогоспо-дарських підприємств, агроторгових домів та сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів

Вересень

2003 року -

березень

2004 року

Головне управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації, райдержадміністрації

15.

Забезпечити завершення розрахунків за орендовані земельні і майнові паї в повному обсязі та відповідно до вимог чинного законодавства

Грудень

2003 року

Райдержадміністрації

16.

Вжити заходи по спрямуванню кредит-них ресурсів на проведення комплексу осінньо-польових робіт згідно з державною програмою фінансової підтримки сільгосппідприємств через механізм здешевлення кредитів комерційних банків та пролонгації кредитів до 1 жовтня 2004 року

Постійно до кінця року

Головне управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації, райдержадміністрації

_______________________

2

2

Продовження додатка 1

2

Продовження додатка 2

2

Продовження додатка 1

3

1

2

3

4