від 3 вересня 2003 року № 466-р

Про підвищення кваліфікації працівників

місцевих органів виконавчої влади, органів

місцевого самоврядування, керівників

підприємств, установ та організацій

у другому півріччі 2003 року

Відповідно до стратегічних завдань реформування державної служби в Україні, визначених у Посланні Президента України до Верховної Ради України “Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки”, в області вживаються заходи щодо удосконалення кадрового потенціалу, створення висококваліфікованого і дієздатного апарату місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, здатного забезпечувати ефективні економічні та соціальні перетворення в регіоні, надання на високому рівні управлінських послуг мешканцям Кіровоградщини. Суттєвою складовою цих заходів є організація підвищення кваліфікації державних службовців та кадрового резерву, удосконалення їхньої адміністративної, правової та економічної культури, що проводиться в Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій обласної державної адміністрації.

Активізувалася робота Центру як освітньої науково-методичної установи загальнонаціональної системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій. У Центрі створено кафедру державного управління, працюють комп'ютерний клас, регіональна міжгалузева лабораторія соціополітичних, соціоекономічних, соціокультурних досліджень та соціоніки у сфері менеджменту та моніторингу, спеціалізована бібліотека; значно поліпшилося інформаційне забезпечення навчально-освітнього процесу, більш практично спрямованими стали форми і методи занять, що дало можливість протягом першого півріччя 2003 року підвищити кваліфікацію 990 особам, серед яких 348 осіб працюють на посадах V-VII категорій в місцевих органах виконавчої влади та 160 відповідно в органах місцевого самоврядування.

Заслуговує на увагу позитивний досвід навчання окремих категорій слухачів за професійними програмами. За однією з них успішно завершено підготовку кадрового резерву на посади державних службовців V-VII категорій державних службовців, що здійснювалася відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2001 року № 199 “Про затвердження Положення про формування кадрового резерву для державної служби” та спільного наказу Головдержслужби України, Міністерства освіти і науки України, Української Академії державного управління при Президентові України від 30 жовтня
2002 року № 80/625/149 “Про затвердження порядку відбору на державну службу перспективних випускників вищих навчальних закладів ІV рівня акредитації”. 57 кращих випускників Кіровоградських вузів, які пройшли навчання у Центрі, рекомендовані на роботу в місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.

Виходячи з нагальних потреб часу, було проведено короткотермінові семінари для працівників структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій та міськвиконкомів, які займаються інноваційною, тендерною діяльністю, питаннями санації, реструктуризації та банкрутства, Всеукраїнський семінар ”Євроатлантична інтеграція в контексті співробітництва Україна - НАТО” за участю Мішеля Дюре, Директора Центру інформації та документації НАТО в Україні (ЦІДН).

Разом з тим, не повною мірою задовольнили потреби у підвищенні кваліфікації своїх працівників Новоархангельська, Гайворонська, Вільшанська, Новомиргородська райдержадміністрації (відповідно 17%, 53% та по 59%, у той час, коли майже в повному обсязі виконують планові показники Знам'янська, Маловисківська, Новоукраїнська, Онуфріївська, Ульяновська райдержадміністрації, Знам'янський, Олександрійський, Світловодський міськвиконкоми.

Зростаючі обсяги слухачів, необхідність своєчасного вивчення актуальних проблем сьогодення регіону й держави, впровадження сучасних освітніх технологій вимагають виділення Центру додаткових приміщень, забезпечення автотранспортом.

З метою подальшого вдосконалення підвищення ефективності діяльності державних службовців на посадах V-VII категорій, що працюють в місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування області:

1. Затвердити план-графік підвищення кваліфікації працівників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій у другому півріччі 2003 року згідно з додатком.

2. Керівникам структурних підрозділів обласної державної адміністрації, головам районних державних адміністрацій, рекомендувати головам районних рад, міським, селищним, сільським головам забезпечити участь працівників у навчанні в Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій обласної державної адміністрації та своєчасне і в повному обсязі фінансування видатків на організацію їхнього навчання.

3. Директору Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій обласної державної адміністрації Дмитренко Т.Т. забезпечити високий рівень навчально-освітнього процесу підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій за професійними програмами. Вжити додаткових заходів щодо поліпшення умов навчання слухачів. Передбачити механізм впровадження дистанційної освіти, розроблення методичних та довідкових посібників з питань державного й регіонального управління.

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації, керівника апарату Осадчого Є.Б.

Голова обласної

державної адміністрації М.ЧЕРНОВОЛ


Додаток

до розпорядження голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 3 вересня 2003 року № 466-р

ПЛАН-ГРАФІК

підвищення кваліфікації державних службовців V-VIІ категорій

у Кіровоградському Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій облдержадміністрації у другому півріччі 2003 року

0x08 graphic

п/п

Дата, категорія

державних

службовців,

що направля-

ються на

навчання

Райони, міста області

29.09-03.10.2003

06-10.10.2003

13-17.10.2003

Керівники, спеціалісти загальних відділів райдержадміністрацій та міськвиконкомів

Завідуючі, спеціалісти з питань режимно-секрет-ної роботи райдержад-міністрацій, міськвико-нкомів та структурних підрозділів облдержад-міністрації (ІІ сесія)

Секретарі сільських рад, які вперше обрані

(ІІ сесія)

Структурні підрозділи облдержадміністрації

-

12

-

Райони:

1.

Бобринецький

1

1

5

2.

Вільшанський

1

1

1

3.

Гайворонський

1

1

2

4.

Голованівський

1

1

3

5.

Добровеличківський

1

1

3

6.

Долинський

1

1

-

7.

Знам'янський

1

1

-

8.

Кіровоградський

1

1

4

9.

Компаніївський

1

1

1

10.

Маловисківський

1

1

1

11.

Новгородківський

1

1

-

12.

Новоархангельський

1

-

3

13.

Новомиргородський

1

1

2

14.

Новоукраїнський

1

1

2

15.

Олександрівський

1

1

2

16.

Олександрійський

1

1

2

17.

Онуфріївський

1

1

-

18.

Петрівський

1

1

-

19.

Світловодський

1

-

1

20.

Ульяновський

1

1

4

21.

Устинівський

1

1

3

Міста:

1.

м. Знам'янка

1

1

-

2.

м. Кіровоград

1

1

-

3.

м. Олександрія

1

1

-

4.

м. Світловодськ

1

1

-

УСЬОГО:

25

35

39

0x08 graphic

п/п

Дата, категорія

державних

службовців,

що направля-

ються на

навчання

Райони, міста області

13-17.10.2003

20-24.10.2003

27-28.10.2003

Секретарі сільських рад, які вперше обрані

(ІІ сесія)

Секретарі селищних, міських (крім міст обласного значення) рад, які вперше обрані

(ІІ сесія)

Працівники райдержадміні-страцій та міськвиконкомів, які відповідають за інвестиційну діяльність

Райони:

1.

Бобринецький

3

1

1

2.

Вільшанський

-

-

1

3.

Гайворонський

3

1

1

4.

Голованівський

2

1

1

5.

Добровеличківський

3

-

1

6.

Долинський

-

1

1

7.

Знам'янський

-

-

1

8.

Кіровоградський

5

-

1

9.

Компаніївський

1

-

1

10.

Маловисківський

1

1

1

11.

Новгородківський

-

1

1

12.

Новоархангельський

-

-

1

13.

Новомиргородський

2

1

1

14.

Новоукраїнський

-

1

1

15.

Олександрівський

2

1

1

16.

Олександрійський

2

1

1

17.

Онуфріївський

2

2

1

18.

Петрівський

1

-

1

19.

Світловодський

2

-

1

20.

Ульяновський

-

1

1

21.

Устинівський

1

1

1

Міста:

1.

м.Знам'янка

-

-

1

2.

м.Кіровоград

-

-

1

3.

Кіровський р-н м.Кіровограда

-

-

-

4.

Ленінський р-н м.Кіровограда

-

-

-

5.

м.Олександрія

-

-

1

6.

м.Світловодськ

-

-

1

УСЬОГО:

30

14

25

0x08 graphic

п/п

Дата, категорія

державних

службовців,

що направля-

ються на

навчання

Райони, міста області

03-04.11.2003

10-14.11.2003

10-14.11.2003

17-21.11.2003

Працівники райдержадмі-ністрацій та міськвикон-комів, які відповідають за інноваційну діяльність

Директори районних та міських будинків культури

Директори районних та міських бібліотек

Головні бухгалтери, спеціалісти бухгалтерсь-кого обліку райдерж-адміністрацій

Райони:

1.

Бобринецький

1

1

1

1

2.

Вільшанський

1

1

1

1

3.

Гайворонський

1

1

1

1

4.

Голованівський

1

1

1

1

5.

Добровеличківський

1

1

1

1

6.

Долинський

1

1

1

1

7.

Знам'янський

1

1

1

1

8.

Кіровоградський

1

1

1

1

9.

Компаніївський

1

1

1

1

10.

Маловисківський

1

1

1

1

11.

Новгородківський

1

1

1

1

12.

Новоархангельський

1

1

1

1

13.

Новомиргородський

1

1

1

1

14.

Новоукраїнський

1

1

1

1

15.

Олександрівський

1

1

1

1

16.

Олександрійський

1

1

1

1

17.

Онуфріївський

1

1

1

1

18.

Петрівський

1

1

1

1

19.

Світловодський

1

1

1

1

20.

Ульяновський

1

1

1

1

21.

Устинівський

1

1

1

1

Міста:

1.

м.Знам'янка

1

1

1

-

2.

м.Кіровоград

1

1

1

-

3.

Кіровський р-н

м.Кіровограда

-

-

-

-

4.

Ленінський р-н

м.Кіровограда

-

-

-

-

5.

м.Олександрія

1

1

1

-

6.

м.Світловодськ

1

1

1

-

УСЬОГО:

25

25

25

21

0x08 graphic

п/п

Дата, категорія державних

службовців, що

направляються

на навчання

Райони, міста області

17-21.11.2003

17-21.11.2003

24-28.11.2003

Головні бухгалтери, спеціалісти бухгалтерського обліку районних, районних у містах, міських рад

Головні бухгалтери, спеціалісти бухгалтерського обліку структур-них підрозділів облдержадмі-ністрації

Спеціалісти з питань організації контролю за вико-нанням документів структурних підрозділів обл-держадміністрації

Структурні підрозділи облдержадміністрації

-

20

20

Райони:

1.

Бобринецький

1

-

-

2.

Вільшанський

1

-

-

3.

Гайворонський

1

-

-

4.

Голованівський

1

-

-

5.

Добровеличківський

1

-

-

6.

Долинський

1

-

-

7.

Знам'янський

1

-

-

8.

Кіровоградський

1

-

-

9.

Компаніївський

1

-

-

10.

Маловисківський

1

-

-

11.

Новгородківський

1

-

-

12.

Новоархангельський

1

-

-

13.

Новомиргородський

1

-

-

14.

Новоукраїнський

1

-

-

15.

Олександрівський

1

-

-

16.

Олександрійський

1

-

-

17.

Онуфріївський

1

-

-

18.

Петрівський

1

-

-

19.

Світловодський

1

-

-

20.

Ульяновський

1

-

-

21.

Устинівський

1

-

-

Міста:

1.

м.Знам'янка

1

-

-

2.

м.Кіровоград

1

-

-

3.

Кіровський р-н м.Кіровограда

1

-

-

4.

Ленінський р-н м.Кіровограда

1

-

-

5.

м.Олександрія

1

-

-

6.

м.Світловодськ

1

-

-

УСЬОГО:

27

20

20

0x08 graphic

п/п

Дата, категорія

державних

службовців,

що направ-

ляються

на на-

вчання

Райони, міста області

01-05.12.2003

08-12.12.2003

15-19.12.2003

22-23.12.2003

Начальники, спеціалісти відділів оборон-ної та мобіліза-ційної роботи райдержадміні-страцій та міськ-виконкомів

Керівники, спеціалісти відділів інформаційного (інформаційно-аналітичного) забезпечення роботи райдерж-адміністрацій та міськвиконкомів

Спеціалісти районних, районних у містах. міських рад, які відповідають за кадрову роботу

Працівники райдержадмі-ністрацій та міськви-конкомів, які відповідають за розвиток малого та середнього бізнесу

Райони:

1.

Бобринецький

1

1

1

1

2.

Вільшанський

1

1

1

1

3.

Гайворонський

1

1

1

1

4.

Голованівський

1

1

1

1

5.

Добровеличківський

1

1

1

1

6.

Долинський

1

1

1

1

7.

Знам'янський

1

1

1

1

8.

Кіровоградський

1

1

1

1

9.

Компаніївський

1

1

1

1

10.

Маловисківський

1

1

1

1

11.

Новгородківський

1

1

1

1

12.

Новоархангельський

1

1

1

1

13.

Новомиргородський

1

1

1

1

14.

Новоукраїнський

1

1

1

1

15.

Олександрівський

1

1

1

1

16.

Олександрійський

1

1

1

1

17.

Онуфріївський

1

1

1

1

18.

Петрівський

1

1

1

1

19.

Світловодський

1

1

1

1

20.

Ульяновський

1

1

1

1

21.

Устинівський

1

1

1

1

Міста:

1.

м.Знам'янка

1

1

1

1

2.

м.Кіровоград

1

1

1

1

3.

Кіровський р-н

м.Кіровограда

1

-

1

-

4.

Ленінський р-н

м.Кіровограда

1

-

1

-

5.

м.Олександрія

1

-

1

1

6.

м.Світловодськ

1

-

1

1

УСЬОГО:

27

25

27

25

№ п/п

Категорія слухачів, що направляється на навчання

Усього слухачів

Терміни навчання

1.

Кадровий резерв на посади державних службовців V-VII категорій (студенти 5-х курсів Кіровоградсько-го державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, Кіровоградського державного технічного університету, Державної льотної академії України, Соціально - педагогічного інституту “Педагогічна академія”, Кіровоградського інституту регіонального управління та економіки)

50

Протягом року

(щочетверга)

2.

Молоді державні службовці структурних підрозділів облдержадміністрації.

Постійно діючий семінар “Моя професія - служити народу України.”

25

Протягом року

3.

Спеціалісти структурних підрозділів облдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, керівники державних та комунальних підприємств, установ, організацій.

Постійно діючий семінар з актуальних проблем трансформації економіки

25

Протягом року

4.

Керівники політичних партій та громадських організацій.

Постійно діючий семінар “Юридичне регулювання та організація роботи суб'єктів політичного процесу”

30

Протягом року

5.

Начальники відділів та заступники начальників відділів Кіровоградського міськвиконкому. Постійно діючий семінар “Юридичне регулювання та кадрове забезпечення служби в органах місцевого самоврядування”

30

Протягом року

6.

Спеціалісти відділів Кіровоградського міськвиконкому. Постійно діючий семінар “Сучасне українське ділове мовлення та правопис. Діловодство в органах місцевого самоврядування”

30

Протягом року

7.

Спеціалісти управлінь праці та соціального захисту Ленінського та Кіровського райвиконкомів м.Кіровограда.

Постійно діючий семінар “Правові основи професійної роботи та сучасне діловодство в органах соціального забезпечення”.

50

Протягом року

Заступник голови обласної

державної адміністрації,

керівник апарату Є.ОСАДЧИЙ

1

3

6

Продовження додатка