від 1 вересня 2003 року № 458-р

Про внесення змін та доповнень

до Положення про молодіжний

центр праці при управлінні у

справах сім"ї та молоді

облдержадміністрації

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 25 липня 2003 року № 1172 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2001 року № 40":

1. Внести до Положення про молодіжний центр праці при управлінні у справах сім"ї та молоді облдержадміністрації, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 21 травня 2001 року № 185-р "Про утворення молодіжного центру праці при управлінні у справах сім"ї та молоді обласної державної адміністрації", зміни, що додаються.

2. Управлінню у справах сім"ї та молоді облдержадміністрації забезпечити діяльність та здійснювати підтримку програм та заходів молодіжного центру праці при даному управлінні, спрямованих на розвиток усіх форм організації праці молоді та вирішення проблем її працевлаштування.

3. Райдержадміністраціям та рекомендувати міськвиконкомам сприяти органам у справах сім"ї та молоді в утворенні та забезпеченні діяльності молодіжних центрів праці, що належать до сфери їх управління.

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Перевозника А.В.

Голова обласної

державної адміністрації М.ЧЕРНОВОЛ

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 1 вересня 2003 року № 458-р

ЗМІНИ,

що вносяться до Положення про молодіжний центр праці при управлінні у справах сім"ї та молоді облдержадміністрації, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 21 травня 2001 року 185-р

У Положенні про молодіжний центр праці при управлінні у справах сім"ї та молоді облдержадміністрації:

1. У пункті 4 слова "круглу печатку" замінити словами "печатку із зображенням Державного Герба України";

2. У пункті 7:

підпункт 7 викласти у такій редакції:

"7) здійснює міжнародні зв"язки з метою сприяння навчанню молоді, стажуванню та проходженню практики за кордоном";

доповнити пункт підпунктами 16 і 17 такого змісту:

"16) здійснює посередництво у працевлаштуванні молоді на роботу за кордоном за умови отримання відповідної ліцензії;

17) сприяє організації внутрішнього, іноземного та зарубіжного туризму".

3. Пункт 9 доповнити абзацами такого змісту:

"залучати окремих фахівців до виконання завдань центру (за угодами);

самостійно чи на пайових засадах здійснювати будівництво, розвивати виробничу базу та іншу діяльність, спрямовану на створення нових робочих місць;

вносити до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування пропозиції з питань діяльності центру".

4. Доповнити Положення пунктом 16 такого змісту:

"16. Реорганізація та ліквідація центру здійснюється в порядку, встановленому законодавством".

______________