выд 1 вересня 2003 року № 457-р

Про заходи щодо виконання

законодавчих та нормативних

актів про збирання та утилізацію

відходів

На виконання Закону України "Про відходи", постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 року № 915 "Про впровадження системи збирання, сортування, транспортування, переробки та утилізації відходів як вторинної сировини" (із змінами до неї від 26 липня 2002 року № 1084), з метою екологічного оздоровлення території області, поліпшення санітарного стану міст, селищ і сіл:

1. Зобов"язати райдержадміністрації та рекомендувати міськвиконкомам у місячний термін скласти переліки підприємств, які використовують для упаковки продукції картон, папір, полімери, скло, жерсть, алюміній, металеву фольгу, дерево, текстиль та інші штучні, натуральні та комбіновані тароупаковочні матеріали, та запровадити відповідні реєстри.

2. Райдержадміністраціям, рекомендувати міськвиконкомам розробити та затвердити в установленому порядку регіональні Правила збирання, сортування і утилізації відходів, тари (упаковки) та довести їх до підприємств, організацій, установ та населення.

Управлінню житлово-комунального господарства облдержадміністрації та обласному управлінню "Кіровоградекокомресурси" надати необхідну методичну допомогу у проведенні цієї роботи.

3. Вважати за доцільне запровадити щоквартальну звітність підприємств, організацій та установ, які використовують тароупаковочні матеріали в виробництві та випускають ці товари у вільний обіг по території України, один примірник якої надсилати до райдержадміністрацій та міськвиконкомів, другий - в обласне управління "Кіровоградекокомресурси", та перерахування коштів
ДК "Укрекокомресурси" за збирання, сортування, транспортування, переробку та утилізацію використаної тари.

4. Райдержадміністраціям, рекомендувати міськвиконкомам сприяти укладенню угод між обласним управлінням "Кіровоградекокомресурси" та іншими суб"єктами про збирання, сортування, транспортування, переробку та утилізацію використаної тари (упаковки).

5. Взяти до відома, що постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2002 року № 1084 встановлено мінімальні норми утилізації використаної тари (упаковки) для підприємств, установ та організацій усіх форм власності згідно з тарифами, затвердженими цією постановою.

6. Державному управлінню екології та природних ресурсів в області розробити графіки перевірок протягом ІІІ кварталу 2003 року дотримання Закону України "Про відходи" підприємствами, організаціями та установами усіх форм власності, які використовують тароупаковочні матеріали в виробництві.

7. Для забезпечення належної координації роботи по створенню в області системи збирання та утилізації використаних тароупаковочних матеріалів та твердих побутових відходів створити обласну координаційну раду у складі згідно з додатком.

8. Виконавцям зазначених заходів надавати інформацію облдерж-адміністрації про стан їх виконання щокварталу до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом.

9. Управлінню житлово-комунального господарства облдержадміністрації щокварталу аналізувати стан виконання заходів та узагальнену інформацію з висновками і пропозиціями надавати голові координаційної ради до 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

10. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Перевозника А.В.

Голова обласної

державної адміністрації М.ЧЕРНОВОЛ


Додаток

до розпорядження голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

выд 1 вересня 2003 року № 457-р

С К Л А Д

обласної координаційної ради з питань заготівель і переробки

вторинних ресурсів

Голова ради

ПЕРЕВОЗНИК

Анатолій Володимирович

-

заступник голови обласної державної адміністрації

Заступники голови ради:

ДЕГТЯРЕНКО

Євген Петрович

-

начальник обласного управління "Кірово-градекокомресурси" ДК "Укрекокомресурси"

СНІСАРЕНКО

Сергій Володимирович

-

начальник управління житлово-комуналь-ного господарства облдержадміністрації

Секретар ради

ПЛИСЕНКО

Тетяна Миколаївна

-

головний спеціаліст державного управління екології та природних ресурсів в області

Члени ради:

АДАМОВИЧ

Олександр Вікторович

-

начальник управління пожежної безпеки та аварійно-рятувальних робіт МНС України в області

БОНДАРЕНКО

Володимир Васильович

-

начальник управління охорони здоров"я облдержадміністрації

КАБОВ

Юрій Володимирович

-

начальник управління інвестиційної політики облдержадміністрації

КУЛІКОВСЬКИЙ

Юрій Євгенович

-

начальник головного управління економіки облдержадміністрації

САРДІНА

Галина Григорівна

-

заступник голови державної податкової адміністрації в області

ФЕДОРЧАК

Віктор Васильович

-

начальник головного управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації

ЧОРНИЙ

Федір Федорович

-

головний державний санітарний лікар області

ШАХАДИНЕЦЬ

Сергій Іванович

-

начальник державного управління екології та природних ресурсів в області

Заступник голови обласної

державної адміністрації,

керівник апарату Є.ОСАДЧИЙ

2

2

Продовження додатка