від 7 серпня 2003 року № 405-р

Про проведення конкурсу “Кращі товари

Кіровоградщини” та обласного етапу

Всеукраїнського конкурсу “100 кращих

товарів України”

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. № 447-р “Про затвердження Концепції державної політики у сфері управління якістю продукції (товарів, робіт, послуг)”, Програми сприяння підвищенню якості та конкурентоспроможності продукції у Кіровоградській області на 2003-2005 роки, схваленої розпорядженням голови Кіровоградської облдержадміністрації від 1 липня 2003 р. № 328-р:

1. Затвердити Положення про щорічний обласний конкурс якості продукції (товарів, робіт, послуг) “Кращі товари Кіровоградщини” (додається).

2. Для проведення конкурсу утворити обласну конкурсну комісію, та затвердити Положення про неї (додається).

3. Головою обласної конкурсної комісії призначити заступника голови обласної державної адміністрації Ковальчука М.М.

4. Обласній конкурсній комісії забезпечити організацію і проведення обласного конкурсу “Кращі товари Кіровоградщини” в рамках Всеукраїнського конкурсу “100 кращих товарів України”.

5. Рекомендувати міськвиконкомам, зобов'язати райдержадміністрації та структурні підрозділи облдержадміністрації провести необхідну організаційну та роз'яснювальну роботу щодо організації та проведення конкурсів якості, реалізації заходів з підвищення якості та конкурентоспроможності продукції.

6. Управлінню у справах преси та інформації облдержадміністрації, обласній державній телерадіокомпанії забезпечити щорічне висвітлення результатів проведення конкурсів.

7. Зняти з контролю розпорядження голови облдержадміністрації від 11 березня 2002 року № 93-р “Про першочергові заходи щодо підвищення якості продукції підприємств області”.

8. Контроль за виконанням даного розпорядження голови облдержадміністрації покласти на заступника голови облдержадміністрації Ковальчука М.М.

Голова обласної

державної адміністрації М.ЧЕРНОВОЛ

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 7 серпня 2003 року № 405-р

Положення

про щорічний обласний конкурс якості продукції

(товарів, робіт, послуг) “Кращі товари Кіровоградщини”

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблене відповідно до Указу Президента України від 23 лютого 2001 року № 113 “Про заходи щодо підвищення якості вітчизняної продукції” та Концепції державної політики у сфері управління якістю продукції (товарів, робіт, послуг), затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. № 447-р.

1.2. Обласний конкурс якості “Кращі товари Кіровоградщини” (далі - конкурс) проводиться в рамках Всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) “100 кращих товарів України”. Головною метою проведення обласного конкурсу є об'єднання зусиль, спрямованих на поліпшення якості та конкурентоспроможності продукції, що виробляється у регіоні, сприяння впровадженню на підприємствах міста та області сучасних методів управління якістю.

1.3. Конкурс проводиться за такими товарними категоріями:

продукція;

послуги.

1.4. Вимоги до учасників конкурсу та методика проведення оцінки представленої на конкурс продукції (товарів, робіт, послуг) визначаються у рекомендаціях для учасників обласного конкурсу якості.

2. Учасники конкурсу

2.1. Участь у конкурсі підприємств, установ і організацій всіх форм власності (далі - підприємство) здійснюється на добровільних засадах.

2.2. У конкурсі може брати участь підприємство, що зареєстроване як юридична особа або як філія юридичної особи, та займається виробництвом і реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг) на території України.

3. Конкурсна комісія

3.1. Для організації проведення конкурсу та визначення переможців утворюється обласна конкурсна комісія.

3.2. Обласну конкурсну комісію (далі - комісія) очолює заступник голови обласної державної адміністрації. Діяльність комісії визначається Положенням про обласну конкурсну комісію, затвердженим головою обласної державної адміністрації.

4. Порядок проведення конкурсу

4.1. Повідомлення та порядок проведення конкурсу комісія публікує у засобах масової інформації у першому півріччі поточного року.

2

4.2. Для участі у конкурсі підприємства подають до комісії заявку встановленого зразка.

4.3. Комісія у тижневий термін після отримання заявки надсилає претенденту рекомендації для учасників обласного конкурсу якості.

4.4. Підприємство сплачує організаційний внесок за участь у конкурсі до Кіровоградського державного центру стандартизації, метрології та сертифікації і отримує повідомлення про реєстрацію.

4.5. Учасники конкурсу готують необхідні матеріали та надсилають їх на розгляд комісії відповідно до рекомендацій.

4.6. Комісія організовує проведення оцінки наданих учасниками матеріалів , визначає необхідність проведення візитів на підприємства-учасники конкурсу, робить остаточні висновки та визначає переможців.

4.7. Інформаційне та організаційно-методичне забезпечення конкурсу на регіональному рівні забезпечує Кіровоградський державний центр стандартизації, метрології та сертифікації.

5. Нагородження переможців конкурсу

5.1. Нагородження переможців конкурсу здійснюється в рамках Європейського тижня якості.

5.2. Переможці конкурсу нагороджуються спеціальними дипломами та призами встановленого зразка.

5.3. Нагороди переможцям конкурсу на регіональному рівні вручає голова облдержадміністрації або інша особа за його дорученням.

5.4. Переможцям надається право використовувати логотип конкурсу в інформаційних матеріалах та рекламі.

5.5. Відомості про переможців конкурсу подаються у місцеві органи виконавчої влади, засоби масової інформації та інші зацікавлені органи.

6. Фінансове забезпечення конкурсу

6.1. Фінансування робіт, пов'язаних з проведенням конкурсу, здійснюється за рахунок організаційних внесків учасників конкурсу.

6.2. Діяльність з організації та проведення конкурсу не має за мету отримання прибутку.

6.3. Розміри організаційних внесків учасників конкурсу встановлені у рекомендаціях, затверджених головою комісії.

_____________

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 7 серпня 2003 року № 405-р

Положення

про обласну конкурсну комісію щорічного обласного

конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) “Кращі

товари Кіровоградщини”

1. Загальні положення

1.1. Обласна конкурсна комісія (далі - комісія) створена для проведення щорічного обласного конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) “Кращі товари Кіровоградщини”.

1.2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, нормативно - правовими документами, положенням про щорічний обласний конкурс якості продукції (товарів, робіт, послуг) “Кращі товари Кіровоградщини.

2. Основні завдання

2.1. Надання допомоги підприємствам та організаціям області в організації та проведенні конкурсу.

2.2. Висвітлення етапів проведення конкурсу та підведення попередніх підсумків на обласному рівні.

3. Склад та методичне забезпечення

3.1 Обласну конкурсну комісію очолює заступник голови обласної державної адміністрації. Склад комісії визначається та затверджується головою обласної конкурсної комісії.

3.2. Комісія формується з представників місцевих органів виконавчої влади, державних та громадських організації, засобів масової інформації.

4. Порядок роботи

4.1. Формою роботи комісії є засідання, які проводяться за планом, що затверджується головою комісії.

4.2. Позачергові засідання комісії скликаються за рішенням голови або за пропозицією більшості її членів.

4.3. Рішення комісії приймаються більшістю голосів її членів, у разі розподілу голосів порівну голос голови комісії є вирішальним.

5. Принципи діяльності

5.1. Комісія здійснює свою діяльність на основі принципу гласності та з урахуванням громадської думки. Про результати діяльності та рішення, що приймаються комісією, повідомляються зацікавлені органи виконавчої влади, підприємства, установи, організації, засоби масової інформації.

5.2. З моменту подання заявки на участь у конкурсі комісія забезпечує повну конфіденційність по відношенню до отриманої від підприємств інформації.

___________________