від 30 липня 2003 року № 388-р

Про реєстрацію статутів релігійних

громад, змін до статутів, видачу

копій статутів та дублікатів

свідоцтв про реєстрацію

Відповідно до статті 14 Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" та статті 25 Закону України "Про місцеві державні адміністрації":

1. Зареєструвати представлені управлінням у справах національностей, міграції та релігій облдержадміністрації статути релігійних громад Української православної церкви Київського Патріархату с.Розкішне Голованівського та с.Дмитрівка Знам"янського районів, Церкви Божої "Жива вода" с.Попельнасте Олександрійського району.

Встановити, що питання, зазначені у статтях 19, 22, 28, 30 і 39 статутів релігійних громад Української православної церкви Київського Патріархату, вирішуються відповідно до чинного законодавства.

2. Голованівській, Знам"янській, Олександрійській райдержадміністраціям забезпечити контроль за додержанням законодавства про свободу совісті та релігійні організації.

3. Зареєструвати зміни до статутів релігійної громади Української православної церкви м.Олександрії, іудейської релігійної громади міста Кіровограда у частині їх юридичних адрес.

4. Видати релігійним громадам Української православної церкви с.Сабатинівка та с.Кам"яний Брід Ульяновського району копії статутів та дублікати свідоцтв про реєстрацію у зв"язку з втратою даних документів.

Голова обласної

державної адміністрації М.ЧЕРНОВОЛ

2

Продовження додатка