від 28 липня 2003 року № 386-р

Про організацію проведення

в області Всеукраїнської акції "Зір"

Відповідно до Указу Президента України від 2 грудня 2002 року № 1112 "Про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту інвалідів та проведення в Україні у 2003 році Року людей з інвалідністю", на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27 червня 2003 року № 996 "Про заходи щодо проведення Всеукраїнської акції "Зір":

1. Утворити обласну комісію з питань координації роботи, пов"язаної з проведенням Всеукраїнської акції "Зір", у складі згідно з додатком.

2. Управлінню охорони здоров"я обласної державної адміністрації:

організувати офтальмологічне обстеження всіх інвалідів Великої Вітчизняної війни області і визначити потребу в засобах корекції зору для даної категорії інвалідів;

до 1 вересня 2003 року подати обласному відділенню Фонду України соціального захисту інвалідів відомості про потребу у цих засобах.

3. Головному управлінню праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації разом з обласним відділенням Фонду України соціального захисту інвалідів забезпечити виготовлення засобів корекції зору - окулярів і придбання до них футлярів за рахунок коштів обласного відділення Фонду України соціального захисту інвалідів.

4. Райдержадміністраціям, рекомендувати міськвиконкомам утворити територіальні комісії, на які покласти функції з координації роботи, пов"язаної з проведення Всеукраїнської акції "Зір".

5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

Голова обласної

державної адміністрації М.ЧЕРНОВОЛ


Додаток

до розпорядження голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 28 липня 2003 року № 386-р

С К Л А Д

обласної комісії з питань координації роботи,

пов"язаної з проведенням Всеукраїнської акції "Зір"

Голова комісії

ПЕРЕВОЗНИК
Анатолій Володимирович

-

заступник голови обласної державної адміністрації

Заступники голови комісії:

БОНДАРЕНКО
Володимир Васильович

-

начальник управління охорони здоров"я облдержадміністрації

ПАСТУХ
Галина Василівна

-

начальник головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

Відповідальний секретар комісії

СЯБРЕНКО
Геннадій Петрович

-

головний лікар обласного госпіталю для інвалідів Великої Вітчизняної війни

Члени комісії:

СИЛАЄВА

Ольга Яківна

-

голова обласної організації Товариства Червоного Хреста України

ХАБЛО
Іван Григорович

-

обласний лікар-офтальмолог

ЧОРНИЙ
Геннадій Юрійович

-

керуючий Кіровоградським обласним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів

ШЕВЧУК

Микола Тодорович

-

головний лікар обласної лікарні

ЮХИМЕНКО
Віталій Миколайович

-

заступник начальника управління соціального захисту населення головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

Заступник голови обласної

державної адміністрації,

керівник апарату Є.ОСАДЧИЙ

2