від 14 серпня 2003 року № 426-р

Про план заходів щодо реалізації

в області завдань Програми

діяльності Кабінету Міністрів України

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 червня
2003 року № 327-р "Про забезпечення виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України":

1. Затвердити план заходів щодо реалізації в області завдань Програми діяльності Кабінету Міністрів України (додається).

2. Зобов"язати структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадмі-ністрації та територіальні органи міністерств і відомств України, рекомендувати міськвиконкомам забезпечити виконання плану заходів та інформувати головне управління економіки облдержадміністрації про проведену роботу до 5 числа місяця, наступного за звітним півріччям.

3. Головному управлінню економіки облдержадміністрації подавати узагальнену інформацію заступникам голови облдержадміністрації до 10 січня та 10 липня 2004 року.

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступників голови облдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

Голова обласної

державної адміністрації М.ЧЕРНОВОЛ


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 14 серпня 2003 року № 426-р

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо реалізації в області завдань Програми діяльності Кабінету Міністрів України

Назва розділу (підрозділу) Програми

Завдання, визначені

у Програмі

Заходи, які здійснюватимуться на виконання завдання

Термін

виконання

Відповідальні

виконавці

1

2

3

4

5

2.Соціально-гуманітарний розвиток, захист прав і свобод громадян

2.1. Підвищення якості життя населення

Встановлення економічно та соціально обґрунтованого розміру мінімальної заробітної плати з поетапним його наближенням до прожиткового мінімуму

Подолання розриву середньомісячної оплати праці в області від встановленого рівня прожиткового мінімуму

2003-2004 роки

Головне управління праці та соціального захисту населення, структурні підрозділи облдержадміністрації

Домогтися разом з об'єднаннями роботодавців та профспілковими органами включення в колективні договори конкретних зобов'язань сторін щодо дотримання законодавчо встановленого рівня мінімальної заробітної плати

2003-2004 роки

Головне управління праці та соціального захисту населення, структурні підрозділи облдерж-адміністрації за участю Федерації профспілок області, міськвикон-коми, райдержадміністрації

Поетапне підвищення посадових окладів (тарифних ставок) працівникам бюджетної сфери

Забезпечити поетапне підвищення посадових окладів (тарифних ставок) працівників бюджетної сфери відповідно до урядових рішень

2003-2004 роки

Головне фінансове управління, головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, міськвикон-коми, райдержадміністрації

Зменшення заборгованості із заробітної плати та соціальних виплат

Забезпечити виконання Указу Президента України від 7 травня 2001 р. № 292 “Про невідкладні заходи щодо прискорення погашення заборгованості із заробітної плати”, домогтися зменшення заборгованості у другому півріччі на 9,6 млн.грн.

Липень-грудень 2003 року

Головне управління праці та соціального захисту населення, структурні підрозділи облдерж-адміністрації, міськвиконкоми, райдержадміністрації

Охоплення заходами активної політики зайнятості незайнятого населення

Забезпечити працевлаштування 23,3 тис. незайнятих громадян, залучити до громадських робіт 12,1 тис. безробітних

2003 рік

Обласний центр зайнятості, міськвиконкоми, райдерж-адміністрації

Підвищення кваліфікації пра-цюючих, здійснення професій-ної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних, зокрема за професіями, що дають змогу займатися підприємницькою діяльністю

Організувати навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації 5 тис. безробітних громадян на замовлення роботодавців та за професіями, що дають змогу зайнятись під-приємницькою діяльністю. Надати одноразову допомогу по безробіттю 1,1 тис. безробітним для започаткування власної справи

2003 рік

Обласний центр зайнятості, міськвиконкоми, райдерж-адміністрації

Виконання завдань соціального захисту осіб з обмеженими можливостями та проведення в Україні Року людей з інвалідністю

Забезпечити соціальну підтримку осіб з обмеженими фізичними можливостями згідно з заходами Стратегії подолання бідності

2003 рік

Головне управління праці та соціального захисту населення, управління охорони здоров'я, освіти і науки, архітектури та містобудування облдержадміні-страції, обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів, міськвиконкоми, райдержадміні-страції

Підвищення рівня забезпе-чення інвалідів сучасними засобами реабілітації вітчизняного виробництва

Створити в районах області пункти прокату засобів реабілітації інвалідів

2003 рік

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, райдерж-адміністрації

2.2. Створення умов для всебічного гармонійного розвитку людини

Наближення показника очікуваної тривалості життя до рівня країн з високим індексом людського розвитку, зменшення рівня смертності дітей першого року життя та материнської смертності

Забезпечити скорочення смертності дітей у віці до 1 року до 10,5 на тисячу живонародже-них та материнської смертності до 34,1 на

100 тис. породіль, охопити профілактичними щепленнями 96 проц. дітей першого року життя. Забезпечити пологові будинки та дитячі стаціонари області сучасною діагностичною та лікувальною апаратурою

2003 рік

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, міськвиконкоми, райдержадміністрації

Зміцнення матеріально-технічного стану закладів охорони здоров'я та впровадження сучасних технологій діагностики, лікування і профілактики

Завершити реконструкцію обласного протитуберкульозного центру “Лісова Поляна”; продовжити будівництво радіологічного корпусу обласного онкологічного диспансеру

Забезпечити заклади охорони здоров'я сучасною діагностичною та лікувальною апаратурою

2003-2004 роки

2003-2004 роки

Управління капітального будівництва, інвестиційної політики, охорони здоров'я облдержадміністрації

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, міськвикон-коми, райдержадміністрації

Удосконалення системи надання невідкладної медичної допомоги з метою її наближення до світових стандартів, розвитку інституту сімейного лікаря

Домогтися оснащення сучасним медичним обладнанням відділень інтенсивної терапії та реанімації лікувально-профілактичних закладів

Організувати проходження навчання лікарів первинних ланок охорони здоров'я на курсах спеціалізації за фахом “Загальна практика-сімейна медицина”

2003-2004 роки

2003-2004 роки

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, міськвикон-коми, райдержадміністрації

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, міськвиконкоми, райдержадміністрації

Стабілізація епідемічної ситуації із захворюванням на туберкульоз та ВІЛ-інфекцію/СНІД

Забезпечити виконання заходів програм профілактики ВІЛ-інфекції (СНІДу) та Національної програми боротьби із захворюванням на туберкульоз

2003 рік

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, міськвиконкоми, райдержадміністрації

Збільшення на третину кількості оздоровлених дітей шляхом розвитку мережі дитячих оздоровчих закладів

Організувати роботу 419 оздоровчих закладів на базі шкіл, позашкільних закладів та 13 стаціонарних оздоровчих закладів. Усіма організованими формами відпочинку та оздоровлення охопити 35,6 тис. неповнолітніх

2003 рік

Служба у справах неповнолітніх, управління освіти і науки, у справах сім'ї та молоді облдерж-адміністрації, міськвиконкоми, райдержадміністрації

Збільшення втричі кількості наданих кредитів на придбання (будівництво) житла для молодих сімей, у т.ч. в сільській місцевості

Забезпечити виконання заходів програми забезпечення житлом молодих сімей

2003-2004 роки

Регіональне відділення держав-ного фонду сприяння молодіж-ному житловому будівництву, управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації, міськвиконкоми, райдержадміні-страції

Завершення формування мережі центрів соціальних служб для молоді та їх спеціалізованих служб для роботи з дітьми, молоддю та сім'ями, у тому числі в селах і селищах, здійснення ними соціального супроводу сімей, дітей, молоді, які опинилися в складній життєвій ситуації

Організувати діяльність Кіровоградського та Світловодського районних центрів соціальних служб для молоді

Провести роботу по створенню спеціалізова-них центрів соціальних служб для молоді у селах і селищах

Завершити створення спеціалізованих формувань для роботи з дітьми, молоддю та сім'ями

2003-2004 роки

2003-2004 роки

2003 рік

Обласний центр соціальних служб для молоді, Кіровоградська, Світловодська райдержадміністрації

Обласний центр соціальних служб для молоді, райдержадміністрації

Обласний центр соціальних служб для молоді, міськвикон-коми, райдержадміністрації

Підтримка діяльності центрів соціально-психологічної реабілітації дітей

Створити обласний кризовий центр соціально-психологічної допомоги

2003-2004 роки

Обласний центр соціальних служб для молоді

Підтримка діяльності центрів ресоціалізації наркозалежної молоді

Створити обласний центр ресоціалізації наркозалежної молоді “Твоя перемога”

2003-2004 роки

Обласний центр соціальних служб для молоді

Підтримка діяльності молодіжних центрів праці, молодіжних трудових загонів

Забезпечити діяльність 3 молодіжних центрів праці. Охопити вторинною зайнятістю близько 5 тис. осіб із числа молоді шляхом організації молодіжних трудових загонів

2003 рік

Управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації, міськвиконкоми, райдержадміністрації

Здійснення чергового етапу переходу загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання

Забезпечити здійснення ІІ етапу переходу на

12-річний термін навчання

2003-2004 роки

Управління освіти і науки облдержадміністрації, міськвикон-коми, райдержадміністрації

Подальша інформатизація системи освіти, забезпечення шкіл та професійно-технічних училищ технічними засобами навчання

Забезпечити придбання 194 сучасних персональних комп'ютерів для сільських шкіл та 5 - для професійно-технічних закладів.

2003 рік

Управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації

Впровадження системи єдиної профільної старшої школи

Забезпечити поступовий перехід старшої школи на профільне навчання та створити 125 профільних класів

2003-2004 роки

Управління освіти і науки облдержадміністрації, міськвикон-коми, райдержадміністрації

Рівний доступ до якісної освіти учнями, які проживають у сільській місцевості, у т.ч. шляхом виконання Програми “Шкільний автобус”

Розробити та забезпечити виконання заходів регіональної програми “Шкільний автобус”

2003 рік

Управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації

Розроблення і затвердження програми підтримки творчої молоді

Надавати допомогу громадським організаціям, творчим спілкам в реалізації програм в роботі з обдарованою молоддю

2003 рік

Управління у справах сім'ї і молоді облдержадміністрації, міськвиконкоми, райдержадміністрації

Підтримка національно-культурних товариств

Організувати відзначення знаменних подій з історії культур національних меншин, життя і творчості відомих діячів культури, літератури, мистецтв національних меншин.

Провести тиждень культур національних меншин

Листопад 2003 року і постійно

Управління культури, у справах національностей, міграції та релігій облдержадміністрації, міськвиконкоми, райдержадміністрації

Подальше підвищення рівня довіри у взаємовідносинах між державою і церквою, ведення постійного діалогу для подолання міжконфесійних суперечностей, повернення релігійним організаціям значної частки колишніх культових будівель та майна, удосконалення законодавства в релігійній сфері

Надавати всебічну підтримку релігійним організаціям у їх доброчинній діяльності, реалізації милосердницьких проектів і програм, зміцненні зв'язків з міжнародними благодійними організаціями

2003-2004 роки

Управління у справах національностей, міграції та релігій облдержадміністрації, міськвиконкоми, райдержадміністрації

Збільшення чисельності спортивних клубів, колективів фізичної культури у навчальних закладах, виробничій сфері та за місцем проживання громадян, проведення Всеукраїнських спортивних ігор

Забезпечити доступність та збільшення обсягів надання фізкультурно-оздоровчих послуг, розвиток мережі центрів фізичного здоров'я населення “Спорт для всіх”

2003-2004 роки

Управління з питань фізичної культури, спорту і туризму облдержадміністрації, міськвикон-коми, райдержадміністрації

Збільшити охоплення фізкультурно-оздоровчою роботою учнів загальноосвітніх шкіл та професійно-технічних училищ до 24,8 проц., студентів вищих навчальних закладів - до 40,5 проц.

2003-2004 роки

Управління з питань фізичної культури, спорту і туризму, освіти і науки облдержадміністрації, міськвиконкоми, райдержадміністрації

Залучення до занять у дитячо-юнацьких спортивних школах не менше 10 проц. загальної кількості дітей та підлітків

Підвищити рівень фізичної підготовки та залучити до активних занять спортом 16 тис. дітей та підлітків (10 проц. загальної чисельності дітей)

2003 рік

Управління з питань фізичної культури, спорту і туризму облдержадміністрації, міськвикон-коми, райдержадміністрації

Розвиток спорту вищих досягнень, підготовка до наступних літніх та зимових Олімпійських і Параолімпій-ських ігор

Забезпечити належну підготовку спортсменів до участі на чемпіонатах Європи, світу, Олімпійських і Параолімпійських ігор

2003-2004 роки

Управління з питань фізичної культури, спорту і туризму облдержадміністрації, міськвикон-коми, райдержадміністрації

Створення конкурентоспромож-ного українського туристичного продукту за рахунок комплекс-ного використання туристських та курортно-рекреаційних можливостей країни, оновлення існуючої матеріально-технічної бази, залучення малого і середнього бізнесу

Провести інвентаризацію об'єктів туристичної сфери та розробити заходи щодо залучення інвестицій для їх модернізації

Забезпечити розвиток сільського зеленого туризму

2003-2004 роки

2003-2004 роки

Управління з питань фізичної культури, спорту і туризму, інвестиційної політики облдерж-адміністрації, міськвиконкоми, райдержадміністрації

Управління з питань фізичної культури, спорту і туризму, інвестиційної політики облдерж-адміністрації, міськвиконкоми, райдержадміністрації

2.3. Захист прав і свобод людини, зміцнення законності та правопорядку

Виконання Комплексної програми профілактики злочинності на 2001-2005 роки

Забезпечити виконання обласних заходів Комплексної програми профілактики злочинності на 2001-2005 роки

2003-2005 роки

Управління МВС України в області, структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні органи міністерств і відомств України, міськвиконкоми, райдержадміністрації

2.4. Прозорість дій Уряду та інформаційна політика

Забезпечення реалізації конституційних прав громадян на отримання інформації та свободу слова

Забезпечити трансляцію телерадіопрограм мережі УТ-1, 37-го каналу та УР-1

Забезпечити висвітлення діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування

2003-2004 роки

2003-2004 роки

Управління у справах преси та інформації облдержадміністрації, облтелерадіокомпанія

Управління у справах преси та інформації облдержадміністрації, міськвиконкоми, райдержадміністрації

3. Поглиблення ринкових пере-творень та удоско-налення держав-ного управління трансформацій-ними процесами

3.1. Посилення результативності ринкових перетворень

Удосконалення системи державного прогнозування та принципів розроблення програм соціально-економічного розвитку

Забезпечити розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціаль-ного розвитку області згідно з Порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621

2003 рік

Головне управління економіки облдержадміністрації, міськвикон-коми, райдержадміністрації

3.2. Утвердження інституту приватної власності, розвиток підприємництва та конкуренції

Повернення у державну власність об'єктів, придбаних у процесі приватизації, у разі невиконання або неналежного виконання покупцями взятих на себе зобов'язань, а також визнання в судовому порядку відповідних договорів купівлі-продажу недійсними з наступною приватизацією таких об'єктів

Здійснити перевірки виконання інвестиційних та інших зобов'язань, включених до умов договорів купівлі-продажу об`єктів державної власності, придбаних у процесі приватизації, та вжиття заходів щодо повернення у державну власність об`єктів, власники яких не виконують взяті на себе зобов'язання

2003 рік

Регіональне відділення Фонду державного майна України по Кіровоградській області

Здійснення переходу до широкої приватизації в страте-гічних галузях та спрямування її на розвиток ринків товарів і послуг, капіталу і праці, струк-турну перебудову економіки

Забезпечити приватизацію 19 об`єктів державної власності, від продажу яких до державного бюджету України перерахувати 3,3 млн.грн.

2003 рік

Регіональне відділення Фонду державного майна України по Кіровоградській області

Розроблення у першому півріччі 2003 р. та впровадження протя-гом року спрощених механізмів започаткування і виходу з бізнесу та процедури отриман-ня дозволів і погоджень шляхом реалізації системи “єдиних офісів”, що сприятиме залучен-ню широких верств населення до участі у підприємницькій діяльності

Впровадити спрощений механізм започаткування і виходу з бізнесу та процедури отримання дозволів і погоджень шляхом реалізації системи “єдиних офісів” з метою сприяння розвитку підприємницької діяльності

Протягом року після видання Указу Пре-зидента України щодо удос-коналення процедури започатку-вання під-приємни-цької діяль-ності

Представництво Держпідприємництва України в області, міськвиконкоми, райдержадміністрації

Упорядкування контрольних функцій державних органів, які займаються перевірками суб'єктів підприємницької діяльності, та неухильне дотримання принципу персональної відповідальності посадових осіб за прийняття неефективних регуляторних рішень

Упорядкувати контрольні перевірки суб'єктів підприємницької діяльності та забезпечити неухильне дотримання принципу персональної відповідальності посадових осіб за прийняття неефективних регуляторних рішень

Після прийняття Закону України “Про ос-новні заса-ди здійс-нення конт-ролю за діяльністю суб'єктів господа-рювання в Україні”

Територіальні органи міністерств і відомств України, структурні підрозділи облдержадміністрації, міськвиконкоми, райдержадміністрації

Формування повноцінного кон-курентного середовища на то-варних ринках, створення рів-них умов для провадження під-приємницької діяльності, усу-нення негативних факторів у сфері регулювання природних монополій, зменшення залеж-ності економічної діяльності від монопольних секторів

Забезпечити здійснення заходів щодо розвитку конкуренції на товарних ринках області

Протягом

року

Головне управління економіки облдержадміністрації

3.5. Підвищення ефективності державних фінансів

Зміцнення ресурсної бази місцевих бюджетів для забезпечення розвитку територій

Розробити та здійснити заходи щодо збільшення бюджетоспроможності міст і районів області.

2003 рік

Головне фінансове управління

облдержадміністрації, міськ-виконкоми, райдержадміністрації

Удосконалення системи державних закупівель для ефективного використання бюджетних коштів, запобігання вчиненню корупційних дій, забезпечення прозорості та конкурентності для постачаль-ків продукції (робіт, послуг), запровадження централізова-

ного проведення тендерів на закупівлю за державні кошти окремих груп товарів на прин-

пах міжвідомчої координації

Запровадити систему контролю за дотриманням законодавства розпорядниками коштів державного та місцевих бюджетів у сфері закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти.

Забезпечити навчання та підвищення кваліфікації спеціалістів, які вирішують питання планування, організації та проведення процедур закупівель за державні кошти.

2003-2004 роки

Головне управління економіки

облдержадміністрації,

центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної

влади, органів місцевого самоврядування, керівників установ та організацій облдержадміністрації, міськвиконкоми, райдержадміністрації

3.6. Міжнародне співробітництво

Вступ України до СОТ

Забезпечити подальше розширення міжрегіональних зв'язків з країнами ЄС та укладання угод про регіональне співробітництво

2003 рік

Управління зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності та торгівлі облдержадміністрації, міськвиконкоми, райдержадміні-страції

4. Структурні зрушення та підвищення конкуренто-спроможності економіки

4.1. Удосконалення структури економіки на основі інноваційної моделі розвитку

Вдосконалення структури економіки, збільшення обсягів виробництва науковоємної високотехнологічної продукції, підвищення конкурентоспро-можності виробництва

Забезпечити розроблення Стратегії економічного і соціального розвитку області до 2011 року.

Визначити пріоритетні напрямки інноваційної діяльності

Відпрацювати моделі функціонування інноваційного циклу “наукові дослідження та розробки - промислове виробництво” через роботу обласної координаційної наукової ради

2004 рік

ІІІ квартал 2003 року

2003 рік

Головне управління економіки,

структурні підрозділи облдерж-адміністрації, територіальні органи міністерств і відомств України, міськвиконкоми, райдержадміністрації

Головне управління економіки,

структурні підрозділи облдерж-адміністрації, територіальні органи міністерств і відомств України, міськвиконкоми, райдержадміністрації

- “-

4.2. Утвердження конкурентоспромож-ного аграрного сектора економіки

Продовження земельної реформи та утвердження на її основі приватної власності в сільському господарстві

Захист земель та підвищення їх родючості

Забезпечення готовності меліоративних систем, реалізація державних програм запобігання шкідливій дії води, завершення будівництва та реконструкції зрошувальних систем

Формування цілісності інфраструктури аграрного ринку, створення державної системи моніторингу ринку сільськогосподарської продукції і продовольчих товарів

Розроблення системи заходів щодо підвищення рівня доходів та зайнятості сільського насе-лення, стимулювання розвитку приватного підприємництва в сільській місцевості

Забезпечення реалізації Державної програми розвитку соціальної сфери села на період до 2005 року

Нарощування екологічного і ресурсного потенціалу лісів шляхом створення лісових насаджень в області, які перевищують їх вирубування

Продовжити роботу по забезпеченню подальшого розвитку земельних відносин в області:

видачі державних актів на права власності на землю;

продажу та грошової оцінки земель;

інвентаризації земель;

створення автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру

Забезпечити залуження та заліснення 2 тис.га деградованої ріллі;

рекультивацію порушених земель у зоні підприємств ДХК “Олександріявугілля” та “Центрального гірничо-збагачувального комбінату” у Петрівському районі;

удосконалення структури сільськогосподар-ських угідь;

забезпечення грунтозахисного землекористування

Домогтися відновлення, модернізації та розвитку меліоративних систем, поліпшення технічного стану та підвищення технологічного рівня зрошуваних угідь і територій, що перебувають у зоні їх впливу

Запровадити постійний моніторинг ринку зерна:

наявності продовольчого зерна в області на період до урожаю 2004 р.;

обсягів споживання зерна для потреб хлібопечення;

динаміки цін на ринку зерна;

моніторинг цін на хліб масового споживання

Забезпечити виконання Обласної програми розвитку інфраструктури аграрного ринку на 2003-2004 роки

Забезпечити реалізацію обласної програми розвитку соціальної сфери села на період до 2005 року.

Забезпечити реалізацію обласної програми “Ліси України” на 2003-2015 рр.

2003 рік

2003 рік

2003 рік

2003 рік

2003-2004 роки

Кіровоградське обласне головне управління земельних ресурсів, райдержадміністрації

Кіровоградське обласне головне управління земельних ресурсів, ДЛГО “Кіровоградліс”, райдержадміністрації, Олександрійський міськвиконком

головне управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації,

райдержадміністрації

-“-

Обласне виробниче управління меліорації і водного господарства, головне управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації, райдержадміністрації

Головне управління сільського господарства і продовольства, головне управління економіки

управління промисловості, енергетики, транспорту та зв'язку облдержадміністрації, міськви-конкоми, райдержадміністрації

Головне управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації, райдержадміністрації

Головне управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації, райдержадміністрації

ДЛГО “Кіровоградліс”, райдержадміністрації

4.3. Розвиток паливно-енерге-тичного комплексу

Створення прозорих конкурентних та ефективних ринків енергоносіїв, адаптації підприємств паливно-енергетичного комплексу до роботи в ринкових умовах

Здійснити заходи щодо нарощування потуж-ності та збільшення обсягів виробництва вугільної продукції за рахунок продовження будівництва розрізу “Костянтинівський" та технічного переоснащення розрізу “Морозів-ський”. Прискорити фінансування капітальних вкладень на реконструкцію ДХК "Олександрія-вугілля"

2003 рік

Управління промисловості, енергетики, транспорту та зв'язку облдержадміністрації, Олександ-рійський міськвиконком, ДХК “Олександріявугілля”

Ефективне використання енергетичного потенціалу та розвиток власного виробництва енергоносіїв

Приблизити обсяги фінансування на реконструкцію ТЕЦ-3 та фінансово збалансувати проведення робіт по збільшенню виробництва та використанню електро- та теплоенергії власного виробництва

2003 рік

Управління промисловості, енергетики, транспорту та зв'язку облдержадміністрації, ДХК “Олександріявугілля”, Олександрійський міськвиконком

Розвиток виробництва ядерного палива, зокрема потужностей з видобутку і переробки уранової руди

Забезпечити розробку проекту програми сталого розвитку регіону видобування та переробки уранової сировини

2003 рік

Управління промисловості, енергетики, транспорту та зв'язку, житлово-комунального господарства, охорони здоров'я, головні управління праці та соціального захисту населення, економіки облдержадміністрації, державне управління екології та природних ресурсів в Кіровоград-ській області, будована шахта “Новокостянтинівська”, Маловис-ківська райдержадміністрація

Модернізація та розвиток енергетичних мереж

Забезпечити реалізацію плану будівництва нових ліній електропередач та заміну відгалу-жень до вводу в будівлі ізольованим проводом

2003 рік

Управління промисловості, енергетики, транспорту та зв'язку облдержадміністрації,

ВАТ "Кіровоградобленерго”

Здійснити модернізацію та налагодити роботу морально та фізично застарілих малих ГЕС

Управління промисловості, енергетики, транспорту та зв'язку облдержадміністрації, ВАТ “Кіровоградобленерго”, малі ГЕС

4.4. Ефективне використання промислового потенціалу

Технічне оновлення агропро-мислового виробництва та виконання плану заходів з реалізації Закону України “Про стимулювання розвитку вітчиз-няного машинобудування для агропромислового комплексу”

Забезпечити нарощування обсягів виробни-цтва сільськогосподарської техніки, освоєння та впровадження у виробництво нових її видів

Управління промисловості, енергетики, транспорту та зв'язку облдержадміністрації, міськвиконкоми, райдержадміністрації

Забезпечити впровадження та реалізацію Програми сприяння підвищенню якості та конкурентоспроможності продукції у Кіровоградській області на 2003-2005 роки

Кіровоградський державний центр стандартизації, метрології та сертифікації, управління промисловості, енергетики, транспорту та зв'язку облдерж-адміністрації, міськвиконкоми, райдержадміністрації

4.8. Реформування житлово-комунального господарства

Розроблення проекту Державної програми реформування житлово-комунального господарства

Забезпечити розроблення та виконання заходів регіональної програми реформування житлово-комунального господарства на 2003-2010 роки.

2003-2004 роки

Управління житлово-комуналь-ного господарства облдержадмі-ністрації, міськвиконкоми, райдержадміністрації

5. Безпечна життє-діяльність населен-ня, охорона довкіл-ля, мінімізація наслідків Чорно-бильської катастрофи

5.1. Підвищення рівня техногенної, екологічної, ядерної безпеки

Удосконалення державного управління у сфері захисту населення і територій від нас-лідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, підготовки населення до дій у разі їх виникнення.

Забезпечити виконання заходів комплексної регіональної програми запобігання та реагування на надзвичайні ситуації у Кіровоградській області на 2002-2005 роки та на період до 2012 року

2003 рік

Головне управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації, міськвиконкоми, райдержадміністрації

Удосконалення законодавства з метою посилення ефективності використання бюджетних кош-тів та забезпечення адресності соціального і медичного захисту постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи осіб, створення банку даних та медичного реєстру цих осіб

Забезпечити фінансування заходів по соціальному захисту, оздоровленню та комплексному медико-санітарному забезпеченню громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

2003 рік

Головне управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміні-страції, міськвиконкоми, райдержадміністрації

5.2. Охорона довкілля, раціональне використання та відтворення природних ресурсів

Забезпечення розв'язання гострих екологічних проблем у регіонах

Забезпечити виконання заходів:

Національної програми екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води;

програми екологічної реабілітації гірничодобувних районів у Кіровоградській області на 2002-2010 роки

Обласне виробниче управління меліорації і водного господарст-ва, державне управління екології та природних ресурсів в області, міськвиконкоми, райдержадміністрації

Державне управління екології та природних ресурсів в області, головне обласне управління земельних ресурсів, управління рекультивації земель ВО “Бурвуглекомплекс”

____________________________________

2

15

10

1

2

3

4

5