від 11 серпня 2003 року № 411-р

Про затвердження обласної

програми “Шкільний автобус

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003 року № 31 “Про затвердження Програми “Шкільний автобус”, наказу Міністерства освіти і науки України від 4 лютого 2003 року № 51 та вимог законодавства щодо забезпечення у сільській місцевості регулярного безоплатного перевезення до місць навчання і додому учнів та педагогічних працівників, підвищення освітнього рівня сільського населення, раціонального використання кадрового потенціалу педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості:

1. Затвердити обласну програму “Шкільний автобус” (додається).

2. Районним державним адміністраціям у місячний термін розробити і затвердити відповідні районні програми, передбачити кошти на цю мету при затвердженні місцевих бюджетів та щороку до 25 січня надавати інформацію управлінню освіти і науки облдержадміністрації.

3. Управлінню освіти і науки облдержадміністрації щороку до 10 лютого аналізувати стан виконання програми та подавати узагальнену інформацію заступнику голови облдержадміністрації.

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації згідно з розподілом функціональних повноважень.

Голова обласної

державної адміністрації М.Черновол

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 11 серпня 2003 року № 411-р

Обласна програма

“Шкільний автобус”

I. Загальна частина

Організація регулярного безоплатного перевезення учнів до місць навчання і додому є складовою частиною забезпечення реалізації прав громадян на здобуття загальної середньої освіти.

Статтею 14 Закону України “Про освіту”, статтею 21 Закону України “Про загальну середню освіту” та статтею 32 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” передбачено забезпечення у сільській місцевості регулярного безоплатного підвезення до місць навчання і додому учнів та педагогічних працівників.

У Кіровоградській області за межею пішохідної доступності перебувають і потребують підвезення 14% загальної кількості учнів, які проживають на селі.

Виконання програми дасть можливість створити умови для забезпечення у сільській місцевості регулярного безоплатного перевезення до місць навчання і додому учнів та педагогічних працівників.

Організацію перевезення учнів і педагогічних працівників планується здійснювати шляхом:

створення державних і комунальних спеціалізованих автотранспортних підприємств (у разі необхідності);

укладення договорів з автотранспортними підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та перевізниками - фізичними особами на здійснення організованого підвезення або підвезення рейсовими автобусами.

З метою раціонального використання автобусів керівництво навчальних закладів повинно забезпечити коригування розкладу уроків та режиму навчально-виховного процесу.

Забезпечення спеціалізованих автотранспортних підприємств автобусами проводиться за рахунок коштів державного і місцевого бюджетів.

Переобладнання і закупівля автобусів для організації перевезення учнів та педагогічних працівників у сільській місцевості здійснюється на тендерній основі в установленому порядку.

2

II. Мета і завдання програми

Метою програми є:

виконання вимог законодавства щодо забезпечення у сільській місцевості регулярного безоплатного перевезення до місць навчання і додому учнів та педагогічних працівників;

підвищення освітнього рівня сільського населення;

раціональне використання кадрового потенціалу педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості.

Основними завданнями програми є:

забезпечення реалізації прав громадян на доступність і безоплатність здобуття загальної середньої освіти;

оптимізація мережі загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості;

створення умов для організації профільного навчання учнів старшої школи;

створення парку автобусів для забезпечення у сільській місцевості регулярного безоплатного перевезення учнів і педагогічних працівників до місць навчання і додому.

III. Очікувані результати виконання програми

Виконання програми дасть можливість:

забезпечити соціальний захист учасників навчально-виховного процесу, припинити негативні процеси у соціальній сфері села, досягти позитивних зрушень у забезпеченні життєдіяльності сільського населення;

створити оптимальну мережу загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості;

створити у сільській місцевості належні умови для здобуття учнями повної загальної середньої освіти.

IV. Фінансування

Фінансування програми здійснюватиметься як за рахунок коштів Державного бюджету України, так і за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

V. Основні заходи

обласної програми "Шкільний автобус"

1. Переглянути закріплені за загальноосвітніми навчальними закладами території обслуговування з урахуванням потреби в організації перевезення учнів та педагогічних працівників у сільській місцевості.

Райдержадміністрації

2003 рік

2. Розробити і затвердити спеціалізовані транспортні маршрути для перевезення учнів та педагогічних працівників.

Райдержадміністрації

2003 рік

3. Створити у разі необхідності спеціалізовані транспортні підприємства (перспективний план придбання автобусів додається).

Райдержадміністрації

2003-2008 рр.

4. Здійснити розподіл транспортних засобів між навчальними закладами відповідно до потреб.

Райдержадміністрації

2003-2008 рр.

5. Вирішити питання матеріально-технічного та кадрового забезпечення виконання програми.

Райдержадміністрації

2003-2010 рр.

6. Передбачати щороку під час складання проектів місцевих бюджетів видатки, пов”язані із забезпеченням регулярного безоплатного перевезення до місць навчання і додому учнів та педагогічних працівників у сільській місцевості.

Райдержадміністрації

2003-2010 рр.

7. Забезпечити виготовлення проїзних квитків для учнів та педагогічних працівників, які користуються правом безоплатного проїзду, на час навчання.

Райдержадміністрації

Щороку до 1 вересня

2003-2010 рр.

__________________

ДОДАТОК

до обласної програми "Шкільний автобус",

затвердженої розпорядженням голови

Кіровоградської обласної державної

адміністрації

від 11 серпня 2003 року № 411-р

Перспективний план

придбання автобусів

п/п

Район

Роки

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

1.

Бобринецький

1

1

1

1

1

2.

Вільшанський

2

1

1

1

3.

Гайворонський

4.

Голованівський

2

1

1

1

5.

Добровеличківський

3

4

4

4

2

6.

Долинський

1

2

1

1

7.

Знам”янський

1

1

1

1

1

8.

Кіровоградський

9.

Компаніївський

2

2

4

3

4

2

2

10.

Маловисківський

1

2

1

11.

Новгородківський

1

1

12.

Новоархангельський

1

1

1

1

1

13.

Новомиргородський

1

1

1

1

1

1

14.

Новоукраїнський

1

2

2

3

2

3

3

15.

Олександрівський

3

2

2

2

2

2

2

2

16.

Олександрійський

1

1

2

1

1

17.

Онуфріївський

1

18.

Петрівський

1

1

1

1

2

2

2

2

19.

Світловодський

1

1

2

1

20.

Ульяновський

21.

Устинівський

1

1

1

2

Усього:

4

13

18

25

28

22

17

13

Заступник голови обласної

державної адміністрації,

керівник апарату Є.ОСАДЧИЙ