від 25 липня 2003 року № 383-р

Про обласні заходи щодо модернізації,

ремонту та заміни ліфтів

На виконання окремого доручення Кабінету Міністрів України від
12 травня 2003 року № 20758 щодо поліпшення роботи ліфтового господарства та забезпечення надійної і безпечної експлуатації ліфтів у житловому фонді всіх форм власності:

1. Затвердити обласні заходи щодо модернізації, ремонту та заміни ліфтів (далі - заходи) (додаються).

  1. Райдержадміністраціям, рекомендувати міськвиконкомам:

забезпечити реалізацію заходів;

при формуванні видатків місцевих бюджетів, починаючи з
2004 року, передбачати кошти на модернізацію, ремонт та заміну ліфтів у житловому фонді комунальної власності;

під час розроблення проектів місцевих бюджетів на 2004 і наступні роки забезпечувати, в межах повноважень, спрямування коштів на модернізацію, ремонт та заміну ліфтів у житловому фонді об'єднань співвласників багатоквартирних будинків згідно з нормами Закону України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" та житлово-будівельних кооперативів згідно з постановою Верховної Ради України від 26 грудня 1993 року № 3665-ХІІ "Про державну дотацію на утримання квартир у будинках житлово-будівельних /житлових/ кооперативів і молодіжних житлових комплексів" ;

зобов'язати підприємства, організації усіх форм власності при складанні кошторису на утримання та обслуговування житлового фонду, який перебуває на їх балансі, щороку передбачати, починаючи з 2004 року, кошти на модернізацію, ремонт та заміну ліфтів;

вирішити з підприємствами, на базі яких створені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, питання щодо забезпечення, починаючи з 2004 року, спрямування коштів на модернізацію, ремонт та заміну ліфтів у зазначеному житловому фонді згідно з нормами Закону України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку";

разом з балансоутримувачами житлових будинків щороку передбачати кошти на проведення експертного обстеження стану ліфтів, які відпрацювали 25 років;

запровадити конкурсний відбір підприємств та організацій для здійснення робіт з утримання та обслуговування ліфтів;

щокварталу розглядати хід виконання заходів та до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом, надавати інформацію управлінню житлово-комунального господарства облдержадміністрації.

3. Рекомендувати територіальному управлінню Держнаглядохоронпраці по Кіровоградській області провести до кінця 2003 року перевірку оснащення підприємств, які здійснюють монтаж, ремонт та технічне обслуговування ліфтів, щодо його відповідності вимогам діючих стандартів на виконання таких робіт.

4. Управлінню житлово-комунального господарства облдержадміністрації здійснювати детальний аналіз та узагальнення даних по виконанню заходів і, починаючи з січня 2004 року, двічі на рік - до 20 січня та 20 липня - інформувати обласну державну адміністрацію про хід їх реалізації .

5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Перевозника А.В.

Голова обласної

державної адміністрації М.Черновол


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської обласної державної адміністрації

від 25 липня 2003 року № 383-р

ОБЛАСНІ ЗАХОДИ

щодо модернізації, ремонту та заміни ліфтів

Вступ

Обласні заходи щодо модернізації, ремонту та заміни ліфтів (далі - заходи) розроблені на виконання окремого доручення Кабінету Міністрів України від 12 травня 2003 року № 20758 щодо поліпшення роботи ліфтового господарства та забезпечення надійної і безпечної експлуатації ліфтів у житловому фонді всіх форм власності.

Розробку заходів обумовили ряд факторів, які вказують на невідкладність реалізації комплексу дій з боку органів виконавчої влади і місцевого самоврядування для забезпечення сталої і безпечної роботи ліфтів у житлових будинках всіх форм власності.

Термін дії заходів визначений на 2003-2008 роки.

На даний час у житловому фонді області зареєстровано
1396 пасажирських ліфтів, технічне обслуговування яких здійснюють спеціалізовані організації, які входять до складу АТ "Укрліфт", та інші структури різних форм власності, що мають дозвіл органів Держнаглядохоронпраці на технічне обслуговування та ремонт ліфтів.

Ліфтами як вертикальним транспортом щодня користується більше людей ніж усіма разом узятими видами міського транспорту, а для таких категорій громадян, як інваліди, люди похилого віку, жінки з малими дітьми тощо, ліфт є єдиним зв'язком з навколишнім світом.

Проте слід зазначити, що за останні роки робота ліфтового господарства області значно погіршилася. Незважаючи на зусилля, яких докладають ліфтові організації для підтримки належного технічного стану ліфтів та безпечної їх експлуатації, ліфтовий парк перебуває у критичному стані.

Відсутність запасних частин і матеріалів для ремонту, повне припинення робіт по заміні ліфтів, що відпрацювали нормативний термін служби, веде до зупинки і простою значної кількості ліфтів, і кількість їх щодня зростає. Крім того, величезної шкоди ліфтовому господарству завдають вандалізм та крадіжки ліфтового обладнання, що сьогодні набуває статусу національного лиха, бо розкрадається все, що приймається численними пунктами прийому чорного та кольорового брухту.

Часті поломки та зупинки ліфтів на тривалий строк викликають справедливе обурення населення та потік скарг в усі інстанції, збільшують соціальну напругу.

На сьогодні в області простоюють 327 ліфтів, з них понад
200 розграбовані. 100 ліфтів в 39 житлових будинках експлуатуються понад нормативний термін і згідно з технічними вимогами підлягають терміновій заміні чи модернізації, оскільки є небезпечними для користувачів. Із загальної кількості ліфтів 30% потребують капітального ремонту.

Несвоєчасність (а деколи відсутність) попереджувальних ремонтів ліфтів призводить до щорічного збільшення їх фізичного зносу і, як наслідок, до передчасного старіння і виходу з ладу до нормативного строку експлуатації.

З цієї причини не експлуатується єдина в області диспетчерська система по контролю за технічним станом та роботою ліфтів в житлових будинках м.Кіровограда.

Особливу тривогу викликає той факт, що через невчасне проведення ремонтних робіт значна кількість ліфтів експлуатується з порушенням технічних правил і норм, що може призвести до нещасних випадків.

Основною проблемою, що так ускладнила ситуацію у ліфтовому господарстві, є складний фінансовий стан ліфтових організацій через неплатежі власників житлових будинків за технічне обслуговування ліфтів та відсутність коштів на їх капітальні ремонти.

За попередніми розрахунками потреба в коштах на відновлення роботи непрацюючих ліфтів складає 2,46 млн.грн. Разом з тим, певного обсягу фінансування потребує заміна (модернізація) зношених ліфтів, строк експлуатації яких перевищує 25 років. За висновками попередніх обстежень на даний час підлягає заміні 40 і модернізації 1 ліфт. Крім того, потребують модернізації 11 ліфтів, які не відпрацювали 25 років, та майже на 90% зруйновані і пограбовані. Орієнтовна вартість модернізації та заміни ліфтів складає ще 3,175 млн.грн.

Очевидно, що при нинішніх обсягах фінансування, які спрямовуються на ремонт ліфтів (2001 р.- 270 тис.грн.; 2002 р.- 565 тис.грн.; перше півріччя 2003 р. - 60 тис.грн.) виконання заходів щодо поліпшення роботи ліфтового господарства та забезпечення надійної і безпечної експлуатації ліфтів у житловому фонді в намічені Урядом терміни нереальні.

Існуюче ставлення до утримання ліфтового господарства в містах і селищах області неминуче веде до масових зупинок ліфтів, аварій та нещасних випадків, повного розвалу ліфтових організацій.

Збереження ліфтового парку області як важливої частини житлового фонду, утримання в належному технічному стані та створення умов для його безперебійної та безпечної експлуатації потребують кардинальних змін у вирішенні проблем ліфтового господарства, вжиття невідкладних та суттєвих заходів.

Мета та основні завдання заходів

Мета заходів - створення умов для надійної та безпечної роботи ліфтів, запобігання травматизму, поліпшення роботи ліфтового господарства і поступового приведення ліфтів та диспетчерських систем контролю за технічним обладнанням житлових будинків до сучасних вимог.

Завдання заходів:

обстеження дійсного технічного стану ліфтів у наявному житловому фонді усіх форм власності з визначенням потреби в коштах та відповідальних за відновлення сталої і безпечної роботи ліфтів;

щорічне проведення експертного обстеження ліфтів, які відпрацювали 25 років;

здійснення робіт з модернізації, ремонту та заміни ліфтів у житловому фонді всіх форм власності у намічені терміни (таблиці № 1-5);

запровадження конкурсного відбору підприємств та організацій для здійснення робіт з утримання та обслуговування ліфтів;

перевірка оснащення підприємств, які здійснюють монтаж, ремонт та технічне обслуговування ліфтів, щодо його відповідності вимогам діючих стандартів на виконання таких робіт.

Фінансове забезпечення заходів

Економічний механізм повинен забезпечити цільове спрямування коштів на виконання передбачених заходами завдань за рахунок усіх джерел фінансування.

Для виконання завдань заходів орієнтовно потрібно 5,635 млн.грн. (таблиця № 6);

Потреба в фінансуванні заходів визначена з урахуванням обсягів по відновленню роботи ліфтів, що не працюють в даний час, та обсягів щодо заміни чи модернізації ліфтів, нормативний термін експлуатації яких на даний період закінчився.

Заходами не передбачається фінансування щорічних ремонтів ліфтів попереджувального характеру, які мають виконуватися за рахунок коштів, що виділяються на капітальний ремонт житлових будинків.

Фінансове забезпечення заходів здійснюється:

у житлових будинках, що належать до комунальної власності, - за рахунок коштів місцевих бюджетів;

у житлових будинках, що знаходяться у віддані підприємств та організацій незалежно від форми власності, - за рахунок коштів власників цих будинків;

у житлових будинках об'єднань співвласників багатоквартирних будинків - за рахунок коштів власників цих будинків за фінансовою допомогою підприємств, організацій, місцевих рад, на базі яких створені ці об'єднання, в рахунок першого капітального ремонту згідно з нормами Закону України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку";

у житлових будинках житлово-будівельних кооперативів - за рахунок коштів власників цих будинків за фінансовою допомогою місцевих бюджетів в рахунок капітального ремонту згідно з постановою Верховної Ради України від 26 грудня 1993 року № 3665-ХІІ "Про державну дотацію на утримання квартир у будинках житлово-будівельних /житлових/ кооперативів і молодіжних житлових комплексів" .

Управління і контроль за реалізацією заходів

Координаційно-організаційна робота щодо виконання заходів покладається на управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, місцеві органи виконавчої влади.

Виконавцями заходів виступають місцеві ради, підприємства усіх форм власності, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельні кооперативи, що є власниками житлових будинків, обладнаних ліфтами.

Контроль за виконанням заходів здійснює обласна державна адміністрація.

Заходи

щодо модернізації, ремонту та заміни ліфтів на 2003-2008 роки

з/п

Зміст заходів

Термін виконання

Виконавець

Контроль

1

2

3

4

5

1.

Провести обстеження технічного стану ліфтів у житловому фонді усіх форм власності

До

1 жовтня 2003 р.

Міськвиконкоми,

райдержадміністрації разом з балансоутри-мувачами житлового фонду та ліфтовими організаціями

Перевозник А.В.

2.

Розробити та затвердити місцевими радами регіональні заходи щодо модернізації, ремонту та заміни ліфтів; визначити відповідальних за виконання заходів та обсяги фінансування на їх реалізацію

До 1 листопада 2003р.

Міськвиконкоми,

райдержадміністрації

Перевозник А.В.

1

2

3

4

5

3.

Організувати проведення експертного обстеження ліфтів, які відпрацювали 25 років

Щороку

Міськвиконкоми,

райдержадміністрації разом з власниками житлового фонду та територіальним управлінням Держнаглядохорон-праці по області

Перевозник А.В.

4.

Провести перевірку оснащення підприємств, які здійснюють монтаж, ремонт та технічне обслуговування ліфтів, щодо його відповідності вимогам діючих стандартів на виконання таких робіт

До кінця 2003р.

Територіальне управління Держнаглядохорон-праці по області

Перевозник А.В.

5.

Забезпечити організацію контролю за виконанням цих заходів та регіональних заходів щодо модернізації, ремонту та заміни ліфтів, поліпшенням роботи ліфтового господарства, створенням умов для надійної і безпечної експлуатації ліфтів у житловому фонді усіх форм власності

Щокварта-лу

Міськвиконкоми,

райдержадміністрації,управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації

Перевозник А.В

Прогноз результатів виконання заходів

Виконання заходів дозволить відновити та поліпшити роботу ліфтового господарства, забезпечити надійну і безпечну експлуатацію ліфтів у житловому фонді всіх форм власності, стабілізувати діяльність ліфтових організацій.

_________________


Таблиця № 1

до обласних заходів щодо модернізації, ремонту та заміни ліфтів, затверджених розпорядженням голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 25 липня 2003 року № 383-р

П О Т Р Е Б А

в модернізації, ремонті та заміні ліфтів

по Кіровоградській області на 2003-2008 роки

№ п/п

Місто, район

Кількість зареєстрованих ліфтів

Кількість ліфтів з терміном експлуатації більше 25 років

Кількість ліфтів з терміном експлуатації до 25 років, які потребують

Кількість ліфтів, які потребують ремонту

усього

із них потребують

заміни

модернізації

заміни

модернізації

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Усього по області

1396

100

40

1

-

11

231

1.

м. Кіровоград

786

60

34

1

-

11

104

2.

м. Знам'янка

26

-

-

-

-

-

3

3.

м. Олександрія

346

28

5

-

-

-

68

4.

м. Світловодськ

115

8

1

-

-

-

25

5.

Долинський район

91

-

-

-

-

-

3

6.

Маловисківський район

26

4

-

-

-

-

22

7.

Петрівський район

6

-

-

-

-

-

6

___________________

Таблиця № 2

до обласних заходів щодо модернізації, ремонту та заміни ліфтів, затверджених розпорядженням голови Кіровоградської обласної державної адміністрації

від 25 липня 2003 року № 383-р

ОБСЯГИ

заміни ліфтів з терміном експлуатацій більше 25 років

по Кіровоградській області на 2003-2008 роки

№ п/п

Місто, район

Заміна ліфтів з терміном експлуатації більше 25 років - усього

у тому числі за роками:

2003

2004

2005

2006

2007

2008

кількість (один.)

сума (тис.грн.)

кількість (один.)

сума (тис.грн.)

кількість (один.)

сума (тис.грн.)

кількість (один.)

сума (тис.грн.)

кількість (один.)

сума (тис.грн.)

кількість (один.)

сума (тис.грн.)

кількість (один.)

сума (тис.грн.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Усього по області

40

2600,0

-

-

5

325,0

6

390,0

6

390,0

11

715,0

12

780,0

1.

м. Кіровоград

34

2210,0

-

-

4

260,0

5

325,0

5

325,0

10

650,0

10

650,0

2.

м. Олександрія

5

325,0

-

-

1

65,0

1

65,0

1

65,0

1

65,0

1

65,0

3.

м. Світловодськ

1

65,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

65,0

____________________

Таблиця № 3

до обласних заходів модернізації, ремонту та заміни ліфтів, затверджених розпорядженням голови Кіровоградської обласної державної адміністрації

від 25 липня 2003 року № 383-р

ОБСЯГИ

модернізації ліфтів з терміном експлуатації більше 25 років

по Кіровоградській області на 2003-2008 роки

№ п/п

Місто, район

Модернізація ліфтів з терміном експлуатації більше 25 років - усього

У тому числі за роками:

2003

2004

2005

2006

2007

2008

кількість (один.)

сума (тис.грн.)

кількість (один.)

сума (тис.грн.)

кількість (один.)

сума (тис.грн.)

кількість (один.)

сума (тис.грн.)

кількість (один.)

сума (тис.грн.)

кількість (один.)

сума (тис.грн.)

кількість (один.)

сума (тис.грн.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Усього по області

1

25,0

-

-

1

25,0

-

-

-

-

-

-

-

-

м. Кіровоград

1

25,0

-

-

1

25,0

-

-

-

-

-

-

-

-

_______________________

Таблиця № 4

до обласних заходів щодо модернізації, ремонту та заміни ліфтів, затверджених розпорядженням голови Кіровоградської обласної державної адміністрації

від 25 липня 2003 року № 383-р

ОБСЯГИ

модернізації ліфтів з терміном експлуатації до 25 років

по Кіровоградській області на 2003-2008 роки

№ п/п

Місто, район

Модернізація ліфтів з терміном експлуатації до 25 років - усього

У тому числі за роками:

2003

2004

2005

2006

2007

2008

кількість (один.)

сума (тис.грн.)

кількість (один.)

сума (тис.грн.)

кількість (один.)

сума (тис.грн.)

кількість (один.)

сума (тис.грн.)

кількість (один.)

сума (тис.грн.)

кількість (один.)

сума (тис.грн.)

кількість (один.)

сума (тис.грн.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Усього по області

11

550,0

-

-

1

50,0

2

100,0

2

100,0

3

150,0

3

150,0

м. Кіровоград

11

550,0

-

-

1

50,0

2

100,0

2

100,0

3

150,0

3

150,0

_____________________

Таблиця № 5

до обласних заходів щодо модернізації, ремонту та заміни ліфтів, затверджених розпорядженням голови Кіровоградської обласної державної адміністрації

від 25 липня 2003 року № 383-р

ОБСЯГИ

ремонту ліфтів по Кіровоградській області на 2003-2008 роки

№ п/п

Місто, район

Ремонт ліфтів- усього

У тому числі за роками:

2003

2004

2005

2006

2007

2008

кількість (один.)

сума (тис.грн.)

кількість (один.)

сума (тис.грн.)

кількість (один.)

сума (тис.грн.)

кількість (один.)

сума (тис.грн.)

кількість (один.)

сума (тис.грн.)

кількість (один.)

сума (тис.грн.)

кількість (один.)

сума (тис.грн.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Усього по області

231

2460,0

14

160,0

63

656,0

76

831,0

51

506,0

18

196,0

9

111,0

1.

м. Кіровоград

104

1100,0

5

50,0

29

290,0

30

305,0

30

305,0

5

75,0

5

75,0

2.

м. Знам'янка

3

45,0

-

-

1

15,0

1

15,0

1

15,0

-

-

-

-

3.

м. Олександрія

68

820,0

8

90,0

23

265,0

30

385,0

5

60,0

2

20,0

-

-

4.

м. Світловодськ

25

385,0

1

20,0

4

65,0

6

90,0

6

90,0

6

90,0

2

30,0

5.

Долинський район

3

30,0

-

-

1

10,0

1

10,0

1

10,0

-

-

-

-

6.

Маловисківський район

22

50,0

-

-

5

11,0

5

11,0

5

11,0

5

11,0

2

6,0

7.

Петрівський район

6

30,0

-

-

-

-

3

15,0

3

15,0

-

-

-

-

_________________________

Таблиця № 6

до обласних заходів щодо модернізації, ремонту та заміни ліфтів, затверджених розпорядженням голови Кіровоградської обласної державної адміністрації

від 25 липня 2003 року № 383-р

ОРІЄНТОВНА ПОТРЕБА

в коштах на модернізацію, ремонт та заміну ліфтів