від 24 липня 2003 року № 380-р

Про відзначення в області

12-ї річниці незалежності України

На виконання Розпорядження Президента України від 4 липня 2003 року № 188 “Про відзначення 12-ї річниці незалежності України” та з метою забезпечення проведення заходів щодо відзначення 12-ї річниці незалежності України:

1. Утворити обласний організаційний комітет з підготовки та проведення заходів щодо відзначення 12-ї річниці незалежності України у складі згідно з додатком.

2. Затвердити заходи обласної державної адміністрації щодо відзначення в області 12-ї річниці незалежності України (додаються).

3. Спрямувати проведення урочистих заходів на зміцнення громадської злагоди та консолідацію суспільства, широку пропаганду засад державної політики.

4. Витрати з підготовки та організації концерту провести за рахунок коштів, передбачених в обласному бюджеті на проведення централізованих заходів по культурі і мистецтву.

5. Структурним підрозділам облдержадміністрації, райдержадміністраціям, міськвиконкомам про стан виконання заходів щодо відзначення в області 12-ї річниці незалежності України інформувати управління з питань внутрішньої політики облдержадміністрації до 28 серпня 2003 року.

6. Управлінню з питань внутрішньої політики облдержадміністрації узагальнену інформацію про виконання даного розпорядження надати заступнику голови обласної державної адміністрації Перевознику А.В. до 5 вересня 2003 року.

7. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Перевозника А.В.

Голова обласної

державної адміністрації М.ЧЕРНОВОЛ

Додаток

до розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації

від 24 липня 2003 року № 380-р

СКЛАД
обласного організаційного комітету з підготовки та проведення заходів

щодо відзначення 12-ї річниці незалежності України

Голова оргкомітету

ПЕРЕВОЗНИК

Анатолій Володимирович

-

заступник голови обласної державної адміністрації

Члени оргкомітету:

БОЙКО

Анатолій Якимович

-

начальник управління зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності та торгівлі облдержадміністрації

БОНДАРЕНКО

Олександр Миколайович

-

начальник управління містобудування та архітектури облдержадміністрації

ГАЙДУК

Станіслав Микитович

-

начальник управління освіти і науки облдержадміністрації

ГУРА

Віктор Іванович

-

заступник начальника управління промисловості, енергетики, транспорту та зв'язку облдержадміністрації

ЄВТУШЕНКО

Юлія Василівна

-

начальник відділу роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації

КОМПАНІЄЦЬ

Юрій Іванович

-

начальник управління культури облдержадміністрації

КУЛІКОВСЬКИЙ

Юрій Євгенович

-

начальник головного управління економіки облдержадміністрації

ЛЕЩЕНКО

Ельза Володимирівна

-

начальник управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації

ЛЯШЕНКО

Євген Васильович

-

начальник відділу взаємодії з правоохоронними органами апарату облдержадміністрації

МАЛОВ

Сергій Володимирович

-

начальник організаційного відділу апарату облдержадміністрації

МЕЛЬНИК

Петро Петрович

-

заступник начальника управління у справах преси та інформації облдержадміністрації

2

МИХАЛЕВСЬКИЙ

Юрій Рашідович

-

керуючий справами виконавчого апарату обласної ради (за згодою)

М"ЯТОВИЧ

Валерій Павлович

-

головний редактор газети “Народне слово”

ОМЕЛЬЧУК

Сергій Іванович

-

генеральний директор обласної державної телерадіокомпанії

ПАСТУХ

Галина Василівна

-

начальник головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

РОМАНОВ

Олексій Олександрович

-

заступник Кіровоградського міського голови (за згодою)

СЕРПОКРИЛОВ

Віктор Миколайович

-

начальник головного фінансового управління облдержадміністрації

СНІСАРЕНКО

Сергій Володимирович

-

начальник управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації

СУВОРОВ

Микола Миколайович

-

начальник управління у справах національностей, міграції та релігій облдержадміністрації

ШУТОВА

Ольга Павлівна

-

начальник відділу кадрової роботи та з питань державної служби апарату облдержадміністрації

ЯРЕМЕНКО

Олег Петрович

-

начальник управління з питань внутрішньої політики облдержадміністрації

Заступник голови обласної

державної адміністрації,

керівник апарату Є.Осадчий

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської обласної державної адміністрації

від 24 липня 2003 року № 380-р

ЗАХОДИ

обласної державної адміністрації щодо відзначення в області

12-ї річниці незалежності України

1. Провести в обласному, районних центрах, містах обласного значення урочисті засідання та святкові концерти з нагоди 12-ї річниці незалежності України за участю керівників місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, представників трудових колективів, політичних партій, профспілкових, громадських та релігійних організацій.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми

До 24 серпня 2003 року

2. Провести напередодні свята зустрічі керівників місцевих державних адміністрацій, міських голів з трудовими колективами, представниками громадських організацій, політичних партій, профспілок, релігійних конфесій, національних меншин, на яких обговорити актуальні питання державотворення, шляхи розв'язання наявних проблем.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми, управління з питань внутрішньої політики, у справах національностей, міграції та релігій облдержадміністрації

До 24 серпня 2003 року

3. Організувати, та провести у музеях, бібліотеках, палацах, будинках культури, клубах культурно-мистецькі заходи, конференції, семінари, тематичні виставки, присвячені висвітленню історії та культури України, подальшої розбудови демократичної держави і громадянського суспільства, європейського вибору України.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми, управління культури, освіти і науки облдержадміністрації

Серпень 2003 року

4. Провести бесіди, лекції, “круглі столи”, присвячені Дню незалежності України за участю науковців, представників громадськості, засобів масової інформації.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми,
управління з питань внутрішньої політики,
у справах преси та інформації, культури, освіти
і науки облдержадміністрації

Серпень 2003 року

2

5. Посилити роботу з формування у громадян, особливо у молоді, поваги до багатовікової історії українського державотворення, історичних традицій народу, державної символіки, принципів демократії і громадянського суспільства.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми, управління з питань внутрішньої політики, у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації

Постійно

6. Забезпечити проведення тематичних заходів у позашкільних закладах, підліткових клубах, місцях відпочинку і дозвілля дітей та юнацтва.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми,
управління освіти і науки, у справах сім'ї та
молоді облдержадміністрації

Серпень 2003 року

7. Організувати напередодні та під час святкових заходів відзначення кращих виробничників, представників інтелігенції, ветеранів праці встановленими в регіоні відзнаками та цінними подарунками.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми, організаційний відділ, відділ кадрової роботи
та з питань державної служби апарату облдержадміністрації

Серпень 2003 року

8. Виходячи з місцевих умов провести напередодні свята засідання громадсько-політичних консультативних рад з метою розширення партнерських відносин влади та політичних партій і громадських об'єднань.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми, управління з питань внутрішньої політики облдержадміністрації

Серпень 2003 року

9. Організувати роботу місцевих та регіональних виставок, конкурсів, оглядів досягнень у різних галузях народного господарства.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми, управління зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності та торгівлі облдержадміністрації

Серпень 2003 року

3

10. Провести єдиний день інформування населення в області на тему: “День незалежності України - національне свято народу”.

Управління з питань внутрішньої політики облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

21 серпня 2003 року

11. Забезпечити чіткий порядок завчасного подання заявок на проведення 24 серпня 2003 року акцій окремими політичними силами, визначити оптимальні маршрути їх руху під час акцій.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми

До 24 серпня 2003 року

12. Забезпечити благоустрій та святкове оформлення населених пунктів, вирішити нагальні соціально-економічні питання, надання адресної допомоги найменш захищеним верствам населення, здійснити виплати заробітної плати, пенсій, стипендій, інших виплат.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми, головне фінансове управління, головне управління економіки, головне управління праці та соціального захисту населення, управління містобудування та архітектури облдержадміністрації

Липень-серпень 2003 року

13. Забезпечити. стабільність енергопостачання, роботи комунального господарства, громадського транспорту, підприємств харчової промисловості та торгівлі.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми, управління житлово-комунального господарства, промисловості, енергетики, транспорту та зв'язку,

зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності та торгівлі облдержадміністрації

Серпень 2003 року

14. Організувати відкриття тематичних рубрик, розміщення відповідних матеріалів у друкованих та електронних засобах масової інформації.

Управління у справах преси та інформації облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Липень - серпень 2003 року

4

15. Взяти під особливий контроль роботу зі зверненнями громадян.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми, відділ
роботи зі зверненнями громадян апарату облдержадміністрації

Постійно

16. Забезпечити широке висвітлення заходів з підготовки та відзначення в області 12-ї річниці незалежності України у засобах масової інформації

Управління у справах преси та інформації облдержадміністрації, обласна державна телерадіокомпанія, газета "Народне слово"

Серпень 2003 року

17. Провести роботу по забезпеченню громадського

порядку, дотримання законності під час організації проведення святкових заходів з нагоди 12-ї річниці незалежності України.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми,
управління МВС України в області, відділ
взаємодії з правоохоронними органами
апарату облдержадміністрації

Серпень 2003 року

_____________________