від 21 липня 2003 року № 370-р

Про додаткові заходи щодо

запобігання занесенню та

розповсюдженню на території

області захворювання на тяжкий

гострий респіраторний синдром

(SARS)

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 червня
2003 року № 326-р "Про додаткові заходи щодо запобігання занесенню та поширенню на території України захворювання на тяжкий гострий респіраторний синдром (SARS)" та, керуючись законами України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про захист населення від інфекційних хвороб", Правилами санітарної охорони території України, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 24 квітня 1999 року
№ 696:

1. Затвердити додаткові заходи щодо запобігання занесенню та розповсюдженню на території області захворювання на тяжкий гострий респіраторний синдром (SARS) (додаються).

2. Управлінню охорони здоров"я облдержадміністрації, райдержадмініст-раціям та рекомендувати міськвиконкомам забезпечити реалізацію додаткових заходів щодо запобігання занесенню та розповсюдженню на території області захворювання на тяжкий гострий респіраторний синдром (SARS).

3. Видатки на реалізацію додаткових заходів провадити у межах асигнувань, затверджених у відповідних бюджетах по головних розпорядниках коштів, задіяних у виконанні цих заходів.

4. Управлінню охорони здоров"я облдержадміністрації щороку до 20 лютого надавати обласній державній адміністрації інформацію про стан виконання розпорядження.

5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

Голова обласної

державної адміністрації М.ЧЕРНОВОЛ


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 21 липня 2003 року № 370-р

ДОДАТКОВІ ЗАХОДИ

щодо запобігання занесенню та розповсюдженню на території

області захворювання на тяжкий гострий респіраторний синдром

(SARS)

1. Запровадити посилений протиепідемічний режим та забезпечити проведення дезінфекції у місцях масового перебування людей (вокзали, автовокзали, ринки та ін.), дитячих дошкільних закладах, місцях відпочинку дітей та дорослих, закладах освіти та культури, на підприємствах, в установах, організаціях і закладах охорони здоров"я незалежно від форми власності.

Управління охорони здоров"я, освіти, фізичної

культури, спорту та туризму облдержадміністрації,

обласна санітарно-епідеміологічна станція,

управління МВС України в області, міськвиконкоми,

райдержадміністрації

У разі необхідності - до стабілізації ситуації

2. Проводити медичний огляд незаконних мігрантів. При підозрі на SARS ізолювати хворих і осіб, які мали з ними безпосередній контакт.

Управління охорони здоров"я облдержадміністрації,

управління МВС України в області

Постійно

3. Установити контроль за пасажирами повітряних суден, що прибувають із-за кордону, запровадити їх опитування щодо стану здоров"я та місця перебування. Організувати проведення інструктажу для екіпажів і бортпровідників за основними симптомами SARS і порядком здійснення профілактичних заходів у разі виявлення хворих або підозрілих на це захворювання.

Обласна санітарно-епідеміологічна станція,

авіакомпанія "УРГА"

Постійно

4. Забезпечити персонал, що належить до групи підвищеного епідемічного ризику, засобами індивідуального захисту та дезінфекції.

Управління охорони здоров"я облдержадміністрації,

обласна санітарно-епідеміологічна станція,

міськвиконкоми, райдержадміністрації

Постійно

5. Розглядати на засіданнях надзвичайних протиепідемічних комісій питання здійснення заходів щодо запобігання занесенню та розповсюдженню на території регіонів захворювання на SARS.

Управління охорони здоров"я, головне управління

з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту

населення від наслідків Чорнобильської катастрофи,

надзвичайна протиепідемічна комісія облдерж-

адміністрації, обласна санітарно-епідеміологічна

станція

У разі необхідності - до стабілізації ситуації

6. У разі виявлення випадку захворювання на SARS чи підозри на нього забезпечити проведення комплексу заходів щодо локалізації та ліквідації осередків.

Управління охорони здоров"я облдержадміністрації,

обласна санітарно-епідеміологічна станція,

міськвиконкоми, райдержадміністрації

У разі необхідності - до стабілізації ситуації

7. Забезпечити висвітлення у засобах масової інформації питань профілактики захворювання на SARS.

Управління охорони здоров"я, у справах преси

та інформації облдержадміністрації, обласна

санітарно-епідеміологічна станція, міськвиконкоми,

райдержадміністрації

Постійно

________________________

1

2