від 18 липня 2003 року № 366-р

Про додаткові заходи щодо

виконання обласної програми

організаційного забезпечення

діяльності судів на 2003-2005 роки

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 16 червня 2003 року № 907 “Про затвердження Державної програми організаційного забезпечення діяльності судів на 2003-2005 роки”, з метою поліпшення матеріально-технічного забезпечення діяльності судів області, створення належних умов для здійснення правосуддя на рівні, достатньому для гарантування права кожного громадянина на судовий захист:

1. Затвердити додаткові заходи щодо виконання в області обласної програми організаційного забезпечення діяльності судів на 2003-2005 роки, затвердженої розпорядженням голови обласної державної адміністрації від
17 лютого 2003 року № 62-р (далі - заходи) (додаються).

2. Звернути увагу голів Бобринецької, Вільшанської, Новомиргородської, Олександрівської Ульяновської райдержадміністрацій на незадовільну роботу щодо організації виконання Розпорядження Президента України від 27 липня 1996 року № 208-рп “Про забезпечення судів приміщеннями” та обласної програми організаційного забезпечення діяльності судів на 2003-2005 роки, затвердженої розпорядженням голови обласної державної адміністрації від
17 лютого 2003 року № 62-р.

3. Зобов'язати голів райдержадміністрацій, рекомендувати міським головам, органам місцевого самоврядування забезпечити реалізацію заходів, передбачати і здійснювати відповідні видатки за рахунок коштів місцевих бюджетів.

4. Керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації, головам районних державних адміністрацій, рекомендувати керівникам територіальних органів міністерств і відомств України в області, міським головам інформувати територіальне управління державної судової адміністрації в області про стан виконання заходів щороку до 1 січня.

5. Територіальному управлінню державної судової адміністрації в області здійснювати аналіз стану виконання заходів і узагальнену довідку з висновками і пропозиціями щодо їх реалізації надавати обласній державній адміністрації щороку до 20 січня.

6. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації, керівника апарату Осадчого Є.Б.

Голова обласної

державної адміністрації М.ЧЕРНОВОЛ


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 18 липня 2003 року № 366-р

ДОДАТКОВІ ЗАХОДИ

щодо виконання в області обласної програми організаційного

забезпечення діяльності судів на 2003-2005 роки

І. Організаційно-кадрове забезпечення діяльності судів

1. Розробити до кінця ІІІ кварталу 2003 року та здійснити заходи щодо забезпечення формування в установлений строк адміністративного суду, у тому числі формування кадрового резерву суддів та укомплектування працівниками апарату цього суду.

Територіальне управління державної судової

адміністрації, обласне управління юстиції, інші

заінтересовані територіальні органи міністерств

і відомств України в області та місцеві органи

виконавчої влади

2003-2005 роки

2. Визначити місцевий суд області, на базі якого здійснюватиметься навчання, підготовка і перепідготовка суддів та працівників апарату судів, створити відповідні матеріально-технічні умови для забезпечення ґрунтовної фахової підготовки, поширення передового досвіду із застосуванням набутих знань на практиці, виховання високої свідомості та відповідальності, запровадження вдосконалених організаційних форм здійснення судочинства.

Територіальне управління державної судової

адміністрації, облдержадміністрація, райдерж-

адміністрації, міськвиконкоми

2003-2004 роки

3. Забезпечити відповідно до Закону України „Про судоустрій” організацію діяльності служби судових розпорядників у кожному суді області.

Територіальне управління державної судової

адміністрації, за участю ради суддів області,

райдержадміністрацій, міськвиконкомів

2003-2004 роки

4. Розробити та забезпечити здійснення заходів щодо додержання вимог законодавства про державну службу працівниками апарату органів та установ судової системи.

Територіальне управління державної судової

адміністрації, обласне управління юстиції за участю

апеляційного суду області та ради суддів області

2003 рік

ІІ. Матеріально-технічне забезпечення діяльності судів

5. Вивчити питання щодо забезпечення належної цілодобової охорони приміщень усіх судів області та дотримання громадського порядку під час здійснення судами правосуддя і подати пропозиції щодо фінансування централізованого замовлення на виготовлення охоронно-пожежної сигналізації приміщень судів.

Управління МВС України в області, територіальне

управління державної судової адміністрації

2003 рік

6. Вжити заходів для виконання вимог, передбачених статтею 44 Закону України „Про статус суддів” у частині забезпечення суддів житлом, а також матеріального і соціального забезпечення суддів та працівників апарату судів.

Територіальне управління державної судової

адміністрації, управління Державного казначейства

України в області, райдержадміністрації,

міськвиконкоми

2003 рік

________________________

1

2

2