від 4 липня 2003 року № 337-р

Про запровадження державного

регулювання цін на основні

продовольчі товари

1. На підставі законів України “Про ціни і ціноутворення”, “Про місцеві державні адміністрації” та з метою захисту інтересів споживачів, передусім соціально незахищених верств населення, недопущення дестабілізації ринку основних продовольчих товарів тимчасово - строком до 1 жовтня 2003 року - запровадити державне регулювання цін шляхом встановлення граничних рівнів рентабельності до собівартості та торговельних надбавок на основні види продовольчих товарів згідно з переліком, що додається.

2. Дія даного розпорядження поширюється на суб”єкти підприємницької діяльності незалежно від форми власності, які здійснюють свою діяльність на території області.

3. З моменту введення у дію даного розпорядження залишки товарів реалізуються з торговельними надбавками, визначеними відповідно до вимог даного розпорядження.

4. У випадках, коли встановлені граничні рівні торговельних надбавок не відшкодовують витрат по їх реалізації, суб'єкти підприємницької діяльності звертаються до облдержадміністрації з економічно обґрунтованими пропозиціями щодо встановлення підвищеного граничного рівня торговельних надбавок.

5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Згривця Ф.І.

Голова обласної

державної адміністрації В.МОЦНИЙ


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 4 липня 2003 року № 337-р

П Е Р Е Л І К

основних продовольчих товарів, на які в області запроваджується

державне регулювання шляхом обмеження граничних рівнів

рентабельності та торговельних надбавок

п/п

Найменування

Граничний рівень рентабельності до собівартості,

у відсотках

Граничний рівень торговельної надбавки з урахуванням ПДВ, у відсотках */

1.

Виробництво борошна, хліба, макаронних виробів та круп (гречаної, ячневої, манної, пшеничної, пшона)

5

-

2.

Реалізація:

- борошна пшеничного та житнього,

хліба з борошна пшеничного вищого, першого, другого ґатунків, житнього та їх суміші

- круп (гречаної, ячневої, манної, пшеничної, пшона), цукру та макаронних виробів

-

-

10

15

*/ Фактичні транспортні витрати включаються у роздрібну ціну понад граничний рівень торговельних надбавок.

__________________________