від 7 липня 2003 року № 341-р

Про підсумки роботи господарського

комплексу, виконання бюджету

області за січень-травень 2003 року

та стратегічні завдання щодо

соціально-економічного розвитку

регіонів на ІІІ квартал 2003 року

У січні-травні 2003 року досягнуто поліпшення показників соціально-економічного розвитку області. Обсяги промислового виробництва зросли порівняно з відповідним періодом минулого року на 19,8 проц., випуск товарів народного споживання - на 13,1 проц. Збільшено обсяги поставки продукції на експорт на 27,8 проц. Зросла активність в інвестиційно-будівельному комплексі. Обсяг будівельно-монтажних робіт зріс порівняно з січнем-травнем минулого року на 27 проц. У травні п.р. скорочено заборгованість із виплати заробітної плати порівняно з квітнем на 3,9 проц. Реальна заробітна плата працюючих зросла порівняно з відповідним періодом минулого року на 17,7 проц. Середньомісячна заробітна плата склала у квітні 317,85 грн. Збільшились надходження податків і зборів до державного та місцевих бюджетів.

Разом з тим, рівень організаторської роботи багатьох структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, міськвиконкомів по вирішенню гострих економічних і соціальних проблем ще не відповідає поставленим завданням. Допущено зменшення обсягів промислового виробництва у містах Знам'янці, Олександрії, Бобринецькому, Кіровоградському, Новоархангельському та Устинівському районах. Не подолано відставання в добувній промисловості, металургійній та деревообробній галузях, у виробництві та розподіленні електроенергії, газу і води. Питома вага бартерних операцій в реалізації промислової продукції в Знам'янському, Новоархангельському та Петрівському районах відповідно складає 65,3; 15,6 та 82,5 проц. Погіршилися показники обсягів перевезень пасажирів автомобільним транспортом.

Внаслідок несприятливих погодно-кліматичних умов, а також недоліків у роботі сільськогосподарських підприємств погіршилися показники аграрного сектора економіки. Реалізація продукції сільськогосподарськими підприємствами зменшилась порівняно з січнем-травнем минулого року на
2,9 проц., у тому числі продукції тваринництва - на 7,3 проц., рослинництва - на 1,4 проц. Поголів'я великої рогатої худоби в сільськогосподарських підприємствах зменшилось порівняно з 1 червня 2002 року на 15,9 проц., у тому числі корів - на 22,7 проц. Погіршились показники відтворення стада. Допущено значний падіж великої рогатої худоби, свиней та овець у господарствах Вільшанського, Компаніївського, Олександрійського та Устинівського районів. Запаси кормів у тваринницькій галузі майже у 2 рази менше ніж на початок червня минулого року.

У деяких міськвиконкомах і райдержадміністраціях не здійснюється комплексний підхід до вирішення наявних соціально-економічних проблем, які стримують розвиток територій, не прогнозуються наслідки рішень, що приймаються, послаблена вимогливість до працівників за досягнення позитивних результатів. У містах Кіровограді, Світловодську, Кіровоградському районі допущено зменшення обсягів підрядних робіт, виконаних власними силами будівельно-монтажних організацій.

У містах Знам'янці, Світловодську, Бобринецькому, Знам'янському та Світловодському районах погіршилися показники торговельного обслуговування населення.

З початку п.р. має місце зростання заборгованості із виплати заробітної плати в державній холдинговій компанії “Олександріявугілля” на 828,7 тис.грн., на КГЗКОР - на 264,3 тис.грн., Світловодському заводі твердих сплавів та тугоплавких металів - на 57,8 тис.грн., шахті “Інгульській” - на 582,4 тис.грн.

Не забезпечено виконання стратегічних завдань щодо скорочення питомої ваги збиткових підприємств.

Повільно стабілізується становище на ринку праці. З числа осіб, що підозрюються у скоєнні злочинів, 68,3 проц. ніде не працювали і не навчалися, 11,3 проц. - неповнолітні.

З метою забезпечення організаційно-економічних умов для прискорення соціально-економічного розвитку області, підвищення персональної відповідальності посадових осіб місцевих органів виконавчої влади за вирішення завдань комплексного розвитку територій, підвищення добробуту населення:

1. Затвердити завдання щодо забезпечення соціально-економічного розвитку області на ІІІ квартал 2003 року згідно з додатком і зобов'язати начальників структурних підрозділів облдержадміністрації, голів райдержадміністрацій та рекомендувати міським головам забезпечити їх безумовне виконання.

2. Заступникам голови облдержадміністрації згідно з розподілом функціональних повноважень, керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств і відомств України надати конкретну організаційну та практичну допомогу Знам”янській та Світловодській райдержадміністраціям по вирішенню проблем соціально-економічного розвитку районів.

Заступнику голови облдержадміністрації Осадчому Є.Б. підготувати на засідання колегії облдержадміністрації за підсумками роботи у січні-вересні п.р. питання про стан виконання власних та делегованих повноважень, визначених Законом України “Про місцеві державні адміністрації”, Знам”янською та Світловодською райдержадміністраціями.

3. Заступнику голови облдержадміністрації Осадчому Є.Б. підготувати на засідання колегії облдержадміністрації за підсумками роботи у січні-липні п.р. питання про стан виконання власних та делегованих повноважень, визначених Законом України “Про місцеві державні адміністрації”, Добровеличківською та Новомиргородською райдержадміністраціями.

4. Звернути увагу міських голів: Олександрійського - Цапюка С.К. та Знам'янського - Джулая В.О. на низький рівень роботи промисловості, слабкий вплив органів місцевого самоврядування на вирішення гострих проблем соціально-економічного розвитку міст.

5. Відмітити недостатню роботу:

міських голів: Кіровоградського - Чигріна М.С., Світловодського -
Волкова В.М., голови Кіровоградської райдержадміністрації Фурманова І.О. по розвитку будівельно-інвестиційного комплексу, забезпеченню нарощування обсягів підрядних робіт, виконаних власними силами будівельних організацій;

голів Вільшанської - Водовозова В.І., Знам'янської - Ткаченка В.В., Ульяновської - Журавля В.Г., заступника голови Новомиргородської - Щербаченка В.В. райдержадміністрацій по забезпеченню нарощування обсягів виробництва тваринницької продукції та поголів'я великої рогатої худоби, у тому числі корів, у сільгосппідприємствах;

голів Добровеличківської - Семенця П.С., Знам”янської - Ткаченка В.В., першого заступника голови Олександрійської - Воробйової І.В., заступника голови Новомиргородської - Щербаченка В.В. райдержадміністрацій по поліпшенню фінансового стану суб”єктів господарювання, скороченню частки збиткових підприємств;

міських голів: Кіровоградського - Чигріна М.С., Знам'янського - Джулая В.О., голови Світловодської - Буртака М.О., першого заступника голови
Бобринецької - Білобровенка В.В., заступника голови Новомиргородської - Щербаченка В.В райдержадміністрацій щодо забезпечення права громадян на своєчасне отримання заробітної плати.

6. Звернути увагу голів Долинської - Коробова В.В., Знам'янської - Ткаченка В.В., Маловисківської - Шульги В.І., Новоукраїнської - Балана В.П., Ульяновської - Журавля В.Г. райдержадміністрацій на незадовільну роботу по залученню іноземних інвестицій в розвиток територій та зобов'язати їх вжити додаткові заходи щодо виправлення становища.

7. Зобов'язати керівників структурних підрозділів облдержадміністрації, голів райдержадміністрацій, рекомендувати міським головам посилити роботу щодо забезпечення погашення заборгованості з виплати заробітної плати.

Начальнику головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації Пастух Г.В. в двотижневий термін подати конкретні розрахунки і пропозиції щодо прискорення вирішення цієї гострої соціальної проблеми.

8. Звернути увагу начальника головного управління Пенсійного фонду України в області Кривої С.В. на недостатню роботу по скороченню заборгованості по сплаті страхових внесків та зажадати вжиття невідкладних заходів щодо посилення контролю на цій ділянці.

9. Управлінню промисловості, енергетики, транспорту та зв'язку облдержадміністрації провести глибоке вивчення причин кризового стану промисловості у містах Знам'янці, Олександрії, Бобринецькому, Новоархангельському та Устинівському районах і у місячний термін внести конкретні пропозиції щодо виправлення становища.

10. Попередити начальника обласного управління автомобільного транспорту Мошнягула М.Г. про персональну відповідальність у разі невжиття ефективних заходів щодо поліпшення пасажирських перевезень автотранспортом, детінізації цього сектора підприємницької діяльності.

11. Зобов'язати начальника головного управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації Литвина Ю.О. посилити контроль за станом підготовки сільськогосподарської техніки до збиральних робіт, формування запасів насіння для посіву озимих, створення надійної кормової бази у тваринництві.

12. Міським головам, головам райдержадміністрацій взяти під особистий контроль стан забезпечення населення хлібобулочними виробами, борошном і крупами, недопущення необгрунтованого підвищення цін на основні продовольчі товари, налагодити систематичне обстеження торговельної мережі, хлібопекарних підприємств.

Головному управлінню економіки облдержадміністрації запровадити щотижневий моніторинг стану забезпечення населення міст і районів хлібобулочними виробами та цінової ситуації.

13. Управлінням інвестиційної політики, капітального будівництва облдержадміністрації терміново вжити заходи щодо фінансування об'єктів, які споруджуються за рахунок державних субвенцій на реалізацію інвестиційних проектів, забезпечити введення пускових комплексів загальноосвітніх шкіл до 1 вересня 2003 року.

14. Запропонувати голові державної податкової адміністрації в області Руденку В.С. здійснити разом з міськвиконкомами, райдержадміністраціями скоординовані заходи щодо компенсації втрат надходжень до бюджетів усіх рівнів внаслідок недоотримання урожаю за рахунок скорочення податкової заборгованості, підвищення платіжної дисципліни, залучення до оподаткування тіньових структур.

15. Головному фінансовому управлінню разом з управлінням освіти і науки облдержадміністрації, міськвиконкомами і райдержадміністраціями забезпечити своєчасне і повне фінансування видатків на виплату заробітної плати та відпускних працівникам загальноосвітніх шкіл.

16. Структурним підрозділам облдержадміністрації, територіальним органам міністерств і відомств України, міськвиконкомам, райдерж-адміністраціям інформацію про стан виконання даного розпорядження надати головному управлінню економіки облдержадміністрації до 10 жовтня
2003 року.

17. Головному управлінню економіки облдержадміністрації узагальнити інформацію про стан виконання розпорядження та подати заступникам голови облдержадміністрації до 25 жовтня 2003 року.

18. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступників голови облдержадміністрації згідно з розподілом функціональних повноважень.

Голова обласної

державної адміністрації В.МОЦНИЙ

2