від 7 липня 2003 року № 340-р

Про роботу управління зовнішніх

зносин, зовнішньоекономічної

діяльності та торгівлі облдерж-

адміністрації по здійсненню

повноважень, визначених

законодавством України у сфері

торговельного і побутового

обслуговування населення

Перевіркою встановлено, що управління зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності та торгівлі облдержадміністрації не в повному обсязі забезпечує виконання наданих повноважень щодо повнішого задоволення потреб населення області в торговельно-побутових послугах.

У 2000-2002 роках допущено скорочення мережі магазинів роздрібної торгівлі на 373 одиниці, або на 17,9 проц. За обсягами роздрібного товарообороту на душу населення область займає 21 місце серед інших регіонів України.

У 2002 році порівняно з попереднім роком зменшилися обсяги реалізації побутових послуг населенню по ремонту предметів домашнього вжитку, ремонту взуття та одягу, послуг фотографії та деяких інших важливих соціальних послуг.

Не вживаються належні заходи щодо поліпшення торговельно-побутового обслуговування сільського населення. Більше 90 проц. сільських населених пунктів не мають підприємств побутового обслуговування, 31,5 проц. - стаціонарних торговельних закладів та виїзного обслуговування громадян. Внаслідок цього сільські жителі змушені купувати товари народного споживання та отримувати необхідні побутові послуги в обласному центрі, на долю якого приходиться майже половина роздрібного товарообороту та 69 проц. загального обсягу реалізації побутових послуг.

Не вживаються ефективні заходи щодо детінізації торговельної діяльності і сфери послуг. 37 проц. торговельних організацій звітують про отримання балансових збитків, середньомісячна зарплата працюючих в ресторанному господарстві не перевищує 167 грн., внаслідок чого бюджети всіх рівнів недоотримують значні суми доходів. Не забезпечується виконання стратегічних завдань на перше півріччя 2003 року щодо насичення торговельної мережі споживчими товарами, які виробляються на підприємствах області. На багатьох підприємствах торгівлі і побутового обслуговування мають місце факти продажу неякісних товарів і послуг, обману споживачів.

В апараті управління зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності та торгівлі облдержадміністрації не здійснено заходи щодо підвищення відповідальності працівників керівної ланки і спеціалістів за досягнення позитивних показників у сфері послуг, допускаються істотні недоліки в стилі і методах роботи по реалізації державної політики в галузі торгівлі, недостатньо координується діяльність в межах наданих повноважень місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування.

З метою повнішого задоволення платоспроможного попиту населення на торговельно-побутові послуги, підвищення відповідальності посадових осіб за безумовне виконання вимог чинного законодавства, указів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України та розпоряджень і доручень голови облдержадміністрації:

1. Визнати незадовільною роботу управління зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності та торгівлі облдержадміністрації по здійсненню повноважень, визначених чинним законодавством України у сфері торговельного і побутового обслуговування населення.

2. У зв'язку з тимчасовою непрацездатністю начальника управління зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності та торгівлі облдержадміністрації Бойка А.Я. та заступника начальника управління Семенової Л.В. заступнику голови облдержадміністрації Осадчому Є.Б. внести пропозиції щодо відповідальності після виходу їх на роботу.

3. Попередити заступника начальника управління зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності та торгівлі облдержадміністрації Рахубу Н.А., що в разі неприйняття вичерпних заходів щодо подолання відставання області по показниках торговельно-побутового обслуговування населення, детінізації торговельних оборотів, створення ефективної ланки оптової торгівлі буде порушено питання про перебування її на займаній посаді.

4. Заступнику голови облдержадміністрації Осадчому Є.Б. підготувати проведення у липні 2003 року колегії управління зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності та торгівлі облдержадміністрації за участю голови облдержадміністрації Моцного В.К. щодо опрацювання конкретних заходів по прискоренню розвитку торгівлі та побутового обслуговування населення, особливо у сільській місцевості.

5. Заступнику голови облдержадміністрації Негоді С.Д. проаналізувати стан заборгованості із виплати заробітної плати у галузі “торгівля” і причини її наявності. Разом з управлінням зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності і торгівлі облдержадміністрації відпрацювати заходи щодо її погашення до кінця 2003 року.

6. Звернути увагу міських голів: Знам”янського - Джулая В.О., Світловодського - Волкова В.М., голів райдержадміністрацій: Гайворонської - Рябокучми М.С., Новгородківської - Мірошніченка В.І., Олександрівської - Ковтуна О.С., Устинівської - Петруненка О.П. на допущене відставання щодо виконання програми розвитку та вдосконалення функціонування ринків з продажу продовольчих і непродовольчих товарів у населених пунктах Кіровоградської області на 2001-2004 роки та зажадати від них вжиття практичних заходів щодо надолуження відставання.

7. Відмітити недостатню роботу правління облспоживспілки щодо поліпшення фінансово-господарського стану місцевих споживчих товариств і спілок, зволікання із виконанням Указу Президента України від 19 грудня
2000 року № 1348 “Про заходи щодо розвитку кооперативного руху та посилення його ролі в реформуванні економіки України на ринкових засадах”.

8. Обласному управлінню у справах захисту прав споживачів, державній інспекції з контролю за цінами в області разом з управлінням зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності та торгівлі облдержадміністрації, головним управлінням економіки облдержадміністрації посилити контроль за дотриманням правил торгівлі, реалізації платних послуг, формуванням торговельної націнки на соціально важливі товари на підприємствах торгівлі незалежно від форм власності і організаційної структури з метою недопущення обману покупців та неконтрольованого зростання роздрібних цін.

9. Головному санітарному лікарю області Чорному Ф.Ф. разом з міськвиконкомами, райдержадміністраціями провести в липні-серпні 2003 року в містах і районах області рейди-перевірки санітарно-технічного стану підприємств торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг, звернувши особливу увагу на дотримання санітарно-технічних вимог на продовольчих ринках, вжити заходи щодо припинення неорганізованої торгівлі харчовими продуктами.

10. Державній податковій адміністрації в області вжити додаткові заходи щодо виявлення фактів незаконної торгівлі, посилення контролю за дотриманням платіжної дисципліни суб'єктів підприємницької діяльності, що надають торговельні і платні послуги, детінізації цього сектора економіки.

11. Начальнику обласного управління статистики Моторній Н.П. разом з відповідними управліннями облдержадміністрації, міськвиконкомами та райдержадміністраціями у місячний термін провести інвентаризацію суб'єктів підприємницької діяльності, зайнятих у сфері оптової і роздрібної торгівлі, і забезпечити належне віднесення юридичних осіб до видів економічної діяльності.

12. Управлінням облдержадміністрації, територіальним органам міністерств і відомств України, міськвиконкомам та райдержадміністраціям інформувати головне управління економіки облдержадміністрації про хід виконання даного розпорядження до 10 жовтня 2003 року та 10 січня 2004 року.

13. Головному управлінню економіки облдержадміністрації аналізувати стан виконання даного розпорядження голови облдержадміністрації та узагальнену інформацію, висновки і пропозиції надавати заступнику голови обласної державної адміністрації Ковальчуку М.М. до 20 жовтня 2003 року та 20 січня 2004 року.

14. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Ковальчука М.М.

Голова обласної

державної адміністрації В.МОЦНИЙ

3