від 25 червня 2003 року № 319-р

Про підготовку до проведення

збирання ранніх зернових

і зернобобових культур та

збереження врожаю 2003 року

Відповідно до Закону України "Про зерно та ринок зерна в Україні" та постанови Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2002 року № 1877 "Про затвердження Порядку декларування зерна суб"єктами зберігання зерна", враховуючи важливість подолання наслідків стихії, викликаної природними явищами, якомога повного задоволення посівним матеріалом, забезпечення населення області продовольчим, а тваринництва - фуражним зерном, та з метою своєчасної підготовки до збирання ранніх зернових і зернобобових культур та організованого проведення жнив 2003 року:

1. Утворити обласний штаб по забезпеченню збирання у 2003 році урожаю сільськогосподарських культур у складі згідно з додатком 1.

2. Для надання практичної допомоги місцевим органам виконавчої влади та сільгосппідприємствам різних форм власності у вирішенні організаційних заходів з питань підготовки та проведення збиральних робіт закріпити за районами заступників голови обласної державної адміністрації, керівників структурних підрозділів облдержадміністрації та обласних організацій згідно з додатком 2.

3. Головному управлінню сільського господарства і продовольства облдержадміністрації, райдержадміністраціям:

провести обласний та районні науково-практичні семінари з питань підготовки та проведення збирання ранніх зернових і зернобобових культур;

вжити невідкладних організаційних заходів щодо підготовки до збиральних робіт, прискорити темпи робіт по ремонту зернозбиральних і зерноочисних машин та до 30 червня поставити на лінійку готовності всі машини і механізми, що будуть задіяні на жнивах;

для забезпечення збирання врожаю у стислі строки по кожному господарству визначитись у потребі залучення додаткових зернозбиральних комбайнів з інших регіонів України та укласти з ними угоди;

для забезпечення господарств області насінням озимих та ярих зернових колосових особливу увагу приділити збиранню ділянок, які призначені на насіннєві цілі.

4. Головному управлінню сільського господарства і продовольства облдержадміністрації разом з Кіровоградською державною сільськогоспо-дарською дослідною станцією розробити рекомендації по збиранню врожаю ранніх зернових і зернобобових культур відповідно до умов поточного року та довести їх до всіх сільськогосподарських підприємств області.

5. Головному управлінню сільського господарства і продовольства облдержадміністрації разом з управлінням МВС України в області, головним управлінням з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації, райдержадмініст-раціям на період жнив встановити суворий контроль за захистом хлібних масивів від пожеж, заборонити спалення стерні та пожнивних решток, посилити контроль за перевезенням зерна, не допускаючи його втрат та розкрадання. Винних у скоєнні цих дій притягати до відповідальності згідно з чинним законодавством.

6. Інспекції якості та формування ресурсів сільськогосподарської продукції облдержадміністрації, обласному дочірньому підприємству ДАК "Хліб України", обласній державній хлібній інспекції, державній інспекції з карантину рослин по області, райдержадміністраціям вжити заходи щодо своєчасної підготовки хлібоприймальних підприємств і елеваторів, вагового та сушарного господарства, токів та складських приміщень до приймання врожаю. Встановити постійний контроль за прийманням та зберіганням зерна, не допускаючи фальсифікацій його якості.

7. Інспекції якості та формування ресурсів сільськогосподарської продукції облдержадміністрації вжити заходів по організації щомісячного декларування продовольчого зерна товаровиробниками області всіх форм власності та регулярно інформувати обласну державну адміністрацію про його наявність.

8. Структурним підрозділам облдержадміністрації, райдержадміністраціям до 1 листопада 2003 року надати головному управлінню сільського господарства і продовольства облдержадміністрації інформацію про виконання даного розпорядження.

9. Головному управлінню сільського господарства і продовольства облдержадміністрації про стан виконання даного розпорядження проінформувати заступника голови обласної державної адміністрації
Згривця Ф.І. до 15 листопада 2003 року.

10. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Згривця Ф.І.

Голова обласної

державної адміністрації В.МОЦНИЙ


Додаток 1

до розпорядження голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 25 червня 2003 року № 319-р

СКЛАД

обласного штабу по забезпеченню збирання у 2003 році урожаю

сільськогосподарських культур

Начальник штабу

МОЦНИЙ

Василь Кузьмович

-

голова обласної державної адміністрації

Заступник начальника штабу

ЗГРИВЕЦЬ

Федір Іванович

-

заступник голови обласної державної адміністрації

Члени штабу:

АДАМОВИЧ

Олександр Вікторович

-

начальник відділу пожежної безпеки Державного департаменту пожежної безпеки Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи в області

КРИВИЙ

Василь Семенович

-

начальник інспекції якості та формування ресурсів сільськогосподарської продукції облдержадміністрації

ЛИТВИН

Юрій Олексійович

-

начальник головного управління сільського господарства і продовольства облдерж-адміністрації

МЕДВЕДЕНКО

Олексій Олексійович

-

начальник обласної державної хлібної інспекції

МОТОРНА

Надія Павлівна

-

начальник обласного управління статистики

НАРІЙЧУК

Сергій Федорович

-

заступник начальника головного управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації

НІКІТЕНКО

Станіслав Володимирович

-

начальник управління МВС України в області

САМОЙЛЕНКО

Володимир Петрович

-

начальник інспекції державного технічного нагляду облдержадміністрації

ТОРЯНИК

Васиь Єгорович

-

в.о.начальника державного управління екології та природних ресурсів в області

ТЮПА

Віктор Іванович

-

генеральний директор обласного дочірнього підприємства ДАК "Хліб України"

Заступник голови обласної

державної адміністрації,

керівник апарату Є.ОСАДЧИЙ


Додаток 2

до розпорядження голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 25 червня 2003 року № 319-р

СПИСОК

керівництва облдержадміністрації, керівників структурних підрозділів облдержадміністрації та обласних організацій, закріплених за районами

Бобринецький

КВАСНОВСЬКИЙ

Володимир Микитович

заступник начальника головного управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації

Вільшанський

ВЛАДОВ

Іван Васильович

начальник обласного управління земельних ресурсів

Гайворонський

ТОРЯНИК

Василь Єгорович

в.о.начальника державного управ-ління екології та природних ресурсів в області

Голованівський

ОСАДЧИЙ

Євген Борисович

заступник голови обласної державної адміністрації

Добровеличківський

НАРІЙЧУК

Сергій Федорович

заступник начальника головного управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації

Долинський

ПЕРЕВОЗНИК

Анатолій Володимирович

заступник голови обласної державної адміністрації

Знам"янський

КУЧКО

Олег Володимирович

заступник начальника головного управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації

Кіровоградський

ЗГРИВЕЦЬ

Федір Іванович

заступник голови обласної державної адміністрації

Компаніївський

ЛИТВИН

Юрій Олексійович

начальник головного управління сільського господарства і продоволь-ства облдержадміністрації

Маловисківський

КРИВИЙ

Василь Семенович

начальник інспекції якості та форму-вання ресурсів сільськогосподарської продукції облдержадміністрації

Новгородківський

КОВАЛЬОВА

Антоніна Борисівна

заступник начальника головного управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації

Новоархангельський

ТОПУЗОВ

Юрій Георгійович

начальник обласного виробничого управління меліорації і водного господарства

Новомиргородський

ЮРЕНКО

Володимир Аврамович

начальник державної інспекції з карантину рослин в області

Новоукраїнський

НЕГОДА

Світлана Дмитрівна

заступник голови обласної державної адміністрації

Олександрівський

ОЛІЙНИК

Віктор Іванович

директор Кіровоградського відділення Українського державного фонду підтримки селянських (фермерських) господарств (за згодою)

Олександрійський

САМОЙЛЕНКО

Володимир Петрович

начальник інспекції державного технічного нагляду облдержадмініст-рації

Онуфріївський

КОВАЛЬЧУК

Микола Михайлович

заступник голови обласної державної адміністрації

Петрівський

МОСКАЛЕНКО

Олександр Іванович

начальник управління ветеринарної медицини в області

Світловодський

СТАНІСЛАВУК

Віталій Антонович

перший заступник начальника голов-ного управління сільського господар-ства і продовольства облдержадміні-страції

Ульяновський

ГУЛЬВАНСЬКИЙ

Ігор Миколайович

директор центру "Облдержродючість"

Устинівський

МЕДВЕДЕНКО

Олексій Олексійович

начальник обласної державної хлібної інспекції

Заступник голови обласної

державної адміністрації,

керівник апарату Є.ОСАДЧИЙ

2

2

Продовження додатка 1

2

Продовження додатка 2