від 20 червня 2003 року № 314-р

Про затвердження плану заходів

по недопущенню порушень

природоохоронного законодавства

Відповідно до п.7 ст.13, п.3 ст.16, ст.21 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", доручення Кабінету Міністрів України від 8 травня
2003 року до № 24890 до подання Генеральної прокуратури від 18 квітня
2003 року № 7/3-55 вих-03 "Про усунення порушень законодавства щодо повного та ефективного використання корисних копалин":

1. Затвердити план заходів по недопущенню порушень природоохоронного законодавства щодо ефективного використання корисних копалин в області (додається).

2. Керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації, територіаль-них органів міністерств і відомств України, райдержадміністраціям, рекомендувати міськвиконкомам про виконання заходів інформувати державне управління екології та природних ресурсів в області щороку до 15 січня.

3. Державному управлінню екології та природних ресурсів в області надавати узагальнену інформацію заступнику голови обласної державної адміністрації Згривцю Ф.І. щороку до 30 січня.

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Згривця Ф.І.

Голова обласної

державної адміністрації В.МОЦНИЙ


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 20 червня 2003 року № 314-р

ПЛАН ЗАХОДІВ

по недопущенню порушень природоохоронного законодавства

щодо ефективного використання корисних копалин в області

п/п

Назва заходу

Відповідальні за виконання

Термін виконання

1

2

3

4

1.

Виявити підприємства та організації, що отримали ліцензії на геологорозвідувальні роботи з дослідно-промисловим видобутком корисних копалин. Проаналізувати виконання ними особливих умов ліцензії та внести пропозиції щодо подальшої їх діяльності

Державне управління екології та природних ресурсів в області

ІІІ квартал

2003 року

2.

Відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 30 серпня

2002 року № 333-р здійснити ліквідаційний тампонаж маловодних, безводних та недіючих водозабірних свердловин на території області, для чого передбачити у видатках обласного бюджету на капітальні вкладення відповідні кошти

Управління інвестиційної політики, головне фінансове управління, управління капітального будівництва облдерж-адміністрації

Протягом

2004 року

3.

Перевірити стан поверхні грунту над закри-тими шахтами в Новомиргородському та Олександрійському районах, при потребі внести пропозиції щодо поліпшення стану деформованих та земель, що просіли

Державне управління екології та природних ресурсів в області

Протягом

2003 року

4.

Посилити контроль за рекультивацією порушених гірничодобувними роботами земель та домогтися своєчасного їх повернення в стан, придатний для подальшого використання

Обласне управління земельних ресурсів, державне управління екології та природних ресурсів в області

Протягом

2003 року

5.

Виявити підприємства, організації, комерційні структури, що ведуть видобування корисних копалин без відповідних на те дозволів, відведення земельних ділянок та надання гірничих відводів. Винних притягувати до відповідальності згідно з чинним законодав-ством. Розглянути питання про тимчасове призупинення роботи таких підприємств і організацій незалежно від форми власності

Державне управління екології та природних ресурсів в області

Постійно

6.

Посилити контроль за ходом виконання Програми екологічної реабілітації гірничодо-бувних районів Кіровоградської області на

2002-2010 роки

Державне управління екології та природних ресурсів в області

Постійно

7.

При наданні погоджень на отримання ліцензій на розвідку та видобування корисних копалин суворо дотримуватись вимог Кодексу України "Про надра", не допускати необгрунтованих погоджень на геологорозвідувальні роботи з дослідно-промисловим видобутком корисних копалин

Державне управління екології та природних ресурсів в області

Постійно

8.

Забезпечити здійснення належних організа-ційних та контрольних функцій щодо охорони та раціонального використання надр

Державне управління екології та природних ресурсів в області

Протягом

2003 року

9.

На колегії державного управління екології та природних ресурсів в області розглянути питання "Про дотримання природоохоронного та гірничого законодавства гірничодобувними підприємствами області"

Державне управління екології та природних ресурсів в області

Липень

2003 року

10.

Розробити Програму охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів в Кіровоградській області на 2004-2010 роки

Державне управління екології та природних ресурсів в області, обласне управління земельних ресурсів, управління промисловості, енергетики, транспорту та зв"язку облдержадміністрації

ІV квартал

2003 року

11.

Передбачати у проекті програми соціально-економічного розвитку області заходи Програми екологічної реабілітації гірничодобувних районів Кіровоградської області на 2002-2010 роки щодо раціонального і безпечного для довкілля надрокористування

Державне управління екології та природних ресурсів в області, терито-ріальний відділ Геоінформ по області, обласне управління земельних ресурсів, управління про-мисловості, енергетики, транспорту та зв"язку обл-держадміністрації, обласне виробниче управління меліорації і водного госпо-дарства, головне управ-ління економіки облдерж-адміністрації, міськвикон-коми, райдержадміністрації

Щороку

____________________

2

2

1

2

3

4