від 20 червня 2003 року № 313-р

Про відзначення 7-ї річниці

прийняття Конституції України

З метою забезпечення проведення заходів щодо відзначення в області
7-ї річниці прийняття Конституції України як державного свята, пропаганди значення Основного Закону України для розбудови нашої держави, організації змістовного відпочинку громадян:

1. Утворити обласний організаційний комітет з підготовки та проведення заходів щодо відзначення 7-ї річниці прийняття Конституції України у складі згідно з додатком.

2. Провести 26 червня в обласній філармонії урочисті збори та святковий концерт з нагоди Дня Конституції України.

3. Затвердити заходи обласної державної адміністрації щодо відзначення в області 7-ї річниці прийняття Конституції України (додаються).

4. Витрати з підготовки та організації концерту провести за рахунок коштів, передбачених у обласному бюджеті на проведення централізованих заходів по культурі і мистецтву.

5. Структурним підрозділам облдержадміністрації, райдержадміністраціям, міськвиконкомам про стан виконання заходів щодо відзначення 7-ї річниці прийняття Конституції України інформувати управління з питань внутрішньої політики облдержадміністрації до 3 липня 2003 року.

6. Управлінню з питань внутрішньої політики облдержадміністрації узагальнену інформацію про виконання даного розпорядження надати заступнику голови обласної державної адміністрації Перевознику А.В. до
10 липня 2003 року.

7. Контроль за виконанням даного розпорядженя покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Перевозника А.В.

Голова обласної

державної адміністрації В.МОЦНИЙ


Додаток

до розпорядження голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 20 червня 2003 року № 313-р

СКЛАД

обласного організаційного комітету з підготовки та проведення

заходів щодо відзначення 7-ї річниці прийняття Конституції України

Голова оргкомітету

ПЕРЕВОЗНИК

Анатолій Володимирович

-

заступник голови обласної державної адміністрації

Заступники голови оргкомітету:

ЗАВГОРОДНІЙ

Василь Олексійович

-

заступник начальника організаційного відділу апарату облдержадміністрації

ЯРЕМЕНКО

Олег Петрович

-

начальник управління з питань внутрішньої політики облдержадміністрації

Члени оргкомітету:

БОЙКО

Анатолій Якимович

-

начальник управління зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності та торгівлі облдержадміністрації

ГАЙДУК

Станіслав Микитович

-

начальник управління освіти і науки облдержадміністрації

ГУРА

Віктор Іванович

-

заступник начальника управління промисло-вості, енергетики, транспорту та зв"язку облдержадміністрації

КОМПАНІЄЦЬ

Юрій Іванович

-

начальник управління культури облдерж-адміністрації

ЛЕЩЕНКО

Ельза Володимирівна

-

начальник управління у справах сім"ї та молоді облдержадміністрації

МЕЛЬНИК

Петро Петрович

-

заступник начальника управління у справах преси та інформації облдержадміністрації

МИХАЛЕВСЬКИЙ

Юрій Рашідович

-

керуючий справами виконавчого апарату обласної ради (за згодою)

М"ЯТОВИЧ

Валерій Павлович

-

головний редактор газети "Народне слово"

ОМЕЛЬЧУК

Сергій Іванович

-

генеральний директор обласної державної телерадіокомпанії

РОМАНОВ

Олексій Олександрович

-

заступник Кіровоградського міського голови (за згодою)

СЕРПОКРИЛОВ

Віктор Миколайович

-

начальник головного фінансового управління облдержадміністрації

Заступник голови обласної

державної адміністрації,

керівник апарату Є.ОСАДЧИЙ


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 20 червня 2003 року № 313-р

ЗАХОДИ

обласної державної адміністрації щодо відзначення в області

7-ї річниці прийняття Конституції України

1. Провести в обласному та районних центрах, містах обласного значення урочисті засідання та святкові концерти з нагоди 7-ї річниці прийняття Конституції України за участю голів місцевих державних адміністрацій, міських голів, представників трудових колективів, політичних партій, профспілок та громадських організацій.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми

До 28 червня 2003 року

2. Організувати у засобах масової інформації виступи керівників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо роз'яснення ролі Конституції України як визначального фактора консолідації українського суспільства, утвердження громадського миру і злагоди.

Управління у справах преси та інформації, прес-служба апарату облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Третя декада червня 2003 року

3. Організувати у бібліотеках області книжкові виставки, перегляди літератури: “Конституція України - шлях до утвердження Української держави”, “Конституція - як найвищий Закон України”, “Конституція України: сторінки історії”, “Конституція моєї Батьківщини” та ін.

Управління культури облдержадміністрації,

райдержадміністрації, міськвиконкоми

Червень 2003 року

4. Провести бесіди, лекції, “круглі столи”, присвячені Дню Конституції України, за участю науковців, представників громадськості, засобів масової інформації.

Управління з питань внутрішньої політики,

у справах преси та інформації, культури, освіти і

науки облдержадміністрації, обласне управління

юстиції, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Друга декада червня 2003 року

5. Організувати в музеях, бібліотеках, палацах і будинках культури, клубах тематичні виставки та провести культурно-просвітницькі заходи, присвячені
7-й річниці прийняття Конституції України, історії становлення Української держави.

Управління культури, освіти і науки

облдержадміністрації, райдержадміністрації,

міськвиконкоми

Червень 2003 року

6. Провести напередодні свята зустрічі голів місцевих державних адміністрацій та міських голів, їх заступників, відповідальних працівників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з громадськістю, трудовими колективами, представниками громадських організацій, профспілок, на яких обговорити актуальні питання забезпечення конституційних прав і свобод громадян регіону та шляхи розв'язання наявних проблем.

Управління з питань внутрішньої політики

облдержадміністрації, райдержадміністрації,

міськвиконкоми

Червень 2003 року

7. Організувати напередодні та під час святкових заходів відзначення кращих виробничників, підприємців, представників інтелігенції, партій, громадських організації, ветеранів праці встановленими в регіоні відзнаками та цінними подарунками.

Організаційний відділ, відділ кадрової роботи та з питань державної служби апарату облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Червень 2003 року

8. Виходячи з місцевих умов, провести напередодні свята засідання громадсько-політичних консультативних рад з метою розширення партнерських відносин влади та політичних партій і громадських об'єднань, повнішого врахування ними у практичній діяльності положень Конституції України, спрямованих на захист інтересів громадян.

Управління з питань внутрішньої політики

облдержадміністрації, райдержадміністрації,

міськвиконкоми

Червень 2003 року

9. Забезпечити чіткий порядок завчасного подання заявок на проведення
27-28 червня акцій окремими політичними силами, визначити оптимальні маршрути їх руху під час акцій.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми

Червень 2003 року

10. Забезпечити проведення відповідних тематичних заходів у позашкільних закладах, підліткових клубах, місцях відпочинку і дозвілля дітей та юнацтва.

Управління освіти і науки, у справах сім'ї

та молоді облдержадміністрації, райдерж-

адміністрації, міськвиконкоми

До 27 червня 2003 року

11. Посилити роботу щодо формування у громадян, особливо у молоді, поваги до історичних традицій народу, конституційних норм, державних символів - Державного Прапора України, Державного Герба України, Державного Гімну України.

Управління з питань внутрішньої політики,

освіти і науки, у справах сім'ї та молоді

облдержадміністрації, райдержадміністрації,

міськвиконкоми

Постійно

12. Провести єдиний день інформування населення в області на тему:
“7-а річниця прийняття Конституції України”.

Управління з питань внутрішньої політики облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

19 червня 2003 року

13. Забезпечити стабільність енергопостачання, роботи комунального господарства, громадського транспорту, підприємств харчової промисловості та торгівлі.

Управління житлово-комунального

господарства, промисловості, енергетики,

транспорту та зв'язку, зовнішніх зносин,

зовнішньоекономічної діяльності та

торгівлі облдержадміністрації,

райдержадміністрації, міськвиконкоми

Червень 2003 року

14. Забезпечити святкове оформлення населених пунктів області, взяти під особливий контроль роботу зі зверненнями громадян, надання адресної допомоги найменш захищеним верствам населення, здійснити виплати заробітної плати, пенсій, стипендій, інших соціальних виплат.

Головне фінансове управління, головне управ-

ління праці та соціального захисту населення

облдержадміністрації, відділ роботи із звернен-

нями громадян апарату облдержадміністрації,

райдержадміністрації, міськвиконкоми

Червень 2003 року

15. Широко висвітлювати у засобах масової інформації області заходи щодо відзначення 7-ї річниці прийняття Конституції України.

Управління у справах преси та інформації, прес-служба апарату облдержадміністрації, обласна

державна телерадіокомпанія, газета “Народне слово”

Червень 2003 року

16. Забезпечити охорону громадського порядку в місцях проведення масових заходів.

Управління МВС України в області, відділ взаємодії з правоохоронними органами апарату облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Червень 2003 року

__________________

2

2

Продовження додатка

4