від 28 березня 2003 року № 147-р

Про підготовку та проведення

комплексу весняно-польових

робіт у 2003 році

Аналіз стану підготовки до проведення комплексу весняно-польових робіт показує, що в ряді сільгосппідприємств області низький рівень готовності технічних засобів, не накопичено необхідної кількості пально-мастильних матеріалів, мінеральних добрив і засобів захисту рослин, не завершено підготовку посівного матеріалу, що може негативно вплинути на своєчасне проведення весняного комплексу польових робіт і призвести до невиконання прогнозованих обсягів вирощування основних сільськогосподарських культур.

З метою оперативного вирішення питань, пов'язаних з підготовкою і своєчасним проведенням комплексу весняно-польових робіт:

1. Утворити обласний штаб по проведенню весняно-польових робіт у складі згідно з додатком 1.

2. Затвердити заходи з підготовки та проведення комплексу весняно-польових робіт у 2003 році (додається).

3. З метою сприяння своєчасному проведенню комплексу весняно-польових робіт та надання допомоги сільгосппідприємствам різних форм власності закріпити першого заступника і заступників голови облдержадміністрації за районами області згідно з додатком 2 та керівників структурних підрозділів облдержадміністрації та обласних організацій згідно з додатком 3.

4. Головному управлінню сільського господарства і продовольства облдержадміністрації, райдержадміністраціям забезпечити реалізацію плану заходів з підготовки та проведення комплексу весняно-польових робіт у
2003 році, інформувати облдержадміністрацію про стан їх виконання до
1 червня 2003 року.

5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Згривця Ф.І.

Голова обласної

державної адміністрації В.МОЦНИЙ


Додаток 1

до розпорядження голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 28 березня 2003 року № 147-р

ОБЛАСНИЙ ШТАБ

по проведенню весняно-польових робіт у 2003 році

Начальник штабу

ЗГРИВЕЦЬ

Федір Іванович

-

заступник голови обласної державної адміністрації

Заступник начальника штабу

ЛИТВИН

Юрій Олексійович

-

начальник головного управління сільського господарства і продовольства облдерж-адміністрації

Члени штабу:

БАБКОВ

Дмитро Олександрович

-

начальник станції захисту рослин Кіровоград-ської області

ГУЛЬВАНСЬКИЙ

Ігор Миколайович

-

директор центру "Облдержродючість"

НАРІЙЧУК

Сергій Федорович

-

заступник начальника головного управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації

САВРАНЧУК

Володимир Вікторович

-

директор обласної державної сільськогосподарської дослідної станції

САМОЙЛЕНКО

Володимир Петрович

-

начальник інспекції державного технічного нагляду облдержадміністрації

ТОПУЗОВ

Юрій Георгійович

-

начальник обласного виробничого управління меліорації і водного господарства

ХАРІНА

Наталія Павлівна

-

начальник обласної державної насіннєвої інспекції

Заступник голови обласної

державної адміністрації,

керівник апарату Є.ОСАДЧИЙ


Додаток 2

до розпорядження голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 28 березня 2003 року № 147-р

ЗАКРІПЛЕННЯ

першого заступника і заступників голови облдержадміністрації

за районами щодо сприяння своєчасному проведенню

весняно-польових робіт

ЛАВРЕНКО
Микола Миколайович

-

Новгородківський

Олександрійський

Петрівський

ЗГРИВЕЦЬ
Федір Іванович

-

Бобринецький

Кіровоградський

Компаніївський

Новоукраїнський

КОВАЛЬЧУК
Микола Михайлович

-

Знам"янський

Онуфріївський

Світловодський

НЕГОДА
Світлана Дмитрівна

-

Маловисківський

Новоархангельський

Новомиргородський

Олександрівський

ОСАДЧИЙ
Євген Борисович

-

Вільшанський

Гайворонський

Голованівський

Ульяновський

ПЕРЕВОЗНИК
Анатолій Володимирович

-

Долинський

Устинівський

Добровеличківський

Заступник голови обласної

державної адміністрації,

керівник апарату Є.ОСАДЧИЙ


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 28 березня 2003 року № 147-р

ЗАХОДИ

з підготовки та проведення комплексу весняно-польових робіт

у 2003 році

п/п

Зміст заходів

Термін

виконання

Відповідальні за виконання

1

2

3

4

1.

Скоригувати обласну та районні програми виробництва основних видів продукції рослинництва, враховуючи значну загибель озимих зернових культур, та забезпечити безумовне виконання показників програми соціально-економічного розвитку області на 2003 рік, затвердженої рішенням обласної ради від

24 січня 2003 р. № 139

Березень

Головне управління сіль-ського господарства і продо-вольства, головне управ-ління економіки облдерж-адміністрації, райдержадмі-ністрації

2.

Сприяти виділенню пільгових кредитних ресурсів сільгосптоваровиробникам усіх форм власності. Обласній комісії по визначенню переліку підприємств, яким буде надана часткова компенсація ставки за кредитами комерційних банків, забез-печити здійснення фінансової підтримки сільгосппідприємств усіх форм власності в межах доведених області коштів

Березень - квітень

Головне управління сіль-ського господарства і продовольства облдерж-адміністрації, райдерж-адміністрації

3.

Провести районні науково-практичні наради з питань підготовки та проведення комплексу весняно-польових робіт із залученням науковців обласної державної сільськогосподарської дослідної станції, спеціалістів головного управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації та підвідомчих організацій:

по посіву ранніх зернових культур;

по посіву цукрових буряків;

по посіву кукурудзи та сої

Березень - квітень

Головне управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації, райдержадміністрації

4.

Надати практичну допомогу сільгосптова-ровиробникам в розробленні технологічних карт вирощування сільськогосподарських культур та впровадженні системи удобрення і інтегрованого захисту посівів на заплановану урожайність

Березень-квітень

Головне управління сіль-ського господарства і продо-вольства облдержадмініст-рації, обласна державна сільськогосподарська дослідна станція, обласна державна станція захисту рослин Кіровоградської області, центр “Облдерж-родючість”, райдержадмініст-рації

1

2

3

4

5.

Провести роботу з сільгосппідприємствами області по оптимізації структури посівних площ та взяти під контроль доведення їх до науково обгрунтованих норм

Березень-квітень

Райдержадміністрації

6.

Здійснити комплекс заходів щодо забезпе-чення підготовки в оптимальні терміни тракторів та грунтообробної і посівної техніки в сільгосппідприємствах області. Довести рівень готовності тракторів до 95%, грунтообробної і посівної техніки - до 97%. Залучити недостаючу кількість тракторів з промислових підприємств міст та інших організацій

До

10 квітня

Головне управління сіль-ського господарства і продо-вольства облдержадміні-страції, інспекція державного технічного нагляду облдержадміністрації, райдержадміністрації

7.

Взяти під контроль проведення посіву ярих культур кондиційним насінням районо-ваних сортів та гібридів

Березень-квітень

Обласна державна насіннєва інспекція, райдержадмініст-рації

8.

Забезпечити проведення ремонту та підготовки державних магістральних і міжгосподарських каналів, насосних станцій, гідротехнічних споруд та зрошу-вальної техніки з метою своєчасної подачі води на зрошувані землі

До

15 квітня

Обласне виробниче управ-ління меліорації і водного господарства, райдерж-адміністрації

9.

Проаналізувати рівень забезпечення сільгосппідприємств механізаторськими кадрами та до початку польових робіт організувати їх підготовку та перепідго-товку, ознайомлення з новою технікою та вивчення прогресивних технологій вирощу-вання сільськогосподарських культур

Березень

Головне управління сіль-ського господарства і продо-вольства облдержадмініст-рації, райдержадміністрації

10.

Забезпечити проведення весняно-польових робіт в терміни:

посів ранніх ярих зернових з урахуванням пересіву озимих, однорічних трав та цукрових буряків;

посів пізніх ярих культур (кукурудза, соя, круп'яні та інші)

До

25 квітня

До

20 травня

Головне управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації, райдержадміністрації

11.

Розробити робочі плани проведення комплексу весняно-польових робіт у сільгосппідприємствах усіх форм власності з урахуванням науково рекомендованих строків посіву сільськогосподарських культур та наявного матеріально-технічного забезпечення

Березень

Райдержадміністрації

12.

Провести спільні виїзні засідання по вивченню стану готовності господарств області до весняно-польових робіт за участю керівників сільгосппідприємств та підвідомчих організацій

До 5 квітня

Обласний та районні штаби по проведенню весняно-польових робіт

__________________


Додаток 3

до розпорядження голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 28 березня 2003 року № 147-р

С К Л А Д

керівників структурних підрозділів облдержадміністрації

та обласних організацій, закріплених за районами

на період весняно-польових робіт

Бобринецький

КВАСНОВСЬКИЙ

Володимир Микитович

заступник начальника головного управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації

Вільшанський

ВЛАДОВ

Іван Васильович

начальник обласного управління земельних ресурсів

Гайворонський

ТОРЯНИК

Василь Єгорович

в.о.начальника державного управління екології та природних ресурсів в Кіровоградській області

Голованівський

БАБКОВ

Дмитро Олександрович

начальник обласної станції захисту рослин Кіровоградської області

Добровеличківський

НАРІЙЧУК

Сергій Федорович

заступник начальника головного управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації

Долинський

ХАРІНА

Наталія Павлівна

начальник обласної насіннєвої інспекції

Знам"янський

КУЧКО

Олег Володимирович

в.о.начальника центру реформу-вання головного управління сіль-ського господарства і продовольства облдержадміністрації

Кіровоградський

САВРАНЧУК

Володимир Вікторович

директор обласної державної сільськогосподарської дослідної станції

Компаніївський

ЛИТВИН

Юрій Олексійович

начальник головного управління сільського господарства і продоволь-ства облдержадміністрації

Маловисківський

КРИВИЙ

Василь Семенович

начальник інспекції якості та форму-вання ресурсів сільськогосподарської продукції облдержадміністрації

Новгородківський

КОВАЛЬОВА

Антоніна Борисівна

заступник начальника головного управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації

Новоархангельський

ТОПУЗОВ

Юрій Георгійович

начальник обласного виробничого управління меліорації і водного господарства

Новомиргородський

ЮРЕНКО

Володимир Аврамович

начальник державної інспекції з карантину рослин Міністерства аграрної політики України у Кірово-градської області

Новоукраїнський

СИДОРЕНКО

Борис Петрович

генеральний директор корпорації "Кіровоградсадвинпром"

Олександрівський

ОЛІЙНИК

Віктор Іванович

директор Кіровоградського відді-лення Українського державного фонду підтримки селянських (фермерських) господарств

Олександрійський

САМОЙЛЕНКО

Володимир Петрович

начальник інспекції державного технічного нагляду облдержадміні-страції

Онуфріївський

НОВОСАД

Микола Миколайович

директор асоціації "Насіння Кіровоградщини"

Петрівський

МОСКАЛЕНКО

Олександр Іванович

начальник управління державної ветеринарної медицини в Кіровоградській області

Світловодський

СТАНІСЛАВУК

Віталій Антонович

перший заступник начальника головного управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації

Ульяновський

ГУЛЬВАНСЬКИЙ

Ігор Миколайович

директор центру "Облдержродючість"

Устинівський

МЕДВЕДЕНКО

Олексій Олексійович

начальник Кіровоградської обласної державної хлібної інспекції

Заступник голови обласної

державної адміністрації,

керівник апарату Є.ОСАДЧИЙ

1

2

2

2

Продовження додатка 2