від 12 березня 2003 року № 116-р

Про додаткові заходи щодо посилення

боротьби з організованою злочинністю

і корупцією в області на 2003-2004 роки

На підставі ст.25 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, на виконання Указу Президента України від 6 лютого 2003 року № 84 “Про невідкладні додаткові заходи щодо посилення боротьби з організованою злочинністю і корупцією”:

1. Головним управлінням економіки та сільського господарства і продовольства, управлінню промисловості, енергетики, транспорту і зв'язку облдержадміністрації разом з управлінням МВС України в області, державною податковою адміністрацією, управлінням Державного казначейства, управлінням Національного банку України в області, територіальним управлінням державної комісії з цінних паперів та фондового ринку протягом березня 2003 року розробити програму організаційних заходів щодо детінізації економічної сфери, захисту фінансової та банківської систем, паливно-енергетичного та агропромислового комплексу області від злочинних посягань.

2. Попередити керівників структурних підрозділів облдержадміністрації, голів райдержадміністрацій про персональну відповідальність за:

наведення порядку у здійсненні фінансових операцій, недопущення розрахунків бюджетними коштами шляхом взаємозаліків та дисконтними векселями;

дотримання положень Концепції боротьби з корупцією на 1998-2005 роки, затвердженої Указом Президента України від 24 квітня 1998 року № 367, у частині передачі керівниками місцевих органів виконавчої влади та їх заступниками на час перебування на цих посадах у довірче управління під гарантії держави належних їм часток (пакетів) акцій у статутному капіталі суб'єктів господарювання.

3. Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації, управлінню Державного казначейства, контрольно-ревізійному управлінню в області забезпечити суворий контроль за додержанням законодавства у бюджетній сфері, вжити заходів щодо протидії незаконному розподілу, розкраданню, нецільовому використанню бюджетних коштів.

4. Контрольно-ревізійному управлінню в області при виявленні порушень фінансової дисципліни у бюджетних установах і організаціях негайно повідомляти про це відповідні органи виконавчої влади для вжиття ними заходів щодо обов'язкового притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців, причетних до порушень фінансової дисципліни.

5. Державній податковій адміністрації, управлінням МВС України, Служби безпеки України в області:

вжити скоординованих заходів щодо зменшення заборгованості перед бюджетом стратегічно важливих для економіки області підприємств, своєчасно викривати зловживання з боку посадових осіб цих підприємств;

проводити перевірки фінансово-господарської діяльності, дотримання актів податкового законодавства суб'єктами підприємницької діяльності, що створені особами, які належать до організованих злочинних формувань або перебувають під їх впливом;

разом з контрольно-ревізійним управлінням в області відпрацювати схеми використання бюджетних коштів для отримання пільгових кредитів, субсидій, позичок тощо та провести відповідні документальні ревізії.

6. Рекомендувати правоохоронним органам області:

забезпечити своєчасний і грунтовний розгляд ревізійних матеріалів, що надходять від контрольно-ревізійного управління в області і містять факти порушень фінансово-бюджетної дисципліни, викорінити практику довгострокового розгляду цих матеріалів та зволікань при проведенні звірок стану розгляду справ за матеріалами ревізій (перевірок);

провести у березні-квітні 2003 року інвентаризацію матеріалів, одержаних протягом 2002 року та І кварталу 2003 року від контрольно-ревізійного управління в області, з метою забезпечення повного відшкодування завданих державі збитків, усунення інших фінансових порушень, у тому числі шляхом пред"явлення винним особам цивільних позовів за припиненими слідством справами.

7. Управлінню МВС України в області, міськвиконкомам, райдержадміністраціям вжити невідкладних заходів щодо посилення захисту прав, свобод, майна громадян, оперативного, повного і об'єктивного розгляду та розкриття кожного факту посягання на їх здоров'я і життя та інтереси держави.

8. Управлінню МВС України в області, управлінню у справах національностей, міграції та релігій облдержадміністрації забезпечити виконання вимог законів України “Про імміграцію”, “Про біженців”, розгляд питань щодо міграційної ситуації та реалізації чинного міграційного законодавства в області на засіданнях міжвідомчої координаційної ради з питань міграції при облдержадміністрації.

9. Рекомендувати управлінню МВС України в області, управлінню Служби безпеки України в області, Кіровоградській митниці вжити заходів щодо перекриття каналів незаконної міграції, надходження та транзиту через територію області автотранспортних засобів, наркотичних та психотропних речовин, а також до виявлення механізмів легалізації доходів, одержаних у такий спосіб.

Управлінню МВС України в області забезпечити розроблення та реалізацію щорічних заходів щодо посилення контролю за в'їздом і перебуванням на території області іноземців, осіб без громадянства та нелегальних мігрантів.

10. Рекомендувати обласному управлінню статистики, державній податковій адміністрації в області, головному управлінню Пенсійного фонду України в області, обласному центру зайнятості, міськвиконкомам, райдержадміністраціям протягом березня-квітня 2003 року провести звірки інформаційних баз про суб'єктів підприємницької діяльності та вжити заходів щодо знятття з реєстрації юридичних осіб, які не звітують та не показують своєї діяльності.

11. Головному управлінню економіки облдержадміністрації, регіональному управлінню з питань банкрутства до травня 2003 року провести інвентаризацію збиткових підприємств та вжити заходів щодо недопущення фактів створення штучної збитковості і банкрутства, активізувати застосування чинного законодавства про відновлення платоспроможності підприємств.

12. Рекомендувати міським головам, головам райдержадміністрацій удосконалити та посилити взаємодію з правоохоронними органами, систематично аналізувати стан злочинності та корупції у регіонах, вживати скоординованих заходів щодо боротьби з цими негативними явищами.

Особливу увагу звернути на протидію намаганням організованих злочинних угруповань контролювати підприємницьку діяльність, функціонування об'єктів паливно-енергетичного та агропромислового комплексів, фінансову та банківську сфери.

13. Керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації, головам райдержадміністрацій, рекомендувати керівникам територіальних органів міністерств і відомств України в області, міським головам забезпечити:

рівні умови для суб'єктів господарювання різних форм власності при видачі ліцензій, дозволів тощо. Спрямувати роботу підпорядкованих органів на запобігання неправомірним діям з боку працівників, уповноважених на виконання функцій з оформлення і видачі дозволів та ліцензій;

чітку регламентацію діяльності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування щодо процедури здійснення службових повноважень, прийняття рішень, видачі офіційних документів, розв'язання інших питань, порушених у зверненнях населення.

14. Продовжити термін виконання розпоряджень голови обласної державної адміністрації від 14 грудня 2000 року № 628-р “Про додаткові заходи щодо забезпечення економного витрачання бюджетних коштів, посилення боротьби з корупцією та іншими протиправними діями у соціально-економічній сфері”, від 15 березня 2002 року № 104-р “Про організацію виконання в області Указу Президента України від 18 лютого 2002 року № 143 “Про заходи щодо дальшого зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян” до
2004 року (включно).

15. Структурним підрозділам облдержадміністрації, міськвиконкомам, райдержадміністраціям, територіальним органам міністерств і відомств України в області забезпечити щорічне інформування облдержадміністрації про стан виконання даного розпорядження до 1 липня, 1 січня.

Керівникам правоохоронних органів разом з інформацією про виконання даного розпорядження надавати вичерпну інформацію щодо виконання вимог Указу Президента України від 6 лютого 2003 року № 84 “Про невідкладні заходи щодо посилення боротьби з організованою злочинністю і корупцією”(за статтями Указу).

16. Заступнику голови обласної державної адміністрації Осадчому Є.Б. доповідати голові обласної державної адміністрації щороку до 10 липня та
10 січня про хід виконання даного розпорядження та готувати Адміністрації Президента України узагальнену інформацію про хід виконання в області Указу Президента України від 6 лютого 2003 року № 84 “Про невідкладні додаткові заходи щодо посилення боротьби з організованою злочинністю і корупцією”.

17. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Осадчого Є.Б.

Голова обласної

державної адміністрації В.МОЦНИЙ

4