0x01 graphic

УКРАЇНА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

від 25 квітня 2002 року № 157-р

м.Кіровоград

Про організацію в області роботи

щодо виявлення, вивчення, запису

та систематизації об"єктів духовної

та культурної спадщини

На виконання Указу Президента України від 13 березня 2002 року № 239 "Про створення літопису народної пам"яті":

1. Управлінням освіти і науки, культури, містобудування та архітектури, у справах сім"ї та молоді облдержадміністрації, Державному архіву області разом з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування організувати роботу наукових молодіжних та студентських історико-культурних, історико-етнографічних, фольклорних, археологічних, лінгвістичних експедицій із залученням працівників музеїв, наукових, педагогічних працівників, митців для виявлення, вивчення, запису та систематизації об"єктів духовної та культурної спадщини в області.

2. Управлінням освіти і науки, культури облдержадміністрації, Державному архіву області організувати проведення науково-практичних конференцій, симпозіумів, "круглих столів", тематичних читань, виставок, творчих вечорів за результатами експедицій, передачу матеріальних пам"яток історії та культури до обласних краєзнавчого та художнього музеїв і Державного архіву області для поповнення їх фондів та оновлення експозицій.

3. Управлінню у справах преси та інформації облдержадміністрації:

забезпечити широке висвітлення у засобах масової інформації результатів роботи експедицій;

разом з управліннями культури, освіти і науки, містобудування та архітектури, з питань фізичної культури, спорту і туризму облдержадміністрації забезпечити видання збірників народних пісень, свят та звичаїв, спогадів, художніх альбомів, довідників, буклетів, путівників, іншої краєзнавчої літератури.

4. Управлінню з питань фізичної культури, спорту і туризму облдержадміністрації вжити заходів щодо створення умов для ознайомлення населення з пам"ятками матеріальної та духовної культури шляхом організації туристичних та екскурсійних подорожей.

5. Управлінням культури, містобудування та архітектури облдержадміністрації активізувати роботу із включення об"єктів культурної спадщини України до Списку всесвітньої спадщини, видання і розповсюдження Зводу пам"яток історії та культури України по Кіровоградській області.

6. Управлінням культури, містобудування та архітектури облдерж-адміністрації, райдержадміністраціям та рекомендувати міськвиконкомам посилити контроль за збереженням та використанням об"єктів культурної спадщини.

7. Управлінням освіти і науки, містобудування та архітектури, у справах сім"ї та молоді, фізичної культури, спорту і туризму облдержадміністрації, Державному архіву області, райдержадміністраціям, міськвиконкомам інформувати про проведену роботу управління культури облдержадміністрації щороку до 1 грудня.

8. Управлінню культури облдержадміністрації узагальнену інформацію про стан виконання даного розпорядження надавати облдержадміністрації щороку до 20 грудня.

9. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Негоду С.Д.

Перший заступник голови

обласної державної адміністрації М.ЛАВРЕНКО

2