від 21 березня 2003 року № 131-р

Про результати аудиту формування,

цільового та ефективного використання

коштів державного та місцевих фондів

охорони навколишнього природного

середовища

На виконання доручення Головного контрольно-ревізійного управління України фахівцями контрольно-ревізійного управління в області проведено аудит формування, цільового та ефективного використання коштів державного та місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища за 2001 рік та 9 місяців 2002 р., узагальнення яких завершено в січні 2003 року, в результаті чого виявлено ряд фінансових порушень.

Як свідчать результати аудиторських перевірок, якими було охоплено обласний фонд охорони навколишнього природного середовища, 97 фондів базового рівня, що складає 100 відсотків від наявних, 267 підприємств, установ та організацій, відсутній належний контроль органів державної податкової адміністрації в області - за наповненням та державного управління екології та природних ресурсів, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування - за використанням коштів природоохоронних фондів.

Рядом підприємств, установ та організацій занижувалися розміри збору за забруднення навколишнього природного середовища, внаслідок чого міськими та районними бюджетами недоотримано фінансових ресурсів в загальній сумі 38,82 тис.грн.

Значні втрати понесені бюджетами Гайворонського (17,9 тис.грн.), Долинського (4,9 тис.грн.), Світловодського (2,7 тис.грн.) та інших районів.

У зв"язку з банкрутством банку "Україна" на рахунках Компаніївського, Голованівського та Кіровоградського районних фондів охорони навколишнього природного середовища з 2001 року рахуються кошти у сумі 46,8 тис.грн. З цієї ж причини не надійшло до обласного бюджету коштів у сумі 3,36 тис.грн. з Онуфріївського та Компаніївського районів.

Перевірками встановлено незаконних та не за цільовим призначенням проведених витрат державним управлінням екології та природних ресурсів в області - 96,97 тис.грн., сільськими радами Світловодського району - 13,7 тис.грн., екологічними інспекціями Олександрійського району - 3,54 тис.грн., Устинівського - 1,94 тис.грн., Новгородківського - 1,15 тис.грн., Онуфріївського -0,42 тис.грн., Компаніївського - 1,32 тис.грн., Гайворонського - 0,9 тис.грн. на загальну суму 120,0 тис.грн.

Державним управлінням екології та природних ресурсів в області занижено в обліку вартість незавершеного будівництва на суму 1595 тис.грн., а внаслідок неоприбуткування придбаних матеріальних цінностей Олександрійським міським фондом охорони навколишнього природного середовища занижено в обліку вартість активів на суму 5,0 тис.грн.

Податковими органами на місцях, на які покладено контроль за своєчасністю та повнотою сплати збору, не забезпечено повною мірою стягнення цих зборів до відповідних природоохоронних фондів. Станом на 1 жовтня 2002 року до місцевих фондів на надійшло 1637,2 тис.грн., до державного - 609,1 тис.грн.

У ході проведення аудиту виявлено невідповідність у кількості підприємств, включених до переліку платників збору за даними державного управління екології та природних ресурсів, переліку платників збору за забруднення навколишнього середовища за даними державної податкової адміністрації через невключення до списків органів Мінекоресурсів підприємств, які здійснюють викиди пересувними джерелами, що законодавчо не визначено.

З метою усунення виявлених порушень та недоліків з питань формування, цільового та ефективного використання коштів державного та місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища і недопущення їх у подальшій роботі, відповідно до Закону України "Про місцеві державні адміністрації" та Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища":

1. Зобов"язати райдержадміністрації та рекомендувати міськвиконкомам:

забезпечити разом з державним управлінням екології та природних ресурсів в області організацію спрямування збору за забруднення навколишнього природного середовища згідно з Порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 року № 303;

вжити необхідні заходи щодо максимального використання коштів фондів на природоохоронні заходи з визначенням їх першочерговості;

посилити контроль за цільовим використанням коштів з метою недопущення незаконного їх витрачання.

2. Рекомендувати державному управлінню екології та природних ресурсів в області:

провести інвентаризацію та звірку підприємств, установ та організацій - забруднювачів навколишнього середовища та забезпечити 100-відсоткове надання їм дозволів на здійснення викидів, скидів та розміщення відходів;

з метою посилення контролю за витрачанням коштів фонду, вжиття достатніх заходів щодо своєчасності та повноти надходження коштів фонду внести до 28 березня 2003 року пропозиції про уточнення та закріплення чіткого визначення функцій за відповідними структурами відповідно до чинного законодавства;

забезпечити контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями лімітів скидів та розміщення відходів.

3. Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації забезпечити своєчасне інформування головного розпорядника коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища про наявність залишків коштів на рахунку та перерахування їх згідно з заявкою головного розпорядника коштів.

4. Рекомендувати державній податкові адміністрації в області:

забезпечити повне і своєчасне надходження цього платежу до державного та місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища;

залучати за попереднім узгодженням спеціалістів державного управління екології та природних ресурсів в області до перевірки правильності визначення платникам фактичних обсягів викидів стаціонарними джерелами забруднення, скидів та розміщення відходів.

5. Державному управлінню екології та природних ресурсів, головному управлінню економіки облдержадміністрації, головам райдержадміністрацій, міським головам інформувати контрольно-ревізійне управління в області про вжиті заходи щодо усунення недоліків у формуванні та використанні державного та місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища до 10 квітня 2003 року.

Голова обласної

державної адміністрації В.МОЦНИЙ

3

3