УКРАЇНА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

від 4 березня 2002 року № 85-р

м.Кіровоград

 

Про організацію проведення
призову громадян України
на строкову військову службу
у квітні-травні 2002 року

 

На підставі ст.27 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про альтернативну (невійськову) службу", відповідно до Закону України "Про загальний військовий обов"язок і військову службу" та Указу Президента України від 9 лютого 2002 року № 121 "Про звільнення в запас військовослужбовців та черговий призов громадян України на строкову військову службу у квітні-травні 2002 року":

1. Затвердити склад обласної призовної комісії та обласної комісії у справах альтернативної (невійськової) служби згідно з додатками 1,2.

2. Районним державним адміністраціям, міськвиконкомам, військовим комісаріатам організувати і провести призов і відправку на строкову військову службу до лав Збройних Сил України, Служби безпеки України, Прикордонних військ України, Внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України, Військ Цивільної оборони Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, а також на альтернативну (невійськову) службу у квітні-травні 2002 року громадян України чоловічої статі, які до дня відправки досягли 18 років і не мають права на відстрочку, та громадян старшого призовного віку, які втратили право на відстрочку від призову на строкову військову службу, для чого:

до 20 березня 2002 року організувати роботу районних і міських призовних комісій, а також комісій у справах альтернативної (невійськової) служби;

забезпечити своєчасне прибуття призовників на районні, міські призовні комісії та обласний збірний пункт (далі - ОЗП). Надати дійову і своєчасну допомогу військовим комісаріатам щодо розшуку осіб, які навмисне ухиляються від медичного огляду та призову громадян на строкову військову службу.

2

3. ВАТ "Кіровоградавтотранс", Знам"янській дирекції залізничних перевезень Одеської залізниці виділити необхідну кількість автомобільного транспорту та місць у пасажирських вагонах згідно з заявками військових комісаріатів. Перевозити зазначених громадян у встановлені строки із забезпеченням заходів безпеки та здійснювати розрахунки згідно з чинним законодавством відповідно до діючих взаємоузгоджених тарифів.

4. Управлінню охорони здоров"я облдержадміністрації для забезпечення роботи обласної призовної комісії, проведення медичного огляду призовників на ОЗП:

направити за замовленням обласного військового комісаріату необхідну кількість лікарів і середнього медичного персоналу для комплектації медичної комісії обласного збірного пункту;

виділити на період підготовки та призову громадян на строкову військову службу у лікувальних установах області ліжка для проведення обстеження і лікування призовників, направлених призовними комісіями. Стаціонарне обстеження проводити у десятиденний строк;

довести до відома облвійськкомісаріату перелік лікувальних установ області для медичного обстеження, лікування допризовної і призовної молоді.

5. Голові обласної призовної комісії Перевознику А.В. організувати її роботу щодо безумовного дотримання вимог чинного законодавства при проведенні призову громадян на строкову військову службу, а також перевірки законності надання відстрочок та звільнення від призову районними призовними комісіями.

6. Обласному військовому комісару щотижня доповідати голові обласної призовної комісії про роботу призовних комісій, проведення контрольного медичного огляду на ОЗП та результати роботи по розшуку громадян, які ухиляються від явки на призовні комісії.

7. Запропонувати управлінню МВС України в області забезпечити додержання порядку на ОЗП, районних, міських призовних дільницях під час перевезення та відправки призовників, а також сприяти у розшуку призовників, які ухиляються від явки на призовні комісії. У двотижневий строк направляти у військові комісаріати повідомлення про виявлення призовників, які не перебувають на військовому обліку, а також про осіб, які отримали громадянство України.

Рекомендувати органам дізнання та попереднього (досудового) слідства повідомляти у семиденний строк районні, міські військові комісаріати про призовників щодо яких ведеться дізнання або попереднє (досудове) слідство, а також про вироки стосовно військовозобов"язаних і призовників, що набрали законної сили.

 

 

3

8. Рекомендувати відкритому акціонерному товариству "Кіровоград-обленерго" під час проведення призову громадян на строкову військову службу забезпечити постійне енергопостачання на ОЗП.

9.Запропонувати Кіровоградській дирекції відкритого акціонерного товариства "Укртелеком" під час проведення призову громадян на строкову військову службу забезпечити ОЗП надійним зв"язком з районами.

10. Управлінню з питань фізичної культури, спорту і туризму облдержадміністрації забезпечити до 25 березня 2002 року ОЗП спортивним інвентарем, надати допомогу у проведенні спортивно-масових заходів.

11. Управлінню культури облдержадміністрації узгодити з облвійськ-коматом і провести на ОЗП шефські концерти для призовників, які відбувають до військових частин.

12. Запропонувати Кіровоградській обласній державній телерадіокомпанії, редакції газети "Народне слово" висвітлювати хід призову громадян на строкову військову службу у Збройні Сили України.

13. Управлінню зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності та торгівлі облдержадміністрації забезпечити розгортання на території ОЗП торговельної точки, в якій передбачити продаж безалкогольних напоїв, кондитерських і тютюнових виробів, засобів особистої гігієни.

14. Головам райдержадміністрацій та міським головам:

відповідно до ст.5 Закону України "Про альтернативну (невійськову) службу" забезпечити проходження громадянами альтернативної служби на підприємствах, в установах і організаціях, що перебувають у державній або комунальній власності, діяльність яких пов"язана із соціальним захистом населення, охороною здоров"я, захистом довкілля, будівництвом, житлово-комунальним та сільським господарством;

сприяти працевлаштуванню військовослужбовців, звільнених у запас, згідно з чинним законодавством;

здійснювати постійний контроль за роботою районних, міських комісій у справах альтернативної (невійськової) служби щодо додержання чинного законодавства.

15. Обласному військовому комісару - полковнику Данчуку В.І. про стан виконання зазначеного розпорядження проінформувати відділ з питань оборонної і мобілізаційної роботи апарату облдержадміністрації до 15 липня 2002 року.

16. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Перевозника А.В.

 

 

Голова обласної

державної адміністрації В.МОЦНИЙ

Додаток 1

до розпорядження голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 4 березня 2002 року № 85-р

 

 

С К Л А Д

обласної призовної комісії

Голова комісії

ПЕРЕВОЗНИК Анатолій Володимирович

-

заступник голови обласної державної адміністрації

Заступник голови комісії

ЗГРИВЕЦЬ Михайло Васильович

-

начальник відділу з питань оборонної і мобілізаційної роботи апарату облдержадміністрації

Відповідальний секретар комісії

КАРПЕНКО Григорій Петрович

-

заступник начальника відділу з питань оборонної і мобілізаційної роботи апарату облдержадміністрації

Секретар комісії

КАПІТАН Олександр Михайлович

-

помічник начальника відділу обласного військового комісаріату

Члени комісії:

БУРМИЧ Анатолій Петрович

-

заступник начальника управління Служби безпеки України у Кіровоградській області (за згодою)

ВОРОНОВ Юрій Олександрович

-

голова обласного комітету Товариства сприяння обороні України

ДАВИДЯК Сергій Валентинович

-

директор обласного центру соціальних служб для молоді

ДАНЧУК Володимир Іванович

-

обласний військовий комісар

САЙКО Олександр Йосипович

-

заступник начальника управління МВС України у Кіровоградській області

ДРОК Григорій Миколайович

-

заступник начальника обласного управління юстиції

2

 

Продовження додатка 1

ЄРЕЩЕНКО Микола Юхимович

-

голова обласної організації ветеранів України (за згодою)

КОВАЛЬОВ Володимир Олексійович

-

начальник управління з питань фізичної культури, спорту і туризму облдерж-адміністрації

СВЯТУК Григорій Тимофійович

-

голова обкому профспілок працівників будівництва і промбудматеріалів, заступник голови Федерації профспілок області (за згодою)

ЛЄБЄДЄВ Сергій Олександрович

-

начальник відділу обласного військового комісаріату

ПИЛИПЧУК Володимир Григорович

-

заступник обласного військового комісара з питань виховної роботи - начальник відділу

РУДЬ Олександр Хомич

-

начальник медичного відділення - голова обласної медичної комісії обласного військового комісаріату

ТАРАСЕНКО Євген Олександрович

-

заступник начальника управління охорони здоров"я облдержадміністрації

ШЕВЧУК Іван Миколайович

-

заступник командира військової частини А-1575 з виховної роботи

ЧИНАБЕКОВА Катерина Тезекбаївна

-

заступник начальника управління у справах сім"ї та молоді

 

 

Заступник голови обласної

державної адміністрації,

керівник апарату Є.ОСАДЧИЙ

Додаток 2

до розпорядження голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 4 березня 2002 року № 85-р

 

 

 

С К Л А Д

обласної комісії у справах альтернативної

(невійськової) служби

 

 

 

Голова комісії

ПЕРЕВОЗНИК Анатолій Володимирович

-

заступник голови обласної державної адміністрації

Заступник голови комісії

МАЛЬОВАНА Раїса Михайлівна

-

заступник начальника управління праці та зайнятості населення - начальник відділу головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

Відповідальний секретар комісії

СЕРДЮКОВ Андрій Анатолійович

-

заступник начальника відділу головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

Члени комісії:

ДАНЧУК Володимир Іванович

-

обласний військовий комісар

ДРОК Григорій Миколайович

-

заступник начальника обласного управління юстиції

КАРПЕНКО Григорій Петрович

-

заступник начальника відділу з питань оборонної та мобілізаційної роботи апарату облдержадміністрації

ЛЄБЄДЄВ Сергій Олександрович

-

начальник відділу обласного військового комісаріату

РОДІОНОВА Марина Олексіївна

-

директор обласного центру зайнятості

 

 

2

Продовження додатка 2

СИЛАЄВА Ольга Яківна

-

голова обласної організації Товариства Червоного Хреста України (за згодою)

СУВОРОВ Микола Миколайович

-

начальник управління у справах національ-ностей, міграції та релігій облдержадмініст-рації

ТАРАСЕНКО Євген Олександрович

-

заступник начальника управління охорони здоров"я облдержадміністрації

 

 

Заступник голови обласної

державної адміністрації,

керівник апарату Є.ОСАДЧИЙ