від 12 березня 2003 року № 118-р

Про стан додержання фінансово-

бюджетної дисципліни в області

у 2002 році

Аналіз результатів державного фінансового контролю за 2002 рік свідчить, що вжиті у минулі періоди заходи, спрямовані на запобігання фінансовим порушенням, посилення контролю за використанням бюджетних коштів, сприяли зниженню проти 2001 року сум їх незаконних і нецільових витрат, а також втрат матеріальних цінностей.

Проте більш ніж у половині з перевірених 1442 підприємств, установ і організацій всіх форм власності контрольно-ревізійним управлінням в області виявлено порушень, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів на загальну суму 18,2 млн.грн., у тому числі таких, що призвели до збитків - 15,0 млн.грн., з яких 4,8 млн.грн. є бюджетні ресурси. У вигляді незаконних витрат державою втрачено 8,4 млн.грн. (бюджетних - 3,1 млн.грн.), як нецільових витрат бюджетних коштів - 1,0 млн.грн., недостач - 5,5 млн.грн.

Матеріали комплексних перевірок виконання бюджетів та використання бюджетних коштів викривають порушення вимог Закону України "Про бюджетну систему України" та положень Бюджетного кодексу України. Мають місце факти неефективного використання бюджетних коштів, їх витрачання не за цільовим призначенням, відволікання у підприємницькі структури.

Перевірками з питань правильності використання бюджетних коштів на виплату заробітної плати та інші соціальні виплати встановлені порушення в установах освіти, охорони здоров"я, соціального захисту населення, органах статистики, окружних та територіальних виборчих комісіях та інш.

Близько 40 відсотків з перевірених 429 підприємств, установ і організацій допустили порушення, пов"язані з використанням бюджетних коштів при закупівлі товарів, робіт і послуг.

У порушення чинного законодавства ряд сільських рад Бобринецького Гайворонського, Маловисківського, Новоархангельського, Петрівського, Світловодського та Ульяновського районів закупівлю товарів, робіт і послуг здійснюють без додержання тендерних процедур.

Аналогічні порушення мали місце в Бобринецькій районній ветеринарній лікарні, Долинському редакційно-видавничому об"єднанні "Долинщина", комунальному підприємстві "Кіровоградводоканал", державному управлінні екології і природних ресурсів в області, головному управлінні житлово-комунального господарства Кіровоградської міської ради.

Причиною виникнення фінансових порушень слід вважати недостатній контроль з боку місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування за роботою підприємств, установ і організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст області, дотриманням ними фінансово-бюджетної дисципліни, забезпеченням збереження та ефективного використання комунального майна. Ще не набула належного розвитку система внутрішнього контролю структурних підрозділів облдержадміністрації.

На підставі ст.16 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", з метою посилення фінансово-бюджетної дисципліни та контролю за економним та ефективним витрачанням коштів державного та місцевого бюджетів:

1. Керівникам структурних підрозділів обласної державної адміністрації, головам райдержадміністрацій, рекомендувати міським головам, керівникам територіальних органів міністерств та відомств України в області, підприємств, установ і організацій, які отримують бюджетні кошти, проаналізувати наслідки контрольно-ревізійної роботи за 2002 рік та вжити термінових заходів щодо:

повного усунення виявлених порушень фінансової дисципліни та зловживань з притягненням винних осіб до відповідальності згідно з чинним законодавством;

безумовного виконання положень Бюджетного кодексу України та Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік";

суворого дотримання вимог Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти".

2. Головам райдержадміністрацій та рекомендувати міським головам проаналізувати стан розрахунків по позичках, наданих з місцевих бюджетів суб"єктам господарювання, та вжити заходів щодо їх повного погашення.

3. Структурним підрозділам облдержадміністрації вжити заходів щодо активізації роботи підрозділів внутрішнього контролю відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 травня 2002 року № 685 "Про здійснення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади внутрішнього фінансового контролю" та інформування облдержадміністрації про її наслідки у порядку, визначеному розпорядженням голови облдержадміністрації від 27 серпня 2002 року № 226-р "Про здійснення внутрішнього фінансового контролю".

4. Про конкретні заходи, вжиті на виконання даного розпорядження та їх наслідки поінформувати контрольно-ревізійне управління в області до 1 квітня 2003 року.

5. Контрольно-ревізійному управлінню в області узагальнену інформацію про виконання даного розпорядження подати заступнику голови обласної державної адміністрації Ковальчуку М.М. до 30 квітня 2003 року.

6. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Ковальчука М.М.

Голова обласної

державної адміністрації В.МОЦНИЙ

3

3

3