від 12 березня 2003 року № 117-р

Про розроблення Програми

розвитку футболу в Кіровоградській

області на 2003-2008 роки

Відповідно до окремого доручення Віце-прем"єр-міністра України Д.В.Табачника від 3 січня 2003 року № 239/96:

1. Утворити робочу групу з розроблення Програми розвитку футболу в Кіровоградській області на 2003-2008 роки (далі - робоча група) у складі згідно з додатком.

2. Загальне керівництво процесом розроблення Програми покласти на керівника робочої групи.

3. Робочій групі розробити та направити в районні державні адміністрації та міські виконавчі комітети документи, необхідні для розробки та затвердження регіональних програм розвитку футболу на 2003-2008 роки.

4. Зобов"язати райдержадміністрації та рекомендувати міськвиконкомам до 1 квітня 2003 року розробити та забезпечити затвердження в установленому законодавством порядку Програми розвитку футболу в містах, районах області і направити їх в управління з питань фізичної культури, спорту і туризму облдержадміністрації, Кіровоградську обласну федерацію футболу.

5. Вважати основними напрямками при розробці та затвердженні районних та міських Програм:

розвиток та підтримку дитячо-юнацького футболу;

приведення у належний стан футбольних полів та стадіонів у містах, районних центрах, центрах селищних та сільських рад;

створення юридичних аматорських футбольних клубів у містах, районних центрах, центрах селищних та сільських рад;

отримання статусу юридичної особи регіональними федераціями футболу.

6. Керівнику робочої групи про хід виконання даного розпорядження інформувати голову обласної державної адміністрації до 4 квітня 2003 року.

Голова обласної

державної адміністрації В.МОЦНИЙ


Додаток

до розпорядження голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 12 березня 2003 року № 117-р

С К Л А Д

робочої групи з розроблення Програми розвитку футболу

в Кіровоградській області на 2003-2008 роки

Керівник робочої групи

ЛАВРЕНКО

Микола Миколайович

-

перший заступник голови обласної державної адміністрації

Перший заступник керівника робочої групи

ОСАДЧИЙ

Євген Борисович

-

заступник голови обласної державної адміністрації, керівник апарату

Заступник керівника робочої групи

КОВАЛЬОВ

Володимир Олексійович

-

начальник управління з питань фізичної культури, спорту і туризму облдержадміні-страції

Секретар робочої групи

ГУРСЬКИЙ

Володимир Климентійович

-

виконавчий директор Кіровоградської обласної Федерації футболу

Члени робочої групи:

АУЛІН

Олександр Тимофійович

-

заступник начальника управління освіти і науки облдержадміністрації

БЕЗСМЕРТНИЙ

Віктор Анатолійович

-

заступник голови Кіровоградської обласної Федерації футболу

ДЯДЕНКО

Віталій Григорович

-

голова дитячо-юнацького комітету Кіровоградської обласної Федерації футболу

ЄВСЄЄВ

Анатолій Олександрович

-

заступник начальника управління з питань фізичної культури, спорту і туризму облдержадміністрації

КОВАЛЬОВ

Микола Миколайович

-

головний редактор газети "Спортревю"

КОВАЛЬСЬКИЙ

Олег Збігневич

-

спеціаліст управління з питань фізичної культури, спорту і туризму облдержадмініст-рації

МАХНО

Юрій Іванович

-

голова Кіровоградської обласної організації кооперативно-профспілкового фізкультурно-спортивного товариства "Колос" агропромис-лового комплексу України

Заступник голови обласної

державної адміністрації,

керівник апарату Є.ОСАДЧИЙ

2

2

Продовження додатка