від 12 березня 2003 року № 114-р

Про забезпечення вимог

законодавства щодо

операцій з металобрухтом

На підставі Закону України "Про місцеві державні адміністрації" та на виконання Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про металобрухт":

1. Затвердити новий склад обласної комісії з координації та контролю за здійсненням операцій з металобрухтом згідно з додатком та положення про неї (додається).

2. Зобов"язати голів райдержадміністрацій та рекомендувати міським головам переглянути склад комісії з координації та контролю за здійсненням операцій з металобрухтом.

3. Заборонити господарську діяльність, пов"язану з заготівлею, переробкою металобрухту на територіях залізничних станцій області, а також діяльність приймальних пунктів, які не мають у наявності облаштованої земельної ділянки для операцій з брухтом кольорових металів та їх сплавів площею не менш як 500 кв.м, з брухтом чорних металів та їх сплавів - не менше як 1000 кв.м, яка повинна мати бетонне або тверде покриття, яке унеможливлює проникнення в грунт шкідливих речовин, та у разі виявлення інших порушень чинного законодавства.

Кожна облаштована земельна ділянка може використовуватись лише одним суб"єктом підприємницької діяльності, який здійснює операції з металобрухтом.

4. Рекомендувати обласній комісії, районним комісіям при здійсненні обстеження спеціалізованих підприємств та їх приймальних пунктів на відповідність вимогам чинного законодавства звертати увагу на наявність у суб"єктів господарської діяльності погодження щодо здійснення операцій з металобрухтом від відповідних сільських, селищних та міських рад.

5. Доручити обласній комісії створити обласну робочу групу з питань організації і проведення перевірок діяльності суб"єктів господарювання, які виконують операції з металобрухтом. Перевірку діяльності здійснювати згідно з вимогами чинного законодавства.

6. Райдержадміністраціям та рекомендувати міськвиконкомам створити робочі групи для проведення перевірок діяльності існуючих на їх територіях приймальних пунктів та підприємств, які виконують операції з металобрухтом.

7. Обласній робочій групі, робочим групам, створеним при районних державних адміністраціях та міськвиконкомах, систематично проводити комплексні перевірки господарських структур, що займаються заготівлею, переробкою, металургійною переробкою металобрухту кольорових та чорних металів, з метою дотримання чинного законодавства та нормативно-правових документів щодо умов і правил здійснення операцій з металобрухтом чорних і кольорових металів.

8. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 25 травня 1998 року № 175-р "Про впорядкування підприємницької діяльності, пов"язаної з брухтом та відходами чорних і кольорових металів" та від 6 січня 2000 року № 6-р "Про впорядкування діяльності по збору металобрухту".

9. Контроль з виконанням даного розпорядження покласти на першого заступника голови обласної державної адміністрації Лавренка М.М.

Голова обласної

державної адміністрації В.МОЦНИЙ


Додаток

до розпорядження голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 12 березня 2003 року № 114-р

СКЛАД

обласної комісії з координації та контролю за

здійсненням операцій з металобрухтом

Голова комісії

ЛАВРЕНКО
Микола Миколайович

-

перший заступник голови обласної

державної адміністрації

Заступник голови комісії

ІВАНОВ
Віктор Георгійович

-

начальник управління промисловості, енергетики, транспорту та зв"язку облдержадміністрації

Секретар комісії

РЕВУК
Олена Миколаївна

-

головний спеціаліст управління промисловості, енергетики, транспорту та зв"язку облдержадміністрації

Члени комісії:

БАБЕНКО
Анатолій Григорович

-

заступник начальника відділу державної автоінспекції управління Міністерства внутрішніх справ України в області (за згодою)

ГУЗЬ
Володимир Григорович

-

заступник головного лікаря обласної санітарно-епідеміологічної станції

ДМИТРЕНКО
Володимир Леонідович

-

в.о.начальника відділу державної служби боротьби з економічною злочинністю управління Міністерства внутрішніх справ України в області (за згодою)

КОЛОТУХА
Сергій Васильович

-

заступник голови державної податкової адміністрації в області - начальник управління податкового аудиту та валютного контролю (за згодою)

МАСЛОВ
Микола Альбертович

-

голова регіонального представництва Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва в області (за згодою)

ОСТРОВСЬКА
Жанна Василівна

-

державний провідний інспектор охорони праці територіального управління Держнаглядохоронпраці по Кіровоградській області

ПЛИСЕНКО
Тетяна Миколаївна

-

головний спеціаліст - державний інспектор державного управління екології та природних ресурсів в області

ФІСЕНКО
Віктор Андрійович

-

заступник начальника відділу пожежної безпеки управління Міністерства внутрішніх справ України в області

ХРАПАК
Олександр Васильович

-

начальник напрямку управління Служби безпеки України в області

Заступник голови обласної

державної адміністрації,

керівник апарату Є.ОСАДЧИЙ


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 12 березня 2003 року № 114-р

ПОЛОЖЕННЯ

про обласну комісію з координації та контролю за

здійсненням операцій з металобрухтом

1. Основним завданням обласної комісії з координації та контролю за здійсненням операцій з металобрухтом (далі - обласна комісія) є координація контролю за дотриманням суб"єктами господарської діяльності при здійсненні операцій з металобрухтом вимог законів України "Про металобрухт", "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо операцій з металобрухтом)", "Про внесення змін до Закону України "Про металобрухт" від 25 грудня 2002 року № 359-IV та ліцензійних умов провадження господарської діяльності з заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів, затверджених спільним наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерства промислової політики України від 29 березня 2002 року № 40/141, зареєстрованим Міністерством юстиції України 21 травня 2002 року за
№ 444/6732.

2. На обласну комісію покладаються:

координація та контроль за виконанням суб"єктами господарської діяльності вимог чинного законодавства та нормативно-правових актів при здійсненні операцій з металобрухтом;

розгляд актів обстеження спеціалізованих підприємств, спеціалізованих металургійних переробних підприємств та їх приймальних пунктів на їх відповідність вимогам чинного законодавства для отримання ліцензій на право здійснення операцій з металобрухтом;

підготовка пропозицій Міністерству промислової політики України щодо зупинення або анулювання дії ліцензій суб"єктів господарської діяльності у разі виявлення порушень вимог чинного законодавства;

підготовка пропозицій Кабінету Міністрів України, Міністерству промислової політики України, спрямованих на упорядкування господарської діяльності щодо заготівлі, переробки металобрухту кольорових і чорних металів.

3. Обласна комісія має право:

заслуховувати на своїх засіданнях інформацію голів міських і районних комісій, суб"єктів господарської діяльності з питань дотримання вимог чинного законодавства та ліцензійних умов провадження господарської діяльності з заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів;

залучати до своєї роботи працівників структурних підрозділів облдержадміністрації, правоохоронних та контролюючих органів, місцевих органів виконавчої влади, створювати робочі групи для забезпечення провадження своєї діяльності та перевірки додержання суб"єктами господарської діяльності під час здійснення операцій з металобрухтом вимог чинного законодавства;

одержувати в установленому порядку від міських і районних комісій, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб"єктів господарської діяльності, що здійснюють операції з металобрухтом, інформацію, необхідну для організації діяльності обласної комісії.

4. Рішення обласної комісії з питань, що належать до її компетенції, є обов"язковими для виконання органами виконавчої влади, суб"єктами господарської діяльності, які здійснюють операції з металобрухтом.

5. Формою роботи комісії є засідання, які проводяться у міру потреби, але не рідше одного разу у квартал.

Рішення про проведення засідання приймає голова обласної комісії.

Засідання комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини членів обласної комісії.

6. Рішення обласної комісії оформляються у вигляді протоколів, які затверджуються головою обласної комісії, а у разі відсутності голови комісії - його заступником.

Рішення приймається простою більшістю голосів членів обласної комісії, а у разі рівного розподілу голосів - голос голови обласної комісії є вирішальним.

7. Організаційне забезпечення роботи обласної комісії (складання порядку денного, проекту протокольного рішення, підготовка та подання матеріалів для розгляду питань на засіданні) покладається на управління промисловості, енергетики, транспорту та зв"язку облдержадміністрації.

______________________

2

2

2

Продовження додатка

2