від 3 березня 2003 року № 96-р

Про затвердження обласних заходів

щодо реалізації в 2003 році другого

етапу Стратегії подолання бідності

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 року № 41-р “Про затвердження заходів щодо реалізації в 2003 році другого етапу Стратегії подолання бідності”:

1. Затвердити обласні заходи щодо реалізації в 2003 році другого етапу Стратегії подолання бідності (додаються).

2. Головам районних державних адміністрацій та рекомендувати міським головам розробити та затвердити регіональні заходи щодо реалізації в
2003 році другого етапу Стратегії подолання бідності.

3. Керівникам структурних підрозділів обласної державної адміністрації, головам районних державних адміністрацій та рекомендувати міським головам:

забезпечити виконання і здійснення обласних заходів, передбачених цим розпорядженням, щодо реалізації у 2003 році другого етапу Стратегії подолання бідності;

інформацію про хід виконання обласних заходів надавати головному управлінню праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, для її узагальнення.

4. Головному управлінню праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації щокварталу аналізувати стан виконання зазначеного розпорядження, узагальнену інформацію про стан виконання обласних заходів надавати заступнику голови облдержадміністрації Негоді С.Д. до 15 числа наступного за звітним кварталом місяця.

5. Зняти з контролю розпорядження голови облдержадміністрації від
18 лютого 2002 року № 65-р “Про затвердження обласної програми подолання бідності”.

6. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Негоду С.Д.

Голова обласної

державної адміністрації В.МОЦНИЙ


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 3 березня 2003 року № 96-р

Обласні Заходи

щодо реалізації в 2003 році другого етапу

Стратегії подолання бідності

Другий етап Стратегії подолання бідності (2003-2004 роки) передбачає створення передумов для стабільного зростання доходів населення та забезпечення оптимального рівня зайнятості.

У 2003 році соціальна політика буде спрямовуватися на динамічне підвищення рівня життя громадян, зниження рівня безробіття, підвищення платоспроможності населення, адресну підтримку соціально незахищеного населення, упорядкування пільг, що надаються різним верствам населення, зменшення рівня бідності та створення умов для формування середнього класу.

І. Підвищення зайнятості населення та розвиток ринку праці

1. Сприяти відновленню та вдосконаленню системи професійного навчання кадрів безпосередньо на виробництві.

Управління освіти та науки облдержадміністрації,

райдержадміністрації, міськвиконкоми

2003 рік

2. Сприяти створенню робочих місць у малому бізнесі та розвитку молодіжного підприємництва. Забезпечити у 2003 році реалізацію регіональної програми розвитку малого підприємництва на 2003-2004 роки.

Головне управління економіки облдержадмініст-

рації, обласний центр зайнятості, управління у

справах сім'ї та молоді, промисловості, енерге-

тики, транспорту та зв'язку облдержадміністрації,

райдержадміністрації, міськвиконкоми

2003 рік

3. Забезпечити працевлаштування за допомогою державної служби зайнятості 23,3 тис. незайнятих осіб, у тому числі:

на вільні та новостворювані робочі місця - 21,5 тис.осіб;

на додаткові робочі місця, створені за рахунок

дотацій роботодавцям - 0,7 тис.осіб;

шляхом одноразової виплати допомоги

по безробіттю для організації підприємницької

діяльності - 1,1 тис.осіб.

Обласний центр зайнятості, об'єднання

роботодавців, райдержадміністрації,

міськвиконкоми

2003 рік

4. Залучити до громадських робіт 12,1 тис. безробітних осіб.

Обласний центр зайнятості, райдержадміні-

страції, міськвиконкоми

2003 рік

5. Здійснити бронювання 2430 робочих місць на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності для осіб, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці.

Обласний центр зайнятості, райдержадміні-

страції, міськвиконкоми

2003 рік

6. Сприяти відновленню роботи ТОВ “Побузький феронікелевий комбінат”

Управління промисловості, енергетики,

транспорту та зв'язку облдержадміністрації,

Голованівська райдержадміністрація

2003 рік

7. Забезпечити створення робочих місць для працівників вугледобувних та вуглепереробних підприємств, які вивільняються у зв'язку із закриттям шахт (розрізів) згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня
2002 року № 1954, для чого освоїти 5,2 млн. грн.

Облдержадміністрація, Олександрійський

міськвиконком

2003 рік

8. Запровадити нові форми професійного навчання безробітних відповідно до потреб роботодавців, зокрема, за індивідуальними замовленнями.

Обласний центр зайнятості, управління освіти

і науки облдержадміністрації, райдерж-

адміністрації, міськвиконкоми

2003 рік

9. Організувати навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації
5,0 тис. безробітних громадян з урахуванням:

вивчення потреб ринку праці та перспектив його розвитку;

поширення форм робіт щодо попереднього відбору безробітних на замовлення роботодавців та їх подальшого навчання з наступним працевлаштуванням на підприємстві-замовнику;

сприяння розвитку самозайнятості та підтримки підприємницької ініціативи серед безробітних громадян.

Обласний центр зайнятості, райдержадміні-

страції, міськвиконкоми

2003 рік

10. Здійснити заходи щодо подолання довготривалого безробіття. Зменшити середню тривалість зареєстрованого безробіття шляхом впровадження активних програм сприяння зайнятості населення не менше ніж на один місяць.

Обласний центр зайнятості, головне управління

праці та соціального захисту населення

облдержадміністрації, райдержадміністрації,

міськвиконкоми

2003 рік

11. Продовжити роботу щодо створення та збереження робочих місць для інвалідів на підприємствах усіх форм власності та господарювання. За рахунок коштів обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів ввести в дію 20 нових робочих місць для неповносправних людей на Кіровоградському учбово-виробничому підприємстві УТОГ.

Обласне відділення Фонду соціального захисту

інвалідів

2003 рік

12. Сприяти працевлаштуванню молоді з обмеженими фізичними можливостями, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, шляхом бронювання робочих місць та підтримки відповідних соціальних програм. Здійснювати підготовку фахівців з професій, які дають можливість займатися самостійною діяльністю, зокрема у сфері підприємництва.

Обласний центр зайнятості, управління освіти

і науки, у справах сім'ї та молоді, служба

у справах неповнолітніх облдержадміністрації,

обласне відділення Фонду України соціального

захисту інвалідів, райдержадміністрації,

міськвиконкоми

2003 рік

13. Здійснювати заходи з працевлаштування молоді, забезпечення її зайнятості у вільний від навчання час, сприяння розвитку молодіжних ініціатив у трудовій сфері, перепідготовки та підвищення кваліфікації молоді.

Управління у справах сім'ї та молоді, освіти

і науки, служба у справах неповнолітніх

облдержадміністрації, обласний центр

зайнятості, райдержадміністрації,

міськвиконкоми

2003 рік

14. Здійснювати заходи, щодо створення молодіжних трудових загонів. Забезпечити проведення в області Всеукраїнської акції “Молодіжні трудові загони”.

Управління у справах сім'ї та молоді облдерж-

адміністрації, райдержадміністрації,

міськвиконкоми, асоціація трудових об'єднань

молоді (за погодженням)

2003 рік

15. Сприяти розвитку та виконанню програм молодіжних центрів праці, які спрямовані на створення тимчасових та сезонних робочих місць для учнівської та студентської молоді.

Управління у справах сім'ї та молоді, служба

у справах неповнолітніх облдержадміністрації,

райдержадміністрації, міськвиконкоми

2003 рік

16. Здійснювати заходи з підтримки творчої ініціативи молоді, у тому числі з малозабезпечених сімей, формування культурних потреб, утвердження духовних і моральних засад у молодіжному середовищі. Проводити постійну роботу щодо залучення учнівської та студентської молоді до участі в культурно-мистецьких заходах.

Управління культури, у справах сім'ї та молоді,

служба у справах неповнолітніх облдерж-

адміністрації, райдержадміністрації,

міськвиконкоми

2003-2004 роки

17. Активізувати роботу по залученню до навчання дітей, у тому числі незахищених категорій, до початкових спеціалізованих навчальних закладів системи Міністерства культури і мистецтв України.

Управління культури облдержадміністрації,

райдержадміністрації, міськвиконкоми

2003 рік

18. Розширити сферу застосування незайнятого населення в сільській місцевості шляхом сприяння створенню сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів із заготівлі, збуту, переробки сільськогосподарської продукції.

Головне управління сільського господарства

і продовольства облдержадміністрації,

райдержадміністрації

2003-2004 роки

19. Сприяти створенню не менш як 6755 робочих місць в усіх сферах економічної діяльності та розширення обсягів зайнятості населення.

Головні управління економіки, сільського

господарства і продовольства, управління

промисловості, енергетики, транспорту та

зв'язку облдержадміністрації,

райдержадміністрації, міськвиконкоми

2003 рік

20. З метою детінізації економіки провести інвентирізацію баз даних міськвиконкомів, райдержадміністрацій, обласного управління статистики, державної податкової адміністрації в області, обласного центру зайнятості та здійснити заходи щодо зняття з реєстрації підприємств, що не звітують і не показують фінансово-господарську діяльність

Головне управління економіки облдержадміні-

страції, обласне управління статистики,

державна податкова адміністрація в області,

обласний центр зайнятості, райдержадміні-

страції, міськвиконкоми

2003 рік

21. Створити в кожному місті і районі кредитні спілки для забезпечення спрощеної системи мікрокредитування розвитку малого бізнесу.

Міськвиконкоми, райдержадміністрації

2003 рік

22. Забезпечити виконання у 2003 році обласної програми розвитку ринків, створення додаткових робочих місць і зручностей для виробників продукції.

Головне управління економіки облдержадміні-

страції, міськвиконкоми, райдержадміністрації.

2003 рік

23. Забезпечити постійний моніторинг споживчих і роздрібних цін на товари народного споживання, здійснювати заходи щодо недопущення необгрунтованого підвищення цін і тарифів на товари та послуги.

Головне управління економіки облдержадміні-

страції, державна інспекція цін по Кіровоград-

ській області

2003 рік

ІІ. Збільшення доходів від трудової діяльності

1. Забезпечити підвищення доходів сільського населення шляхом запровадження плати за оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення, земельних часток (паїв) у розмірі не менш як 1,5 відсотка визначеної відповідно до законодавства вартості земельної ділянки, земельної частки (паю) та поступового збільшення цієї плати.

Головне управління сільського господарства

і продовольства облдержадміністрації, райдерж-

адміністрації, міськвиконкоми

2003 рік

2. Вжити заходів для збільшення середньомісячної заробітної плати з метою наближення її до прожиткового мінімуму та включити до регіональних та колективних угод положення щодо умов зростання фондів оплати праці працівників галузей виробничої сфери.

Структурні підрозділи облдержадміністрації,

райдержадміністрації, міськвиконкоми

2003 рік

3. Забезпечити безумовне виконання Закону України “Про встановлення розміру мінімальної заробітної плати на 2003 рік”.

Структурні підрозділи облдержадміністрації,

райдержадміністрації, міськвиконкоми

2003 рік

ІІІ. Запровадження консолідованої системи адресної соціальної

допомоги та соціальних послуг

1. Запровадити спрощений механізм надання всіх видів соціальної допомоги за єдиною заявою.

Головне управління праці та соціального захисту

населення облдержадміністрації, райдерж-

адміністрації, міськвиконкоми

2003 рік

2. Забезпечити фінансування призначеної допомоги сім'ям з дітьми та малозабезпеченим сім'ям в обсягах, передбачених у державному бюджеті.

Головне фінансове управління, головне

управління праці та соціального захисту

населення облдержадміністрації, райдерж-

адміністрації, міськвиконкоми

2003 рік

3. Запровадити обласний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги, та включити до нього інформацію про ветеранів війни та праці.

Головне управління праці та соціального захисту

населення облдержадміністрації, райдерж-

адміністрації, міськвиконкоми

Після розроблення програмного забезпечення

у Мінпраці

4. Продовжити розвиток мережі закладів усіх форм власності, що проводять соціальну роботу та надають соціальні послуги різного виду відповідно до вимог нормативних документів. Розширити перелік соціальних послуг, які надають територіальні центри, та підвищити якість їх надання.

Головне управління праці та соціального захисту

населення облдержадміністрації, райдерж-

адміністрації, міськвиконкоми

2003 рік

ІV. Соціальна підтримка непрацездатних громадян

та осіб з обмеженими фізичними можливостями

1. Сприяти діяльності центрів ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів та трудової реабілітації інвалідів.

Головне управління праці та соціального захисту

населення облдержадміністрації, обласне

відділення Фонду соціального захисту інвалідів,

Кіровоградський міськвиконком

2003 рік

2. Забезпечити діяльність спеціалізованої служби “Центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями” при Знам'янському, Олександрійському, Кіровоградському, Світловодському міських центрах соціальних служб для молоді.

Управління у справах сім'ї та молоді

облдержадміністрації, міськвиконкоми

2003 рік

3. Продовжити надання громадським організаціям інвалідів, їх підприємствам та організаціям державної допомоги у вигляді пільг, фінансової допомоги, кредитування тощо.

Обласне відділення Фонду соціального захисту

інвалідів, регіональна комісія з питань діяльності

підприємств та організацій інвалідів,

райдержадміністрації, міськвиконкоми

2003 рік

4. Забезпечувати усунення будівельних та інших перешкод, що заважають доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до об'єктів соціальної інфраструктури.

Управління архітектури та містобудування

облдержадміністрації, райдержадміністрації,

міськвиконкоми

2003 р.

5. Сприяти навчанню інвалідів у професійно-технічних навчальних закладах з урахуванням медичних показань до обраної професії.

Управління освіти і науки, охорони здоров'я,

головне управління праці та соціального захисту

населення облдержадміністрації, райдерж-

адміністрації, міськвиконкоми

2003 рік

6. Вжити заходів до збільшення обсягів державного замовлення на підготовку осіб з обмеженими фізичними можливостями у професійно-технічних та вищих навчальних закладах за направленням служби зайнятості, зокрема за модульною технологією навчання.

Обласне відділення Фонду соціального захисту

інвалідів, управління освіти і науки облдерж-

адміністрації, обласний центр зайнятості,

райдержадміністрації, міськвиконкоми

2003 рік

7. Провести організаційну роботу щодо створення центру ресоціалізації наркозалежної молоді "Твоя перемога".

Обласний центр соціальних служб для молоді,

управління охорони здоров'я облдержадміні-

страції

ІV квартал 2003 року

V. Соціальна підтримка сімей з дітьми та дітей, позбавлених батьківського піклування

1. Забезпечення дотримання чинного законодавства щодо охорони житлових та майнових прав неповнолітніх.

Служба у справах неповнолітніх облдерж-

адміністрації, райдержадміністрації,

міськвиконкоми

2003 рік

2. Забезпечити харчування учнів з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, відповідно до фізіологічних норм.

Управління освіти і науки, головне управління

праці та соціального захисту населення

облдержадміністрації, райдержадміністрації,

міськвиконкоми

2003 рік

3. Сприяти розвитку мережі притулків для неповнолітніх. Надавати всебічну підтримку Кіровоградському притулку для неповнолітніх. Здійснювати контроль за його діяльністю. Вживати заходів щодо захисту прав та інтересів дітей, які тимчасово перебувають у ньому. Вирішувати питання щодо зміцнення його матеріально-технічної бази та стабільного фінансування.

Служба у справах неповнолітніх облдерж-

адміністрації, райдержадміністрації,

міськвиконкоми

2003 рік

4. Ввійти з пропозицією до Державного комітету України у справах сім'ї та молоді та Укрзалізниці щодо створення притулку для неповнолітніх на залізничній станції “Знам'янка”.

Служба у справах неповнолітніх облдерж-

адміністрації

До 1 квітня 2003 року

5. Вивчити питання щодо створення на базі оздоровчого комплексу “Лісова пісня”, с.Оникієве, Маловисківський район, медико-оздоровчого, соціально-реабілітаційного центру для неповнолітніх.

Служба у справах неповнолітніх облдерж-

адміністрації

2003 рік

6. Залучати громадські, релігійні організації до розв'язання проблем безпритульності та бездоглядності дітей.

Служба у справах неповнолітніх облдерж-

адміністрації, райдержадміністрації,

міськвиконкоми

2003 рік

7. Забезпечити здійснення соціального супроводу дитячих будинків сімейного типу.

Обласний центр соціальних служб для молоді,

райдержадміністрації, міськвиконкоми

2003 рік

VI. Моніторинг реалізації стратегічних напрямів подолання бідності

1. Здійснювати аналіз ситуації на ринку праці, у тому числі з питань працевлаштування неконкурентоспроможних на ринку праці верств населення.

Обласне управління статистики, обласний центр

зайнятості, райдержадміністрації,

міськвиконкоми

Щомісяця

2. Підготувати інформацію про реальну ситуацію і тенденції зайнятості та безробіття населення області у соціально-демографічному розрізі за результатами обстеження економічної активності населення.

Обласне управління статистики , обласний центр

зайнятості

Червень 2003 року

3. Включити показник рівня безробіття в моніторинг та рейтингову оцінку міст і районів області.

Головне управління економіки, головне управ-

ління праці та соціального захисту населення

облдержадміністрації, обласний центр зайня-

тості, райдержадміністрації, міськвиконкоми

2003 рік

4. Підготувати статистичний бюлетень “Доходи та витрати населення за 2002 рік”.

Обласне управління статистики

Липень 2003 року

5. Підготувати щорічний статистичний збірник “Соціальні індикатори рівня життя населення області” та статистичний збірник “Молодь Кіровоградщини”.

Обласне управління статистики

Жовтень 2003 року

___________________

3

11