від 21 лютого 2003 року № 77-р

Про результати перевірок стану

збереження, обліку та використання

об"єктів соціально-культурної сфери,

переданих у комунальну власність

від сільськогосподарських підприємств

Відповідно до Закону України "Про передачу об"єктів права державної та комунальної власності" і постанови Кабінету Міністрів України від 5 вересня 1996 року № 1060 "Про поетапну передачу у комунальну власність об"єктів соціальної сфери, житлового фонду сільськогосподарських, переробних та обслуговуючих підприємств, установ і організацій агропромислового комплексу, заснованих на колективній та інших формах недержавної власності" та на виконання указів Президента України від 3 грудня 1999 р. № 1529 "Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки" і від 9 березня 2000 р. № 398 "Про деякі заходи щодо поліпшення умов господарювання недержавних сільськогосподарських підприємств" з метою організації роботи по передачі об"єктів соціальної інфраструктури в області головою облдержадміністрації було видано розпорядження від 6 квітня 2000 року № 189-р "Про передачу об"єктів соціальної інфраструктури підприємств, установ і організацій агропромислового комплексу до комунальної власності територіальних громад сіл, селищ і міст області".

У результаті проведеної роботи збільшився обсяг активів на балансі місцевих рад, комунальних підприємств, установ та організацій, які фінансуються з місцевих бюджетів.

Працівниками контрольно-ревізійного управління в області проведено ряд перевірок із цього питання, в ході яких виявлено, що не в усіх місцевих радах даному питанню приділялась належна увага та забезпечувався відповідний контроль.

При проведенні інвентаризації основних засобів та товарно-матеріальних цінностей під час ревізій і перевірок у сільських і селищних радах виявлено лишки основних засобів (об"єктів). У подальшому було з"ясовано, що вони виникли в результаті неоприбуткування по обліку об"єктів, що були передані на баланс сільських рад із сільськогосподарських підприємств, які знаходяться на території відповідних рад. Усього в результаті проведених ревізій та перевірок встановлено факти неоприбуткування основних засобів, що призвело до заниження в обліку активів, в 31 сільській раді на загальну суму 24174,93 тис.грн.

Тільки в Новоархангельському районі виявлено заниження вартості активів в 14 сільських радах на загальну суму 14751,28 тис.грн.

Новомиколаївській сільській раді Новгородківського району від КСП "Дружба" передано ряд об"єктів соціально-культурного призначення, тоді як на баланс сільської ради їх не взято на суму 654,9 тис.грн. і товарно-матеріальні цінності залишилися без господаря.

Мали місце випадки несвоєчасного оприбуткування об"єктів та встановлено факти прийняття на облік об"єктів соціально-культурного призначення без технічної документації і без урахування їх фактичного стану.

Братолюбівській сільській раді Добровеличківського району передано об"єкти в листопаді 2000 року на суму 809,8 тис.грн., а по бухгалтерському обліку оприбутковано частину об"єктів на суму 453,4 тис.грн. в грудні 2000 року, а решту - на суму 356,4 тис.грн. лише в грудні 2001 року при проведенні річної інвентаризації товарно-матеріальних цінностей.

В головному управлінні сільського господарства і продовольства облдержадміністрації, на яке покладено відповідальність за процес передачі об"єктів соціально-культурного призначення у комунальну власність, встановлено ряд розбіжностей між даними про кількість та стан передачі об"єктів соціально-культурної сфери, які надані даному управлінню, та фактичною наявністю переданих об"єктів.

Відповідно до п.1 ст.16 та ст.33 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" та з метою посилення контролю за збереженням державного та комунального майна, ефективним його використання:

  1. Головам районних державних адміністрацій:

вжити необхідні заходи щодо прискорення передачі у повному обсязі об"єктів соціально-культурної сфери, житлового фонду підприємств агропромислового комплексу районів у комунальну власність відповідних територіальних громад;

забезпечити проведення фінансовими органами на місцях роботи з бухгалтерськими працівниками сільських та селищних рад щодо повноти і правильності обліку активів об"єктів соціально-культурної сфери, здійснення позапланової суцільної інвентаризації цих об"єктів;

проінформувати контрольно-ревізійне управління в області про проведену роботу до 25 березня 2003 року.

2. Головному управлінню сільського господарства і продовольства облдержадміністрації:

посилити контроль за процесом передачі об"єктів соцкультпобуту в комунальну власність до повного його завершення;

про проведену роботу проінформувати контрольно-ревізійне управління в Кіровоградській області до 30 березня 2003 року.

3. Контрольно-ревізійному управлінню в області проаналізувати стан виконання даного розпорядження та надати узагальнену інформацію заступнику голови обласної державної адміністрації Згривцю Ф.І. до 15 квітня 2003 року.

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Згривця Ф.І.

Голова обласної

державної адміністрації В.МОЦНИЙ

3

2