від 20 лютого 2003 року № 72-р

Про підсумки роботи господарського
комплексу, виконання бюджету
області за 2002 рік і стратегічні
завдання соціально-економічного
розвитку на І квартал та перше
півріччя 2003 року

У 2002 році в області забезпечено збільшення обсягів виробництва промислової продукції на 3,9 проц., валової продукції сільського господарства - на 1,4 проц., інвестицій в основний капітал - на 0,7 проц. Випереджаючими темпами зростало виробництво товарів народного споживання (8,4 проц.). Виконані показники програми соціально-економічного розвитку області по росту фонду заробітної плати та роздрібного товарообороту, середня заробітна плата зросла на 22,1 проц. Забезпечено виконання власних і закріплених доходів загального фонду місцевих бюджетів області на 105,6 проц. до затвердженого, порівняно з минулим роком надходження зросли на 20,5 проц.

Разом з тим, у 2002 році мало місце уповільнення темпів розвитку економіки області, допущено зниження обсягів зовнішньоторговельного обороту, недостатня увага приділялась впровадженню у виробництво інновацій, підвищенню якості і конкурентоспроможності продукції. Не повною мірою забезпечувалось виконання указів Президента України.

Заборгованість із виплати заробітної плати на початок 2003 року складає 39,7 млн.грн., з якої 47,6 проц. - невиплачена зарплата 2002 року. У багатьох галузях економіки є підприємства, де не забезпечується законодавчо встановлений мінімум заробітної плати, що викликає справедливі скарги і нарікання громадян. Допущено заборгованість із виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ у м.Олександрії.

Послаблена увага структурних підрозділів облдержадміністрації, міськвиконкомів та райдержадміністрацій щодо поліпшення фінансового стану суб’єктів господарювання. Збитково працювало 42 проц. підприємств. Найбільших збитків зазнали підприємства добувної, обробної промисловості та електроенергетики. Незважаючи на зниження рівня дебіторської і кредиторської заборгованості порівняно з 2001 роком, загальний обсяг кредиторської заборгованості складає 2996,8 млн.грн., дебіторської - 1525,3 млн.грн. Повільно здійснюються заходи по зміцненню платіжної дисципліни. Податкова заборгованість за 2002 рік зросла у 2,7 раза і складає 152,8 млн.грн.

У деяких структурних підрозділах облдержадміністрації, райдержадміністраціях і міськвиконкомах не забезпечується належний рівень організаторської роботи по управлінню соціально-економічними процесами, недостатня увага приділяється підвищенню відповідальності кадрів за досягнення позитивних результатів.

З метою забезпечення динамічного соціально-економічного розвитку області у 2003 році, вирішення завдань щодо підвищення матеріального добробуту населення та з урахуванням проведених співбесід з головами райдержадміністрацій, міськими головами, наради з керівниками галузевих управлінь облдержадміністрації:

1. Звернути увагу начальників управлінь облдержадміністрації:

промисловості, енергетики, транспорту та зв’язку - Іванова В.Г. на невиконання показників програми соціально-економічного розвитку області на 2002 рік по темпах росту обсягів промислового виробництва, значну питому вагу збиткових підприємств та тих, які зменшили обсяги випуску продукції або не працювали;

головного управління сільського господарства і продовольства -
Литвина Ю.О. на невжиття належних заходів щодо подолання кризового стану тваринницької галузі в сільськогосподарських підприємствах, недостатню роботу по інтеграції сільгосптоваровиробників і переробних підприємств, створенню прозорого оптового ринку сільськогосподарської продукції;

зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності та торгівлі - Бойка А.Я. на скорочення обсягів зовнішньоторговельного обороту області, недостатній вплив на поліпшення торговельного обслуговування сільського населення та показників роботи споживчої кооперації;

капітального будівництва - Кошовенка В.Л. на недостатній рівень управління будівельним комплексом області, внаслідок чого допущено зменшення обсягів підрядних робіт, виконаних власними силами будівельно-монтажних організацій, погіршення їх фінансового стану;

житлово-комунального господарства - Снісаренка С.В. на зволікання з реформуванням галузі на ринкових засадах, невиконання показників програми по обладнанню житлового фонду приладами обліку споживання енергоносіїв і води, недостатню роботу по зниженню собівартості житлово-комунальних послуг за рахунок скорочення непродуктивних витрат.

2. Визнати недостатньою роботу:

Олександрійського - Цапюка С.К., Світловодського - Волкова В.М., Знам’янського - Джулая В.О. міських голів та голів Вільшанської -
Водовозова В.І., Новоархангельської - Отрокуші П.Т., Устинівської - Петруненка О.П. райдержадміністрацій та Кіровоградської райдержадміністрації по розвитку промислового потенціалу регіонів, внаслідок чого допущено зменшення обсягів виробництва промислової продукції;

голів Бобринецької - Жученка В.В., Ульяновської - Журавля В.Г. райдержадміністрацій по нарощуванню ресурсного потенціалу тваринництва в сільськогосподарських підприємствах;

Кіровоградського - Чигріна М.С., Світловодського - Волкова В.М. міських голів та голів Гайворонської - Рябокучми М.С., Маловисківської - Шульги В.І. райдержадміністрацій по забезпеченню ритмічної роботи підприємств будівельного комплексу, внаслідок чого допущено зменшення обсягів підрядних робіт;

Олександрійського міського голови Цапюка С.К., голови Долинської райдержадміністрації Коробова В.В. та Кіровоградської райдержадміністрації по забезпеченню виконання місцевих бюджетів;

Олександрійського - Цапюка С.К., Знам’янського - Джулая В.О. міських голів та Кіровоградської райдержадміністрації по забезпеченню платіжної дисципліни, внаслідок чого допущене найбільше зростання податкової заборгованості;

Знам"янського - Джулая В.О., Світловодського - Волкова В.М. міських голів та голів Новоукраїнської - Балана В.П., Олександрійської - Петруніна М.А. райдержадміністрацій по забезпеченню повної і своєчасної виплати заробітної плати, внаслідок чого допущено зростання заборгованості порівняно з початком 2002 року.

3. Керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації, головам райдержадміністрацій, міським головам глибоко і всебічно проаналізувати стан розвитку галузей економіки і територій у 2002 році, зосередивши увагу на приведенні в дію резервів зростання обсягів матеріального виробництва, підвищенні якості і конкурентоспроможності продукції, забезпеченні росту рівня заробітної плати в галузях економіки і соціальної сфери.

4. Вважати за необхідне спрямувати у 2003 році організаторську роботу структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств і відомств України, райдержадміністрацій та міськвиконкомів на вирішенні таких завдань :

активізація роботи по подоланню бідності за рахунок підвищення середньодушових доходів громадян, створення нових робочих місць, посилення адресної допомоги соціально незахищеним верствам населення;

забезпечення динамічного зростання обсягів матеріального виробництва, зменшення кількості непрацюючих і збиткових підприємств у промисловості, будівництві, сільському господарстві, на транспорті та в енергетиці;

збільшення обсягів залучення інвестицій в економіку відповідних територій, надання їм більшої інноваційної спрямованості з метою підвищення конкурентоспроможності продукції, робіт і послуг на внутрішньому і зовнішньому ринках, нарощування економічного потенціалу області, впровадження ефективних методів управління об’єктами державної та комунальної власності;

створення розгалуженої інфраструктури підтримки і розвитку малого та середнього підприємництва, посилення роботи по легалізації структур “тіньової” економіки, залучення їх до участі у формуванні бюджету та централізованих цільових фондів;

здійснення ефективної регіональної політики, спрямованої на комплексний соціально-економічний розвиток територіальних громад, підвищення ролі і відповідальності органів місцевого самоврядування за вирішення питань життєзабезпечення населених пунктів;

забезпечення ефективного використання бюджетних коштів, у тому числі за рахунок субвенцій з державного бюджету, проведення своєчасних та у повному обсязі розрахунків із виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ, вжиття заходів щодо оптимізації мережі бюджетних установ відповідно до наявних фінансових ресурсів бюджету.

5. Затвердити стратегічні завдання соціально-економічного розвитку на
І квартал та перше півріччя 2003 року в розрізі територій та галузей (додаються).

Зобов’язати керівників структурних підрозділів облдержадміністрації, голів райдержадміністрацій та рекомендувати міським головам забезпечити їх безумовне виконання.

Першому заступнику голови облдержадміністрації Лавренку М.М., заступникам голови облдержадміністрації Згривцю Ф.І., Ковальчуку М.М.,
Негоді С.Д., Осадчому Є.Б., Перевознику А.В. взяти на постійний контроль виконання стратегічних завдань соціально-економічного розвитку області на перше півріччя 2003 року, підвищити вимогливість до керівників структурних підрозділів облдержадміністрації, посадових осіб райдержадміністрацій та міськвиконкомів за досягнення позитивних результатів і мобілізацію наявних резервів.

6. Структурним підрозділам облдержадміністрації, райдержадміністраціям, міськвиконкомам інформувати заступника голови облдержадміністрації Ковальчука М.М. про виконання даного розпорядження та стратегічних завдань соціально-економічного розвитку до 15 квітня та 15 липня 2003 року.

Заступникам голови облдержадміністрації Осадчому Є.Б., Ковальчуку М.М. підготувати для розгляду на засіданнях колегії облдержадміністрації за наслідками роботи господарського комплексу області за I квартал та перше півріччя 2003 року підсумки виконання керівниками структурних підрозділів облдержадміністрації, головами райдержадміністрацій, міськими головами стратегічних завдань соціально-економічного розвитку на I квартал та перше півріччя 2003 року.

7. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступників голови облдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

Голова обласної
державної адміністрації В.МОЦНИЙ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської
обласної державної адміністрації
від 20 лютого 2003 року № 72-р

 

СТРАТЕГІЧНІ ЗАВДАННЯ

щодо забезпечення соціально-економічного розвитку
на І квартал та перше півріччя 2003 року

м. Знам'янки

м. Кіровограда

м. Олександрії

м. Світловодська

Бобринецького району

Вільшанського району

Гайворонського району

Голованівського району

Добровеличківського району

Долинського району

Знам'янського району

Кіровоградського району

Компаніївського району

Маловисківського району

Новгородківського району

Новоархангельського району

Новомиргородського району

Новоукраїнського району

Олександрівського району

Олександрійського району

Онуфріївського району

Петрівського району

Світловодського району

Ульяновського району

Устинівського району

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської
обласної державної адміністрації
від 20 лютого 2003 року № 72-р

ЗАХОДИ

по забезпеченню виконання стратегічних завдань соціально-економічного розвитку
області у І кварталі та першому півріччі 2003 року

№ п/п

Зміст заходів

Термін виконання

Виконавці

Хто контролює

1.

Провести прогнозну оцінку ситуації у промисловості у І кварталі та першому півріччі 2003 року, звернувши особливу увагу на промислові комплекси міст обласного значення. Вжити заходи щодо досягнення у І кварталі 2003 року темпів зростання обсягів промислового виробництва не менше 6 проц., за підсумками першого півріччя - не менше 7,2 проц.

І квартал та перше півріччя 2003 року

Управління промисловості, енергетики, транспорту та зв’язку облдержадміністрації

Лавренко М.М.

 

сприяти прискоренню прийняття Верховною Радою України Закону України "Про завершення будівництва Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд";

І квартал 2003 року

- " -

- " -

 

сприяти забезпеченню у 2003 році фінансування ДХК "Олександрія-вугілля" у розмірах, передбачених державною програмою "Українське вугілля" та на здійснення першочергових заходів, пов"язаних з ліквідацією шахт і розрізів, створення робочих місць і будівництва житла для шахтарів у розмірі 5 млн.грн.;

 

- " -

- " -

 

сприяти залученню Світловодського казенного комбінату твердих сплавів і тугоплавких металів до виконання державного замовлення;

- " -

- " -

- " -

 

сприяти введенню в дію другої черги ЗАТ "Завод модифіко-ваних жирів";

Друге півріччя 2003 року

- " -

- " -

 

надати допомогу у: відновленні роботи Олександрійського м"ясокомбінату;

І квартал 2003 року

Управління промисловості, енергетики, транспорту та зв’язку облдержадміністрації

Лавренко М.М.

 

введенні в дію потужностей по випуску лікарських настоїв та бальзамів на ВАТ "Межиріцький вітамінний завод";

Перше півріччя 2003 року

- " -

- " -

 

виведенні на проектну потужність лінії по випуску лікеро-горілчаних напоїв на ВАТ "Імперія-С";

- " -

- " -

- " -

 

завантаженні існуючих потужностей Маловисківського спиртового заводу шляхом часткового переходу на виробництво технічного спирту;

- " -

- " -

- " -

 

сприяти отриманню державної підтримки на виробництво комбайнів, сільськогосподарських машин та спеціальних видів техніки.

І квартал 2003 року

- " -

- " -

2.

Провести організаторську роботу з містами і районами, керівниками промислових підприємств по скороченню кількості непрацюючих підприємств до 10 проц., збиткових - у 2 рази

Перше півріччя 2003 року

- " -

- " -

3.

Забезпечити розробку та конкурсний відбір проектів по створенню нових робочих місць під фінансування державної програми реструктуризації вугільної галузі на 2003 рік

І квартал 2003 року

- " -

- " -

4.

Розробити і здійснити заходи щодо збільшення інноваційно активних підприємств промисловості у 2 рази порівняно з їх кількістю за підсумками 2002 року

Перше півріччя 2003 року

- " -

- " -

5.

Провести роботу з міськвиконкомами, райдержадміністра-ціями, підприємствами-експортерами щодо збільшення обсягів поставок продукції на експорт у І кварталі 2003 року на 2 проц., у першому півріччі 2003 року - на 4 проц.

І квартал та перше півріччя 2003 року

- " -

Лавренко М.М. Ковальчук М.М.

6.

Забезпечити проведення моніторингу щомісячних показників роботи молоко- та м”ясопереробних галузей та надання інформації керівництву облдержадміністрації

Протягом 2003 року

Управління промисловості, енергетики, транспорту та зв’язку, головне управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації

Лавренко М.М. Згривець Ф.І.

7.

Провести аналіз роботи цукрових заводів за 2002 рік, вивчити перспективи їх розвитку у 2003 році та провести наради з питання інвестування підприємствами цієї галузі проведення комплексу весняно-польових робіт в області

Лютий-березень 2003 року

- " -

- " -

8.

Опрацювати питання створення в області інвестиційної компанії з метою спрямування коштів на розвиток рослинницької галузі сільського господарства. Надати пропозиції голові облдержадміністрації

І квартал 2003 року

Головне управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації

Згривець Ф.І.

9.

Терміново провести перевірку стану озимих культур і визначитись з обсягами пересіву площ. Забезпечити підготовку посівного матеріалу до весняно-польових робіт в обсягах: ярого ячменю - 304,7 тис.ц, гречки - 34 тис.ц, зернобобових - 44,4 тис.ц, проса - 3,5 тис.ц., кукурудзи - 32,2 тис.ц. Разом з райдержадміністраціями забезпечи-ти якісну підготовку тракторів і сівалок до виходу в поле до 1 березня п.р. Довести коефіцієнт готовності тракторів до 0,99, сівалок - до 0,98.

Лютий 2003 року

- " -

- " -

10.

Забезпечити залучення обсягів інвестицій в основний капітал за рахунок усіх джерел фінансування у І кварталі п.р. в обсязі 60 млн.грн., за підсумками першого півріччя - 150 млн.грн.

І квартал та перше півріччя 2003 року

Управління інвестиційної політики, капітального будівництва облдержадміністрації

Лавренко М.М. Ковальчук М.М.

11.

Проаналізувати стан надходження коштів з державного бюджету на фінансування цільових і галузевих програм за 2002 рік. Вжити заходи щодо їх максимального залучення у 2003 році та забезпечити надання інформації керівництву облдержадмініст-рації про стан фінансування галузей і сфер діяльності з державного бюджету у поточному році

До 10 числа місяця, наступного за звітним

Управління інвестиційної політики, інші структурні підрозділи облдержадміністрації

Ковальчук М.М.

12.

Вжити заходи щодо збільшення обсягів будівництва житла за рахунок усіх джерел фінансування та забезпечити введення в експлуатацію житла в обсязі не менше 100 тис.кв.метрів

Протягом 2003 року

Управління інвестиційної політики, капітального будівництва, містобудування та архітектури облдержадміністрації

Лавренко М.М.

13.

Забезпечити залучення іноземних інвестицій в соціально-економічний розвиток області в обсязі не менше 10 млн.дол.США

2003 рік

Управління інвестиційної політики облдержадміністрації

Ковальчук М.М.

14.

Опрацювати з міськвиконкомами та райдержадміністраціями, правлінням облспоживспілки конкретні заходи щодо забезпечення у І кварталі 2003 року збільшення обсягів роздрібного товарообороту на 10 проц., за підсумками першого півріччя 2003 року - на 15 проц.

І квартал та перше півріччя 2003 року

Управління зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності та торгівлі облдержадміністрації

- " -

15.

Провести організаторську роботу по забезпеченню поставок продовольчих товарів в стаціонарну мережу роздрібної торгівлі і домогтися присутності в асортименті не менше 50 проц. товарів, вироблених на підприємствах області

Перше півріччя 2003 року

Управління зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності та торгівлі, промисловості, енергетики, транспорту та зв’язку облдержадміністрації

- " -

16.

Забезпечити розробку програми реформування житлово-комунального господарства. Забезпечити повне погашення заборгованості із виплати заробітної плати працівникам житлово-комунальної сфери

І квартал 2003 року Перше півріччя 2003 року

Управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації - “ -

Перевозник А.В. - “ -

17.

Разом з структурними підрозділами облдержадміністрації, міськвиконкомами та райдержадміністраціями забезпечити зменшення заборгованості із заробітної плати в обсязі не менше 15 млн.грн. Провести аналіз рівня середньої заробітної плати в галузях економіки області та здійснити заходи щодо підвищення їх до середніх показників по державі

Перше півріччя 2003 року

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

Негода С.Д.

18.

Вжити додаткові заходи щодо скорочення дитячої та материнської смертності, поліпшити організацію діагностичної роботи по ранньому виявленню захворюваності на туберкульоз, онкологічні захворювання

Перше півріччя 2003 року

Управління охорони здоров’я облдержадміністрації

- " -

19.

Внести пропозиції голові облдержадміністрації щодо прискорення темпів комп”ютеризації сільських шкіл та реалізації державної програми “Шкільний автобус”, поліпшення кадрового забезпечення сільських шкіл

І квартал 2003 року

Управління освіти та науки облдержадміністрації

Негода С.Д.

20.

Провести інвентаризацію мережі закладів культури в області, незалежно від форм власності і підпорядкування, забезпечити їх кадрами культосвітпрацівників та розробити схему ефективного управління галуззю

- " -

Управління культури облдержадміністрації

- " -

21.

Вжити термінові заходи щодо недопущення скорочення мережі спортивних споруд, стадіонів і майданчиків в ході передачі їх у комунальну власність територіальних громад, внести пропозиції по більш широкому охопленню молоді заняттями фізичною культурою і спортом

- " -

Управління з питань фізичної культури, спорту і туризму облдержадміністрації

- " -

22.

Розробити разом з міськвиконкомами, райдержадміністра-ціями скоординовані заходи щодо організації дозвілля школярів і студентів, налагодження роботи з молоддю за місцем проживання, залучення юнаків і дівчат до здорового способу життя

- " -

Управління у справах сім’ї та молоді, освіти і науки облдержадміністрації, обласний центр соціальних служб для молоді

- " -

23.

Опрацювати заходи і пропозиції щодо введення в експлуатацію радіотелеретрансля-тора в м.Ульяновці, добудови радіотелерет-лянслятора в м.Бобринці, відновлення провідного радіомовлення в сільських населених пунктах, розширення FM - мовлення

- " -

Управління у справах преси та інформації, капітального будівництва, промисловості, енергетики, транспорту та зв’язку облдержадміністрації

Перевозник А.В.

24.

Забезпечити прийняття міськими і районними радами реальних бюджетів, встановити жорсткий контроль за повним і своєчасним фінансуванням видатків із виплати заробітної плати. Домогтися погашення заборгованості із заробітної плати працівникам бюджетних установ м.Олександрії. Запропонувати механізм підвищення мінімальної заробітної плати працівникам установ, що фінансуються з місцевих бюджетів

І квартал 2003 року і постійно

Головне фінансове управління облдержадміністрації

Ковальчук М.М.

25.

Внести пропозиції голові облдержадміністрації щодо поліпшення роботи з осередками політичних партій, профспілкових та громадських організацій, поліпшенню інформування громадян області про діяльність органів виконавчої влади

Лютий 2003 року

Управління внутрішньої політики облдержадміністрації

Перевозник А.В.

26.

Внести пропозиції по удосконаленню підготовки і перепідготовки працівників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, посиленню практичної спрямованості програм навчання відповідно до сучасних вимог

Лютий 2003 року

Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій облдержадміністрації

Негода С.Д.

 

__________________________________