від 13 лютого 2003 року № 60-р

Про стан зовнішньоекономічної

діяльності області у 2002 році

та першочергові заходи щодо

її розвитку у 2003 році

Зовнішньоекономічна діяльність в області у 2002 році здійснювалась темпами, передбаченими Програмою соціально-економічного розвитку області, затвердженою рішенням обласної ради від 25 грудня 2001 року № 298.

За січень-листопад 2002 року зовнішньоторговельний оборот товарами склав 92,6 млн. дол. США. При цьому темпи росту експорту були вищі ніж імпорту, за рахунок чого позитивне сальдо досягло 40,0 млн. дол. США і зросло на 7 відсотків порівняно з відповідним періодом минулого року. Важливим напрямком нарощування експорту товарів стало поліпшення його загальної структури. Питома вага машин та устаткування склала 37%, продуктів рослинного походження - 20%, живих тварин та продукції тваринництва - 13,6%, при цьому значно зменшився експорт металів, взагалі відсутній експорт насіння соняшнику та цукру.

Разом з тим, спостерігається зниження ділової активності суб'єктів господарювання області у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Якщо у аналогічному періоді минулого року експорт здійснювало 191 підприємство області, а імпорт - 158, то у 2002 - відповідно 170 і 121.

Зменшились обсяги експорту у містах Знам'янка (на 23,6%), Олександрія (на 10,9%), Світловодськ (на 20,0%) та у Вільшанському (на 81,5%), Кіровоградському (на 30,1%), Новгородківському (на 83%), Онуфріївському (на 78,6%) районах.

У 8 районах області (Бобринецький, Добровеличківський, Компаніївський, Новоархангельський, Олександрійський, Петрівський, Світловодський, Ульяновський) зовнішньоекономічна діяльність не здійснювалась взагалі.

У зв'язку з аварійною ситуацією на Побузькому феронікелевому комбінаті обсяг експорту у Голованівському районі зменшився у 38,5 раза.

Незважаючи на ряд об'єктивних причин, які вплинули на зовнішньоекономічну діяльність області у 2002 році, органи місцевого самоврядування та районні державні адміністрації недостатньо приділяють увагу розвитку зовнішньоекономічної діяльності, не стимулюють підприємницькі структури до налагодження нових зв'язків, пошуку ринків збуту, створенню спільних підприємств та залученню інвестицій.

Управління зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності та торгівлі облдержадміністрації недостатньо мобілізувало наявні резерви для забезпечення розвитку зовнішньоекономічної діяльності.

Стримує збільшення зовнішньоторговельного обороту і відсутність на території області відповідної інфраструктури (ліцензійні склади, комплексні пункти митного оформлення вантажів тощо).

З метою недопущення у 2003 році негативних тенденцій у розвитку зовнішньоекономічної діяльності області та досягнення збалансованості у експортно-імпортних операціях, нарощування обсягів експорту і оптимізації структури імпорту, створення відповідних організаційно-економічних передумов для збільшення експортного потенціалу:

1. Відмітити недостатню роботу у сфері зовнішньоекономічної діяльності Бобринецької, Добровеличківської, Компаніївської, Новоархангельської, Олександрійської, Петрівської, Світловодської, Ульяновської райдержадміністрацій.

Звернути увагу: Знам"янського - Джулая В.О., Олександрійського -
Цапюка С.К., Світловодського - Волкова В.М. міських голів на зменшення обсягів експорту та кількості суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності.

2. Рекомендувати міським головам та зобов'язати голів райдержадміністрацій, керівників структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств і відомств України:

вжити заходів щодо залучення підприємств відповідних територій до Програми стимулювання експорту продукції, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 року №498-р.;

забезпечити виконання обласної Програми виставково-ярмаркових заходів та презентацій області за кордоном на 2003 рік, затвердженої рішенням обласної ради від 29 листопада 2002 року № 96;

сприяти створенню спільних підприємств та залученню іноземних інвестицій на відповідних територіях.

3. Голові Олександрійської райдержадміністрації Петруніну М.А. всебічно сприяти створенню митного ліцензійного складу на території району.

4. Начальнику управління промисловості, енергетики, транспорту та зв"язку облдержадміністрації Іванову В.Г., голові Голованівської райдержадміністрації Кучеру І.В. вжити заходів щодо введення в дію у першому півріччі 2003 року Побузького феронікелевого комбінату.

5. Рекомендувати голові державної податкової адміністрації в області Руденку В.С. активізувати роботу щодо своєчасного відшкодування ПДВ суб'єктам господарювання при здійсненні експортних операцій.

6. Рекомендувати начальнику Кіровоградської митниці Седелю С.Є. всіляко сприяти створенню належних умов для проведення експортно-імпортних операцій шляхом розміщення в місцях дислокації митних постів, пунктів митного оформлення підрозділів інших контролюючих служб (санітарної, ветеринарної, карантинної, екологічної та інших); скороченню термінів митного оформлення вантажів, що імпортуються, поза зоною діяльності Кіровоградської митниці.

7. Управлінню зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності та торгівлі облдержадміністрації:

у першому півріччі 2003 року провести нараду з провідними суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності області з питань розвитку зовнішньої торгівлі товарами та послугами;

здійснити організаційні заходи по укладанню міжрегіональних угод;

активізувати постійний інформаційний обмін комерційними пропозиціями суб'єктів господарювання області та іноземних суб'єктів господарювання, використовуючи засоби електронного зв'язку;

провести бізнес-зустріч ділових кіл Кіровоградщини та Російської Федерації.

8. Управлінню інвестиційної політики облдержадміністрації протягом першого півріччя 2003 року визначити пріоритетні напрямки розвитку інвестиційної діяльності області, подати їх на розгляд керівництву облдержадміністрації та активізувати роботу з підприємствами по підготовці інвестиційних проектів.

9. Рекомендувати Кіровоградському, Олександрійському, Світловодському міським головам та головам Бобринецької, Вільшанської, Гайворонської, Голованівської, Добровеличківської, Долинської, Знам'янської, Компаніївської, Кіровоградської, Новоукраїнської, Новоархангельської, Новомиргородської, Новгородківської, Олександрійської, Онуфріївської, Петрівської, Ульяновської райдержадміністрацій здійснити реорганізацію існуючих відділів з питань торгівлі та побутового обслуговування населення міськвиконкомів та райдержадміністрацій у відділи зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності та торгівлі.

10. Рекомендувати Знам"янському міському голові та головам Маловисківської, Олександрівської, Світловодської, Устинівської райдержадміністрацій створити відділи зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності та торгівлі.

11. Рекомендувати міським головам та зобов'язати голів райдержадміністрацій, керівників структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств і відомств України подавати інформацію про стан виконання даного розпорядження управлінню зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності та торгівлі облдержадміністрації щокварталу до 5 числа місяця, що настає за звітним періодом.

Управлінню зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності та торгівлі облдержадміністрації аналізувати стан виконання даного розпорядження та узагальнену інформацію щокварталу подавати заступнику голови обласної державної адміністрації Ковальчуку М.М. до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом.

12. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Ковальчука М.М.

Голова обласної

державної адміністрації В.МОЦНИЙ

1

4