від 4 лютого 2003 року № 41-р

Про затвердження нового складу

обласної координаційної комісії з

питань поліпшення житлових умов

громадян, які постраждали внаслідок

Чорнобильської катастрофи,

та нову редакцію Положення про неї

На підставі Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" та у зв"язку із кадровими змінами та змінами у структурі обласної державної адміністрації:

1. Взяти до відома, що поліпшення житлових умов громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, провадиться за рахунок коштів Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення.

2. Затвердити новий склад обласної координаційної комісії з питань поліпшення житлових умов громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, згідно з додатком.

3. Відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 23 квітня 2002 року № 155-р "Про реорганізацію управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації" викласти положення про обласну координаційну комісію з питань поліпшення житлових умов громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у новій редакції (додається).

4. Головному управлінню з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації:

заключити договори з юридичними особами про придбання житла для вищезгаданої категорії громадян, поліпшувати житлові умови громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, згідно з обласними реєстрами;

надавати обласній координаційній комісії всі необхідні матеріали стосовно питань, які виникають при наданні житла постраждалим громадянам.

5. Головному управлінню з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації, районним державним адміністраціям рекомендувати міськвиконкомам через засоби масової інформації доводити до відома населення рішення обласної координаційної комісії з питань надання житла громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

6. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 2 червня 1998 р. № 189-р та від 28 грудня 2000 року № 669-р.

7. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Перший заступник голови

обласної державної адміністрації М.ЛАВРЕНКО


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 4 лютого 2003 року № 41-р

ПОЛОЖЕННЯ

про обласну координаційну комісію з питань поліпшення

житлових умов громадян, які постраждали внаслідок

Чорнобильської катастрофи

1. Обласна координаційна комісія з питань поліпшення житлових умов громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (далі - комісія), утворюється при обласній державній адміністрації для координації питань надання житла громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, згідно з вимогами Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".

2. До складу комісії входять спеціалісти, працівники головного управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації, управління Державного казначейства у Кіровоградській області, відділу обліку і розподілу житлової площі Кіровоградського міськвиконкому та громадської організації інвалідів-чорнобильців (за згодою).

3. У своїй діяльності комісія керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, даним Положенням і діє на принципах взаємної поваги, довіри, рівноправності та відповідальності її членів за прийняті рішення та їх виконання.

4. Склад комісії затверджується розпорядженням голови обласної державної адміністрації.

5. Основними завданнями комісії є:

реалізація вимог Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" у частині наданням їм житла;

координація діяльності структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, розташованих на території області, з питань надання житла.

6. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

бере участь у проведенні аналізу, розробці, визначенні та коригуванні обсягів видатків на поточний рік та наступні роки по розділу "Забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", передбачених державним бюджетом України Кіровоградській облдержадміністрації, а також систематично здійснює контроль за цільовим використанням коштів на місцях;

розглядає пропозиції громадян, організацій, установ, спрямовані на поліпшення пільгового забезпечення громадян житлом.

7. Комісія має право:

одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

залучати за погодженням з керівниками підприємств, установ і організацій їх спеціалістів для проведення відповідних аналізів та перевірок.

8. Комісію очолює перший заступник голови обласної державної адміністрації.

9. Основною формою роботи комісії є засідання, які проводяться у міру необхідності і вважаються правомочними, якщо на них присутні більше половини її членів. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх членів комісії і носять рекомендаційний характер.

10. Засідання комісії оформляється протоколом, який підписують голова та секретар.

11. Комісія працює на громадських засадах.

________________________


Додаток

до розпорядження голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 4 лютого 2003 року № 41-р

С К Л А Д

обласної координаційної комісії з питань поліпшення

житлових умов громадян, які постраждали внаслідок

Чорнобильської катастрофи

Голова комісії

ЛАВРЕНКО
Микола Миколайович

-

перший заступник голови обласної державної адміністрації

Секретар комісії

ГАДЕЦЬКА

Лариса Георгіївна

-

провідний спеціаліст відділу інвестицій та переселення головного управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації

Члени комісії:

БОЙЧЕНКО
Михайло Давидович

-

член ради обласної громадської організації "Союз Чорнобиль" - голова ревізійної комісії (за згодою)

КОНДРАТЕНКО

Тетяна Миколаївна

-

начальник відділу інвестицій та переселення головного управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації

КУЦЕНКО
Валентин Іванович

-

начальник відділу управління Державного казначейства у Кіровоградській області

ФАРТУШНІЙ
Сергій Маркович

-

заступник начальника головного управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобиль-ської катастрофи облдержадміністрації - начальник управління у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

Продовження додатка

ФЕДОРЧАК
Віктор Васильович

-

начальник головного управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації

ШЕВЕЛЬОВ
Володимир Федорович

-

помічник керуючого справами Кіровоградського міськвиконкому (за згодою)

Заступник голови обласної

державної адміністрації,

керівник апарату Є.ОСАДЧИЙ

1

2