від 27 січня 2003 року № 28-р

Про організацію виконання

розпорядження Кабінету

Міністрів України

від 16 листопада 2002 року

№ 652-р

На підставі ст.39 Закону України “Про місцеві державні адміністрації” та з метою виконання вимог розпорядження Кабінету Міністрів України від
16 листопада 2002 року № 652-р “Про вивчення стану справ на ринках з продажу продовольчих і непродовольчих товарів”:

1. Доручити організацію проведення вивчення діяльності ринків обласній робочій групі по координації та контролю ситуації на споживчому ринку області.

2. Доповнити склад обласної робочої групи по координації та контролю ситуації на споживчому ринку області представниками територіальних органів Державного комітету з нагляду за охороною праці, Держпідприємництва України та правління облспоживспілки, громадських установ і організацій у складі згідно з додатком .

3. Ввести до складу обласної робочої групи по координації і контролю ситуації на споживчому ринку області Лисиченко Олену Дмитрівну - провідного спеціаліста управління зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності та торгівлі облдержадміністрації замість Гавриш Людмили Іванівни.

Надати керівнику обласної робочої групи повноваження щодо внесення змін до складу робочої групи у разі необхідності.

4. Зобов'язати райдержадміністрації та запропонувати міськвиконкомам:

забезпечити проведення вивчення діяльності ринків з дотриманням вимог відповідних Методичних рекомендацій, затверджених наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України та Держпідприємництва України від 29 грудня 2002 року № 388/135 ;

відомості про склад робочих груп, графік роботи та місце проведення засідань оприлюднити в засобах масової інформації;

подати до 20 лютого 2003 року обласній робочій групі по координації і контролю ситуації на споживчому ринку області інформацію про результати вивчення стану справ на ринках з продажу продовольчих і непродовольчих товарів, копії довідок про обстеження ринків та пропозиції щодо поліпшення їх роботи.

5. Заступнику голови обласної державної адміністрації, голові обласної робочої групи по координації і контролю ситуації на споживчому ринку області Ковальчуку М.М. подати до 28 лютого 2003 року Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції України, Держпідприємництву України інформацію про результати вивчення стану справ на ринках з продажу продовольчих і непродовольчих товарів.

6. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Ковальчука М.М

Перший заступник голови

обласної державної адміністрації М.ЛАВРЕНКО


Додаток

до розпорядження голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 27 січня 2003 року № 28-р

ДОДАТКОВИЙ СКЛАД

обласної робочої групи по координації і контролю ситуації

на споживчому ринку області

Маслов

Микола Альбертович

-

голова представництва Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва у Кіровоградській області (за згодою)

Ткаченко

Сергій Петрович

-

начальник територіального управління Держнаглядохоронпраці по Кіровоградській області

Петрушевський

Петро Григорович

-

голова правління облспоживспілки

Халюта

Лілія Іванівна

-

голова обласної організації Всеукраїнської профспілки працівників і підприємців торгівлі, громадського харчування та послуг (за згодою)

Заступник голови обласної

державної адміністрації,

керівник апарату Є.ОСАДЧИЙ

1

2