від 17 січня 2003 року № 23-р

Про результати комплексної перевірки

виконання бюджетів та використання

бюджетних коштів у Олександрівському

районі

У жовтні 2002 року працівниками контрольно-ревізійного управління в області за участю головного фінансового управління облдержадміністрації та управління Державного казначейства в області проведена планова комплексна перевірка виконання бюджетів та використання бюджетних коштів в Олександрівському районі за 2000-2001 роки та січень-вересень 2002 року, у ході якої виявлено ряд порушень чинного законодавства з фінансових питань на загальну суму 484,4 тис.грн.

Результати перевірки свідчать, що, незважаючи на позитивні зрушення, які мають місце у виконанні місцевих бюджетів району з мобілізації коштів і їх використанні, що дало можливість значно зменшити заборгованість з узятих зобов"язань, ще не все зроблено для недопущення негативних явищ, пов"язаних з недотриманням вимог законодавчих і нормативних актів щодо раціонального і ефективного використання бюджетних коштів та комунального майна.

Не у повному обсязі повернута сільськогосподарськими товаровиробниками району фінансова допомога, яка надавалась з резервного фонду Кабінету Міністрів України у 1996-1998 роках, залишок по якій склав
79,7 тис.грн.

Не повернуто своєчасно до районного бюджету позичок, наданих сільським та селищній раді у 2000 році - 227,8 тис.грн., та у 2001 році -
124,4 тис.грн., чим порушено ст.35 Закону України "Про бюджетну систему України".

При затвердженні місцевих бюджетів не було забезпечено у повному обсязі потребу у видатках на енергоносії.

У порушення вимог ст.43 Закону України "Про Державний бюджет України на 2002 рік" у доходи спеціального фонду районного бюджету включено податок з власників транспортних засобів.

Занижені в звітності центральної районної лікарні по спеціальному фонду, а, як наслідок, і по спеціальному фонду бюджету району, у 2001-2002 роки суми гуманітарної допомоги, наданої у натуральному виразі у розмірі 8,2 тис.грн.

Недоїмка платежів до державного бюджету станом на 1 жовтня 2002 року зросла порівняно з початком року на 119,6 тис.грн., або в 1,4 раза.

Найбільш характерними та поширеними порушеннями були:

недостача основних засобів, непроведення бюджетними установами індексації балансової вартості основних засобів у бухгалтерському обліку, невзяття на облік основних фондів, що призводить до викривлення фактичної вартості основних фондів;

здійснення закупівель товарів, робіт і послуг без проведення тендерних процедур;

проведення завищених нарахувань та у зв"язку з цим зайвих перерахувань коштів Пенсійному фонду України;

безпідставна виплата допомоги малозабезпеченим сім"ям з дітьми;

нецільове використання земель запасу та неефективне використання земельних ділянок несільськогосподарського призначення;

невиконання вимог Указу Президента України від 3 грудня 1999 року
№ 1529 "Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки", постанови Кабінету Міністрів України від 5 вересня
1996 року та розпорядження голови Олександрівської райдержадміністрації від
24 травня 2001 року № 234-р щодо прийняття в комунальну власність об"єктів соціальної сфери реформованих та розпайованих КСП на суму 142,2 тис.грн.;

непроведення належним чином моніторингу щодо кількості пільгових перевезень, у результаті чого постало питання про ефективність проведених розрахунків субвенції та використання бюджетних коштів на ці цілі.

Внаслідок заходів, які було вжито у ході перевірок, відшкодовано і поновлено фінансових і матеріальних ресурсів на суму 23,6 тис.грн., усунуто інших фінансових порушень на суму 336,6 тис.грн.

Матеріали перевірок Олександрівського комбінату комунальних підприємств передано на розгляд у прокуратуру району.

За наслідками проведених перевірок притягнуто до адміністративної відповідальності 13 осіб, до дисциплінарної - 14 осіб.

Відповідно до ст.ст.13, 16 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", з метою посилення фінансово-бюджетної дисципліни, контролю за ефективним витрачанням бюджетних коштів і станом збереження матеріальних цінностей в установах, організаціях, що фінансуються з бюджету району, та недопущення їх в подальшій роботі:

1. Голові Олександрівської райдержадміністрації Ковтуну О.С.:

вжити невідкладних заходів щодо повного усунення усіх порушень та недоліків, виявлених у ході комплексної перевірки, притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб, з вини яких допущені недоліки у роботі;

посилити контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів у районі та гостро і принципово реагувати на факти безгосподарності, незаконного витрачання бюджетних коштів;

активізувати роботу районного тендерного комітету і тендерних комітетів головних розпорядників бюджетних коштів щодо безумовного дотримання вимог чинного законодавства, розпорядчих документів Кабінету Міністрів України та обласної державної адміністрації з організації і здійснення закупівель за рахунок бюджетних коштів;

сприяти поверненню заборгованості перед державним бюджетом за надану сільгосптоваровиробникам району фінансову допомогу з резервного фонду Кабінету Міністрів України;

розробити заходи щодо належної реалізації матеріалів комплексної перевірки району та недопущення порушень фінансово-бюджетної дисципліни у подальшому.

2. Олександрівській райдержадміністрації про проведену роботу проінформувати контрольно-ревізійне управління в області до 31 січня
2003 року.

3. Начальникам управлінь облдержадміністрації: освіти і науки -
Гайдуку С.М., охорони здоров"я - Бондаренку В.В., праці та соціального захисту населення - Пастух Г.В., культури - Компанійцю Ю.І., житлово-комунального господарства - Снісаренку С.В. вказати на недостатній контроль за використанням бюджетних коштів установами освіти, охорони здоров"я, соціального захисту, культури та підприємствами житлово-комунального господарства району.

4. Рекомендувати голові державної податкової адміністрації в області Руденку В.С. розглянути роботу Олександрівської районної державної податкової інспекції щодо зменшення податкової заборгованості та повноти надходження платежів до бюджету і вжити відповідних заходів по поліпшенню роботи інспекції у цьому напрямку.

5. Рекомендувати голові Олександрівської селищної ради вжити дієвих заходів щодо усунення виявлених порушень та у подальшому дотримуватись вимог чинних законодавчих і нормативних актів при використанні бюджетних коштів, стану збереження матеріальних цінностей та ефективного використання земель резервного фонду та земель запасу.

6. Зобов"язати голів райдержадміністрацій та рекомендувати міським головам провести відповідну роботу щодо недопущення та упередження порушень і недоліків, виявлених у ході комплексної перевірки по формуванню та використанню бюджетних коштів у Олександрівському районі. Про проведену роботу проінформувати контрольно-ревізійне управління в області до
10 лютого 2003 року.

7. Контрольно-ревізійному управлінню в Кіровоградській області проаналізувати стан виконання даного розпорядження та надати узагальнену інформацію обласній державній адміністрації до 15 лютого 2003 року.

8. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Ковальчука М.М.

Перший заступник голови

обласної державної адміністрації М.ЛАВРЕНКО

4