від 29 січня 2003 року № 33-р

Про реєстрацію статутів

релігійних громад

Відповідно до статті 14 Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" та статті 25 Закону України "Про місцеві державні адміністрації":

1. Зареєструвати представлені управлінням у справах національностей, міграції та релігій облдержадміністрації статути релігійних громад Української православної церкви м.Мала Виска (вул.40 років Жовтня, 74), с.Іванівка Новоукраїнського району, євангельських християн-баптистів с.Спасове Новгородківського району.

Встановити, що питання, зазначені у статтях 19, 22, 28, 30 і 39 статутів релігійних громад Української православної церкви, вирішуються відповідно до чинного законодавства.

2. Маловисківській, Новгородківській, Новоукраїнській райдержадміністра-ціям забезпечити контроль за додержанням законодавства про свободу совісті та релігійні організації.

Перший заступник голови

обласної державної адміністрації М.ЛАВРЕНКО

2

Продовження додатка