Рішення обласної ради

Про обласний бюджет

на 2003 рік

 

На підставі статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та статті 77 Бюджетного кодексу України

 

обласна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Установити загальний обсяг доходів обласного бюджету на 2003 рік у сумі 238131,8 тис. грн., з них обсяг дотації вирівнювання - у сумі 36856,7 тис. грн., додаткової дотації на зменшення фактичних диспропорцій між місцевими бюджетами через нерівномірність мережі бюджетних установ - у сумі 3488,1 тис. грн. та субвенцій - у сумі 123983,2 тис. грн. з Державного бюджету України.

Обсяг доходів загального фонду бюджету визначено у сумі 219433,0 тис. грн., спеціального фонду бюджету - у сумі 18698,8 тис. грн., з них бюджету розвитку - у сумі 7244,0 тис. грн. згідно з додатком 1.

2. Затвердити загальний обсяг видатків обласного бюджету на 2003 рік у сумі 238131,8 тис. грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюд-жету - у сумі 219433,0 тис. грн. та видатків спеціального фонду бюджету - у сумі 18698,8 тис. грн. за функціональною та відомчою структурою бюджету згідно з додатками 2, 3.

3. Затвердити на 2003 рік обсяги міжбюджетних трансфертів згідно з додатком 4, а саме:

додаткову дотацію районним та міським (міст обласного значення) бюджетам на зменшення фактичних диспропорцій між місцевими бюджетами через нерівномірність мережі бюджетних установ відповідно до Закону України “Про Державний бюджет України на 2003 рік” - у сумі 2616,1 тис. грн.

субвенції з державного бюджету районним та міським (міст обласного значення) бюджетам на:

виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім”ям та інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам - у сумі 41323,0 тис. грн.;

надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот - у сумі 45683,8 тис. грн.;

надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу - у сумі 20769,6 тис. грн.;

надання пільг ветеранам війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ з послуг зв”язку та інших передбачених законодавством послуг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян - у сумі 11576,3 тис. грн., у тому числі пільг на послуги зв”язку - у сумі 2138,8 тис. грн.;

надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, транспортних послуг, послуг зв"язку та на придбання твердого і рідкого побутового палива особам, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення - у сумі 2241,2 тис. грн.

4. Надати право облдержадміністрації за погодженням з постійними комісіями обласної ради з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації та з питань соціального захисту та соціального забезпечення населення здійснювати протягом 2003 року перерозподіл обсягів субвенцій з державного бюджету на виконання програм соціального захисту населення між районними та міськими (міст обласного значення) бюджетами, виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій та допомог населенню з наступним затвердженням його обласною радою.

5. Установити, що субвенція на будівництво та придбання житла військовослужбовцям, учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів у зарубіжних країнах, членам сімей військовослужбовців, які загинули під час виконання ними службових обов’язків, а також військовослужбовцям, звільненим у запас або відставку за станом здоров’я, віком, вислугою років та у зв’язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, використовується у 2003 році згідно з Положенням, затвердженим розпорядженням голови облдержадміністрації від 16 січня 2003 року № 18-р ”Про заходи щодо забезпечення житлом військовослужбовців, учасників бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів у зарубіжних країнах, членів сімей військовослужбовців, що загинули під час виконання ними службових обов”язків, а також військовослужбовців, звільнених у запас або відставку за станом здоров”я, віком, вислугою років та у зв”язку із скороченням штатів”.

6. Перерахування додаткової дотації районним та міським (міст обласного значення) бюджетам на зменшення фактичних диспропорцій між місцевими бюджетами через нерівномірність мережі бюджетних установ здійснюється пропорційно до затверджених обсягів цієї дотації.

7. Установити розмір резервного фонду обласного бюджету на 2003 рік у сумі 500 тис. грн.

8. Затвердити такий перелік захищених статей видатків загального фонду обласного бюджету на 2003 рік за їх економічною структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);

нарахування на заробітну плату (код 1120);

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 1132);

забезпечення продуктами харчування (код 1133);

трансферти населенню (код 1340);

трансферти місцевим бюджетам (код 1320).

9. За умови дотримання вимог статті 78 Бюджетного кодексу України щодо уточнення показників бюджету 40 відсотків коштів від плати за землю, які надійдуть до обласного бюджету понад затверджені річні суми, спрямовуються на фінансування робіт, пов”язаних з проведенням земельної реформи.

10. Дозволити головному фінансовому управлінню облдержадміністрації у процесі виконання обласного бюджету у виняткових випадках за обгрунтованим поданням головного розпорядника коштів обласного бюджету здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією у межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному фонду обласного бюджету. Перерозподіл, що призводить до зміни затверджених бюджетних призначень головному розпоряднику коштів обласного бюджету по загальному та спеціальному (крім власних надходжень бюджетних установ) фондах за функціональною класифікацією у межах їх загального обсягу, здійснюється лише за погодженням із постійною комісією обласної ради з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації.

Установити, що збільшення бюджетних призначень по загальному фонду на оплату праці працівників бюджетних установ, капітальні видатки по головних розпорядниках коштів обласного бюджету проводиться виключно за рішенням обласної ради.

11. Доручити облдержадміністрації у місячний термін затвердити за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації:

за участю постійної комісії обласної ради з питань промисловості, енергетики, будівництва, транспорту, зв”язку та підприємництва - обсяги фінансування та перелік об’єктів, видатки по будівництву і реконструкції (придбанню) яких у 2003 році будуть проводитися за рахунок коштів бюд-жету розвитку з урахуванням першочерговості включення об”єктів в обсягах не менше заборгованості за виконані у попередні роки роботи та фінансування об”єктів, що мають високий ступінь готовності; обсяги фінансування, перелік об’єктів будівництва і реконструкції автомобільних доріг загального користування та напрямки видатків на їх ремонт і утримання, що буде проводитись за рахунок коштів спеціального фонду обласного бюджету; обсяги фінансування та перелік споруд, які є пам’ятками архітектури і належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст області;

за участю постійної комісії обласної ради з питань екології, раціонального використання природних ресурсів, благоустрою, розвитку населених пунктів, торгівлі, споживчого ринку, побутового обслуговування населення, житлово-комунального господарства - перелік об’єктів та обсяги фінансування за рахунок коштів обласного фонду навколишнього природного середовища;

розподіл бюджетних призначень, передбачених на фінансову підтримку громадських організацій інвалідів і ветеранів, творчих спілок, громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, ігрових видів спорту, періодичних видань, на книговидання за поданням головних розпорядників коштів обласного бюджету (управлінь облдержадміністрації: з питань внутрішньої політики, культури, з питань фізичної культури, спорту і туризму, у справах преси та інформації).

12. Відповідно до статті 73 Бюджетного кодексу України надати право облдержадміністрації укладати угоди з фінансово-кредитними установами на отримання короткотермінових позичок для покриття тимчасових касових розривів, що виникають у процесі виконання обласного бюджету, у розмірі до 5,0 млн. грн.

13. Головним розпорядникам коштів обласного бюджету під час складання та затвердження кошторисів підвідомчих бюджетних установ забезпечити передбачення у повному обсязі потреби в асигнуваннях на проведення розрахунків за електричну, теплову енергію, природний газ, водопостачання, водовідведення та послуг зв”язку, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених послуг. Встановити ліміти споживання енергоносіїв та комунальних послуг у фізичних обсягах по кожній бюджетній установі, виходячи з обсягів призначень, затверджених на оплату енергоносіїв та комунальних послуг на 2003 рік, згідно з додатком 3.

14. Обласній державній адміністрації, районним державним адміністраціям активізувати роботу по поверненню бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції під регіональний контракт 1996 - 1999 років, у тому числі шляхом примусового стягнення через судові органи.

15. Делегувати облдержадміністрації право укладати угоди щодо передачі та отримання субвенцій відповідно до положень Бюджетного кодексу України та Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”.

16. Рекомендувати місцевим державним адміністраціям, виконкомам місцевих рад та зажадати від державної податкової адміністрації в Кіровоградській області забезпечити виконання затверджених сесіями показників податкових і неподаткових надходжень загального і спеціального фондів місцевих бюджетів області.

17. Рекомендувати районним державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування області при формуванні відповідних бюджетів на 2003 рік:

розглянути питання щодо створення місцевої пожежної охорони та передбачити видатки на її утримання;

передбачити субвенцію обласному бюджету з бюджетів районів і міст обласного значення на придбання сучасного цифрового мамографа для діагностики онкозахворювань у жінок згідно з додатком 6;

врахувати потребу в забезпеченні житлом працівників прокуратури.

18. Затвердити Перелік головних розпорядників коштів обласного бюджету та Схему підпорядкування розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня і одержувачів бюджетних коштів головним розпорядникам на 2003 рік згідно з додатком 5.

19. Додатки 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною і публікуються разом з даним рішенням обласної ради.

20. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації.

Голова обласної ради В.Сибірцев

Додаток 1

Додаток 2(видатки)

Додаток 3 (розпорядники)

Додаток 4

Додаток 5

Додаток 6