Додаток 2

ВИДАТКИ ТА РОЗПОРЯДНИКИ

В И Д А Т К И

                           

обласного бюджету на 2003 рік

                           

за функціональною структурою

                           
                       

(тис.грн.)

   

Код функції

Видатки бюджету за функціональною структурою

Видатки загального фонду

       

Видатки спеціального фонду

         

РАЗОМ

 
   

УСЬОГО

поточні (код 1000)

з них:

 

капітальні (код 2000)

УСЬОГО

поточні (код 1000)

з них:

 

капітальні (код 2000)

з них: бюджет розвитку

   
       

оплата праці (1110)

оплата комунальних послуг та енергоносіїв (1160)

     

оплата праці (1110)

оплата комунальних послуг та енер-гоносіїв (1160)

       

010000

Державне управління

875,6

796,1

211,1

18,3

79,5

           

875,6

 

010116

Органи місцевого самоврядування

875,6

796,1

211,1

18,3

79,5

           

875,6

 

070000

Освіта

24058,2

23349,7

10895,7

2219,0

683,5

1855,6

1539,6

617,6

122,6

316,0

 

25913,8

 

080000

Охорона здоров’я

45903,4

44038,6

22515,3

5017,0

1864,8

1779,0

1667,7

130,5

297,5

111,3

 

47682,4

 

090000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

11257,8

10818,1

3716,0

1873,5

439,7

1333,7

782,7

150,6

36,8

551,0

 

12591,5

 

090403

Виплата компенсації реабілітованим

2,0

2,0

                 

2,0

 

090413

Допомога на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу

136,7

136,7

                 

136,7

 

090601

Будинки-інтернати для малолітніх інвалідів

1775,7

1712,5

696,0

299,4

63,2

61,8

31,8

7,0

3,3

30,0

 

1837,5

 

090700

Притулки для неповнолітніх

441,2

335,8

158,4

25,8

105,4

48,0

36,0

   

12,0

 

489,2

 

090901

Будинки-інтернати для літніх людей та інвалідів системи соціального захисту

8172,6

7905,5

2785,8

1543,1

267,1

1223,9

714,9

143,6

33,5

509,0

 

9396,5

 

091101

Утримання центрів соціальних служб для молоді

139,0

135,0

75,8

5,2

4,0

           

139,0

 

091102

Програми і заходи центрів соціальних служб для молоді

118,0

118,0

                 

118,0

 

091103

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді

103,9

103,9

                 

103,9

 

091104

Соціальні програми і заходи державних органів у справах жінок

21,4

21,4

                 

21,4

 

091106

Інші видатки

15,7

15,7

                 

15,7

 

091107

Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї

26,6

26,6

                 

26,6

 

091209

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів

125,0

125,0

                 

125,0

 

091212

Центри нарахування та виплати пенсій, допомог

180,0

180,0

                 

180,0

 

100000

Житлово-комунальне господарство

88,0

88,0

                 

88,0

 

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

88,0

88,0

                 

88,0

 

110000

Культура і мистецтво

3443,2

3212,7

847,5

116,7

230,5

190,5

145,9

12,2

11,1

44,6

 

3633,7

 

120000

Засоби масової інформації

452,0

446,0

   

6,0

           

452,0

 

120100

Телебачення і радіомовлення

100,0

100,0

                 

100,0

 

120201

Періодичні видання (газети та журнали)

282,0

282,0

                 

282,0

 

120300

Книговидання

70,0

64,0

   

6,0

           

70,0

 

130000

Фізична культура і спорт

2982,0

2782,0

693,5

233,7

200,0

100,0

100,0

21,0

     

3082,0

 

150000

Будівництво

2649,3

3,0

   

2646,3

8688,5

     

8688,5

8688,5

11337,8

 

150100

Будівництво

         

8688,5

     

8688,5

8688,5

8688,5

 

150101

Капітальні вкладення

         

8688,5

     

8688,5

8688,5

8688,5

 
 

у тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету на виконання інвестиційних проектів

         

5245,4

     

5245,4

5245,4

5245,4

 

Код функції

Видатки бюджету за функціональною структурою

Видатки загального фонду

       

Видатки спеціального фонду

         

РАЗОМ

 
   

УСЬОГО

поточні (код 1000)

з них:

 

капітальні (код 2000)

УСЬОГО

поточні (код 1000)

з них:

 

капітальні (код 2000)

з них: бюджет розвитку

   
       

оплата праці (1110)

оплата комунальних послуг та енергоносіїв (1160)

     

оплата праці (1110)

оплата комунальних послуг та енер-гоносіїв (1160)

       

150107

Житлове будівництво та придбання житла військово-службовцям, учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів у зарубіжних країнах, членам сімей військовослужбовців, що загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також військовослуж-бовцям, звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скоро-ченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання (за рахунок субвенції з державного бюджету)

2389,3

     

2389,3

           

2389,3

 

150201

Реставрація пам'яток архітектури місцевого значення

257,0

     

257,0

           

257,0

 

150203

Операційні видатки - паспортизація, інвентаризація пам"яток архітектури, премії в галузі архітектури

3,0

3,0

                 

3,0

 

160000

Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство

75,0

75,0

     

30,0

30,0

       

105,0

 

160101

Землеустрій

35,0

35,0

     

30,0

30,0

       

65,0

 

160600

Лісове господарство і мисливство

40,0

40,0

                 

40,0

 

170000

Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика

         

5266,0

5266,0

       

5266,0

 

170703

Видатки на проведення робіт, пов"язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг

         

5266,0

5266,0

       

5266,0

 

180000

Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю

200,0

200,0

     

350,0

     

350,0

350,0

550,0

 

180404

Підтримка малого і середнього підприємництва

200,0

200,0

                 

200,0

 

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб"єктів підприємницької діяльності

         

350,0

     

350,0

350,0

350,0

 

210000

Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

370,0

370,0

                 

370,0

 

210105

Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

320,0

320,0

                 

320,0

 

210110

Заходи з організації рятування на водах

50,0

50,0

                 

50,0

 

230000

Обслуговування боргу

50,0

50,0

                 

50,0

 

230100

Обслуговування внутрішнього боргу

50,0

50,0

                 

50,0

 

240000

Цільові фонди

         

900,0

900,0

       

900,0

 

240601

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

         

604,0

604,0

       

604,0

 

240602

Утилізація відходів

         

198,2

198,2

       

198,2

 

240604

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища

         

97,8

97,8

       

97,8

 

250000

Видатки, не віднесені до основних груп

2818,5

218,5

   

2100,0

-1794,5

       

-1794,5

1024,0

 

250102

Резервний фонд

500,0

                   

500,0

 

250306

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

1800,0

     

1800,0

           

1800,0

 

Код функції

Видатки бюджету за функціональною структурою

Видатки загального фонду

       

Видатки спеціального фонду

         

РАЗОМ

 
   

УСЬОГО

поточні (код 1000)

з них:

 

капітальні (код 2000)

УСЬОГО

поточні (код 1000)

з них:

 

капітальні (код 2000)

з них: бюджет розвитку

   
       

оплата праці (1110)

оплата комунальних послуг та енергоносіїв (1160)

     

оплата праці (1110)

оплата комунальних послуг та енер-гоносіїв (1160)

       

250404

Інші видатки

518,5

218,5

   

300,0

           

518,5

 

250904

Повернення бюджетних позичок (по регіональному контракту)

         

-1794,5

       

-1794,5

-1794,5

 
 

РАЗОМ видатків (без трансфертів районним та міським (міст обласного значення) бюджетам)

95223,0

86447,7

38879,1

9478,2

8250,3

18698,8

10431,9

931,9

468,0

10061,4

7244,0

113921,8

 

250313

Додаткова дотація з державного бюджету на змен-шення фактичних диспропорцій між місцевими бюджетами через нервіномірність мережі бюджетних установ

2616,1

2616,1

                 

2616,1

 
 

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам - усього

121593,9

121593,9

                 

121593,9

 
 

у тому числі на:

                         

250326

виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім"ям та інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам

41323,0

41323,0

                 

41323,0

 

250328

надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот

45683,8

45683,8

                 

45683,8

 

250330

надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

20769,6

20769,6

                 

20769,6

 

250329

надання пільг ветеранам війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ з послуг зв"язку та інших передбачених законодавством послуг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян

11576,3

11576,3

                 

11576,3

 
 

у тому числі пільг на послуги зв"язку

2138,8

2138,8

                 

2138,8

 

250334

надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорно-бильської катастрофи, на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, транспортних послуг, послуг зв"язку та на придбання твердого і рідкого побутового палива особам, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення

2241,2

2241,2

                 

2241,2

 
 

УСЬОГО видатків

219433,0

210657,7

38879,1

9478,2

8250,3

18698,8

10431,9

931,9

468,0

10061,4

7244,0

238131,8