Додаток 1
до рішення Кіровоградської обласної ради
від 24 січня 2003 року № ______

ДОХОДИ

           

обласного бюджету на 2003 рік

           
         

(тис. грн.)

 

Код бюджетної класифікації

Найменування доходів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

РАЗОМ

 
     

разом

у тому числі бюджет розвитку

   

100000

Податкові надходження

55075,0

5266,0

 

60341,0

 

110000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

43177,9

   

43177,9

 

110100

Прибутковий податок з громадян

42472,9

   

42472,9

 

110200

Податок на прибуток підприємств

705,0

   

705,0

 

110202

Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності

705,0

   

705,0

 

120000

Податки на власність

 

4866,0

 

4866,0

 

120200

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

 

4866,0

 

4866,0

 

130000

Збори за спеціальне використання природних ресурсів

10200,0

   

10200,0

 

130500

Плата за землю

10200,0

   

10200,0

 

140000

Внутрішні податки на товари та послуги

1697,1

400,0

 

2097,1

 

140600

Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності

1697,1

   

1697,1

 

140602

Плата за видачу ліцензій та сертифікатів

37,1

   

37,1

 

140611

Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алькогольними напоями та тютюновими виробами

1660,0

   

1660,0

 

140700

Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності

 

400,0

 

400,0

 

140715

Плата за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів (автозаправними станціями, заправними пунктами)

 

400,0

 

400,0

 

200000

Неподаткові надходження

30,0

5288,8

 

5318,8

 

210000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

30,0

30,0

 

60,0

 

210400

Надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів

30,0

   

30,0

 

211100

Надходження коштів від відшкодування втрат сільсько-господарського і лісогосподарського виробництва

 

30,0

 

30,0

 

250000

Власні надходження бюджетних установ

 

5258,8

 

5258,8

 

300000

Доходи від операцій з капіталом

 

198,6

198,6

198,6

 

310300

Надходження від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності

 

198,6

198,6

198,6

 

500000

Цільові фонди

 

900,0

 

900,0

 

500800

Збір за забруднення навколишнього природного середовища

 

900,0

 

900,0

 

500801

Надходження коштів від енергопідприємств до Державного фонду охорони навколишнього природного середовища

 

2,0

 

2,0

 

500802

Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища

 

870,0

 

870,0

 

500803

Надходження від сплати збору за забруднення навко-лишнього природного середовища фізичними особами

 

28,0

 

28,0

 
 

Разом

55105,0

11653,4

198,6

66758,4

 

400000

Офіційні трансферти

164328,0

7045,4

7045,4

171373,4

 

410200

Дотації

40344,8

   

40344,8

 

410201

Дотації вирівнювання, що одержуються з державного бюджету

36856,7

   

36856,7

 

410206

Додаткова дотація з державного бюджету обласним бюджетам на зменшення фактичних диспропорцій між місцевими бюджетами через нервіномірність мережі бюджетних установ

3488,1

   

3488,1

 

410300

Субвенції - усього

123983,2

5245,4

5245,4

129228,6

 
 

у тому числі субвенції з державного бюджету на:

         

410306

виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім"ям та інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам

41323,0

   

41323,0

 
             

Код бюджетної класифікації

Найменування доходів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

РАЗОМ

 
     

разом

у тому числі бюджет розвитку

   

410308

надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам війсь-кової служби, ветеранам органів внутрішніх справ та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот

45683,8

   

45683,8

 

410310

надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побуто-вого палива і скрапленого газу

20769,6

   

20769,6

 

410309

надання пільг ветеранам війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ з послуг зв"язку та інших передбачених законодавством послуг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, виве-зення побутового сміття та рідких нечистот) та компен-сацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян

11576,3

   

11576,3

 
 

у тому числі пільг на послуги зв"язку

2138,8

   

2138,8

 

410322

надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовід-ведення, квартирної плати, транспортних послуг, послуг зв"язку та на придбання твердого і рідкого побутового палива особам, які проживають в будинках, що не мають центрального опалення

2241,2

   

2241,2

 

410307

будівництво та придбання житла військовослужбовцям, учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів у зарубіжних країнах, членам сімей військовослужбовців, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також військовослужбовцям, звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квар-тирному обліку за місцем проживання

2389,3

   

2389,3

 

410304

виконання інвестиційних проектів

 

5245,4

5245,4

5245,4

 

430000

З іншої частини бюджету

 

1800,0

1800,0

1800,0

 

430100

Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

 

1800,0

1800,0

1800,0

 
 

УСЬОГО ДОХОДІВ

219433,0

18698,8

7244,0

238131,8

 
 

у тому числі без трансфертів районним та міським (міст обласного значення) бюджетам

95223,0

18698,8

7244,0

113921,8