від 17 січня 2003 року № 22-р

Про проведення перевірок дотримання

законності при реформуванні відносин

власності в аграрному секторі економіки

На виконання доручень Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2002 року
№ 15345/96 і від 12 грудня 2002 року до № 15345/96 щодо здійснення суцільних перевірок дотримання законності при реформуванні майнових та земельних відносин в аграрному секторі економіки:

1. Утворити обласну робочу групу для здійснення суцільних перевірок дотримання законності при реформуванні майнових та земельних відносин в аграрному секторі економіки у складі згідно з додатком.

2. Членам обласної робочої групи разом зі спеціалістами райдерж-адміністрацій протягом січня 2003 року здійснити суцільні перевірки дотримання законності при реформуванні майнових та земельних відносин в аграрному секторі економіки, звернувши особливу увагу на законність використання земель та майна реформованих господарств, оформлення договорів оренди землі та майна, своєчасність розрахунків за їх оренду, стан видачі державних актів на право приватної власності на землю і свідоцтв про право власності на майновий пай члена колективного сільськогосподарського підприємства та усунути причини, що породжують скарги і звернення громадян з питань реформування аграрного сектора економіки.

3. Головам районних державних адміністрацій:

утворити відповідні районні робочі групи, яким здійснити суцільні перевірки, зазначені у пункті 2;

за результатами перевірок розробити і здійснити конкретні заходи щодо усунення виявлених порушень та недопущення їх у подальшому;

притягнути до відповідальності осіб, винних у виявлених порушеннях, згідно з чинним законодавством;

продовжити роз"яснювальну роботу через засоби масової інформації серед жителів села щодо їх прав у процесі реформування аграрного сектора економіки;

розглянути матеріали по проведених перевірках на розширених засіданнях колегій райдержадміністрацій;

про результати проведених перевірок та їх наслідки інформувати головне управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації до
27 січня 2003 року.

4. Заступникам голови обласної робочої групи узагальнені матеріали щодо проведених перевірок надати заступнику голови обласної державної адміністрації Згривцю Ф.І. до 29 січня 2003 року.

5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Згривця Ф.І.

Перший заступник голови

обласної державної адміністрації М.ЛАВРЕНКО


Додаток

до розпорядження голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 17 січня 2003 року № 22-р

СКЛАД

обласної робочої групи для здійснення суцільних перевірок

дотримання законності при реформуванні майнових та земельних

відносин в аграрному секторі економіки

Голова робочої групи

ЗГРИВЕЦЬ

Федір Іванович

-

заступник голови обласної державної адміністрації

Заступники голови робочої групи:

ВЛАДОВ

Іван Васильович

-

начальник обласного управління земельних ресурсів

ЛИТВИН

Юрій Олексійович

-

начальник головного управління сільського господарства і продовольства облдерж-адміністрації

Члени робочої групи:

ВАЛАХ

Микола Дмитрович

-

начальник відділу державної податкової адміністрації в області (за згодою)

КРИВИЙ

Володимир Васильович

-

начальник відділу обласного управління земельних ресурсів

КРИВОЛАП

Олександр Петрович

-

старший оперативний уповноважений Державної служби боротьби з економічною злочинністю управління МВС України в області

КУЧКО

Олег Володимирович

-

начальник відділу головного управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації

ЛИТВИНОВ

Сергій Валерійович

-

начальник правового відділу обласного управління юстиції (за згодою)

СТЕПАНЕНКО

Сергій Володимирович

-

начальник відділу головного управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації

Заступник голови обласної

державної адміністрації,

керівник апарату Є.ОСАДЧИЙ

2

2

Продовження додатка