від 28 грудня 2002 року № 542-р

м. Кіровоград

Про затвердження обласної комплексної

програми паспортизації об'єктів

культурної спадщини на 2003-2010 роки

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2002 року № 1330 "Про затвердження Комплексної програми паспортизації об'єктів культурної спадщини на 2003-2010 роки":

1. Затвердити обласну комплексну програму паспортизації об'єктів культурної спадщини на 2003-2010 роки (далі - обласна програма), що додається.

2. Райдержадміністраціям та рекомендувати міськвиконкомам розробити і затвердити районні і міські програми паспортизації об"єктів культурної спадщини на 2003-2010 роки з урахуванням завдань, передбачених обласною програмою.

Про стан виконання районних та міських програм інформувати управління культури, містобудування та архітектури облдержадміністрації щороку до 1 грудня.

3. Видатки на здійснення заходів, передбачених обласною програмою, провадити у межах асигнувань, затверджених у відповідних місцевих бюджетах на 2003 - 2010 роки по головних розпорядниках коштів, задіяних у виконанні обласної програми.

4. Управлінням культури, містобудування та архітектури облдержадміністрації забезпечити координацію виконання заходів, передбачених обласною програмою, згідно з розподілом повноважень у галузі охорони культурної спадщини, та інформувати про стан її виконання облдержадміністрацію щороку д

о 20 грудня.

5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Негоду С.Д.

Перший заступник голови

обласної державної

адміністрації М.ЛАВРЕНКО


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської обласної державної адміністрації

від 28 грудня 2002 року № 542-р

ОБЛАСНА КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА

паспортизації об'єктів культурної спадщини

на 2003-2010 роки

I. Загальні положення

Одним з основних завдань держави у сфері охорони культурної спадщини є здійснення комплексних заходів щодо обліку об'єктів культурної спадщини з метою їх збереження, використання в суспільному житті в інтересах нинішнього і прийдешніх поколінь.

На території Кіровоградщини під охороною держави станом на 01.09.2002 р. перебуває 3101 пам'ятка, без врахування внутрішньокомплексних об"єктів, у т.ч.:

1353 пам'ятки археології;

1359 пам'яток історії та монументального мистецтва;

389 пам"яток містобудування, архітектури та садово-паркового мистецтва.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року № 1760 "Про затвердження порядку визначення категорії пам'яток для занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України" не допускається занесення об'єкта до цього Реєстру без облікової документації. Основним обліковим документом є паспорт об'єкта культурної спадщини (далі - паспорт). Цією ж постановою передбачено виготовлення паспортів на кожний об"єкт культурної спадщини. Якщо об"єкт культурної спадщини є комплексом, паспорт виготовляється на комплекс і окремо на кожний об"єкт культурної спадщини, що входить до складу комплексу.

В існуючих формах паспортів на пам'ятки відсутня інформація про сучасний стан об'єктів, земельні та майнові відносини, дані щодо історико-хронологічних та ціннісних характеристик об'єктів, необхідних для оперативного реагування на загрозу об'єкту під час проведення меліоративних, земляних, дорожніх робіт у зонах його охорони, в історичних ареалах населених місць.

У зв'язку з цим виникла потреба у проведенні паспортизації об'єктів культурної спадщини, яка дасть змогу збільшити обсяг даних про об'єкти культурної спадщини, запровадити електронну форму збереження інформації про них, яка відповідає вимогам міжнародних конвенцій про охорону культурної спадщини щодо доступності інформації про об'єкти культурної спадщини.

2

Постановою Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2002 року № 1330 “Про затвердження Комплексної програми паспортизації об'єктів культурної спадщини на 2003 - 2010 роки” визначено для паспортизації по Кіровоградській області, без врахування внутрішньокомплексних об"єктів, лише 2712 пам'яток археології, історії та монументального мистецтва та 389 пам"яток містобудування, архітектури та садово-паркового мистецтва.

Для забезпечення проведення на сучасному інформаційному рівні паспортизації об"єктів культурної спадщини, розташованих на території області, необхідно провести організаційно-технічну підготовку втілення Комплексної програми паспортизації.

Кошти на придбання сучасного комп"ютерного обладнання, комплектуючих та видаткових матеріалів до нього, програмного забезпечення, підключення до системи Internet для структурних підрозділів - безпосередніх виконавців заходів, передбачених даною програмою, будуть передбачені у Довгостроковий комплексній програмі охорони, збереження та використання культурної спадщини в Кіровоградській області на період до 2025 року. Цією ж Довгостроковою комплексною програмою будуть передбачені кошти на створення електронних паспортів на об"екти культурної спадщини, що будуть виявлені протягом 2003-2010 років у результаті проведення науково-вишукувальних робіт на території області.

Досвід проведення приватизації земель показав необхідність визначення точних геодезичних координатів розташування пам'яток археології для включення цих даних до паспортів пам'яток.

Для проведення паспортизації об'єктів культурної спадщини необхідно провести обстеження 50% території області. На необстеженій території розташовано за прогнозами Інституту археології Національної академії наук України 3000-3200 курганів та поселень, Науково-дослідного інституту теорії, історії, архітектури і містобудування - 250-300 пам'яток архітектури.

Орієнтовний розрахунок вартості впровадження електронних паспортів об'єктів культурної спадщини затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2002 року № 1330 “Про затвердження Комплексної програми паспортизації об'єктів культурної спадщини на 2003-2010 роки”.

II. Мета та завдання

Метою програми є удосконалення ведення обліку об'єктів культурної спадщини, забезпечення їх державної реєстрації.

Основними завданнями програми є:

проведення на сучасному інформаційному рівні паспортизації об'єктів культурної спадщини (археологічних, історичних, монументального мистецтва, архітектури та містобудування, садово-паркового мистецтва, ландшафтних) шляхом складення електронних паспортів за єдиною формою;

3

розроблення та ведення електронної бази даних паспортів;

забезпечення повноти та доступності інформації про об'єкти культурної спадщини;

інформаційне забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони культурної спадщини.

III. Фінансове забезпечення

Фінансування програми здійснюватиметься у межах асигнувань, затверджених у відповідних місцевих бюджетах на 2003-2010 роки по головних розпорядниках коштів, задіяних у виконанні цієї програми (орієнтовний розрахунок додається)

Загальний обсяг фінансування програми визначено постановою Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2002 року № 1330 у розмірі 4058,92 тис. грн.

Програмою передбачається здійснити протягом 2003-2010 років такі заходи:

тис.грн.

Найменування

заходів

Відповідальні

виконавці

Термін

вико-нання

/рік/

Орієнтовний обсяг фінансування, тис.грн.

обласний

бюджет

бюджети районів і міст обласного значення

2

3

4

5

6

Проведення паспортизації об'єктів культурної спадщини місцевого значення (археології, історії, монументальні, містобудування, архітектури та садово-паркового мистецтва), занесених до Державного реєстру нерухомих пам'яток України і передбачених постановою Кабінету Міністрів України

Управління культури

облдержадміністрації,

управління містобудування та архітектури облдержадміністрації,

райдержадміністрації, міськвиконкоми

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

509.92

507.0

507.0

507.0

507.0

507.0

507.0

507.0

УСЬОГО ОРІЄНТОВНИЙ ОБСЯГ ФІНАНСУВАННЯ 4058,92

________________

Додаток до обласної комплексної програми паспортизації

об"єктів культурної спадщини на 2003-2010 рр.

затвердженої розпорядженням голови Кірово-

градської обласної державної адміністрації

від 28 грудня 2002 року № 542-р

ОРІЄНТОВНИЙ РОЗРАХУНОК

вартості запровадження електронних паспортів об"єктів культурної спадщини,

занесених до Державного реєстру нерухомих пам"яток України по Кіровоградській області

(без врахування внутрішньокомплексних об"єктів)

тис.грн.

Об"єкти культурної спадщини місцевого значення, одиниць

Райони, міста області

Кількість

об"єктів

археоло

гічні

вартість

історичні, монумент.мистецтва

вартість

архітек-тури та містобуд., садово-паркового

мист.,ландшафтні

вартість

вартість паспорта

1.31 тис. грн

вартість паспорта

1.11 тис. грн

вартість паспорта

2,0 тис. грн

Райони

Бобринецький

125

45

58.95

55

61.05

25

50.00

Вільшанський

87

39

51.09

46

51.06

2

4.00

Гайворонський

86

36

47.16

39

43.29

11

22.00

Голованівський

93

11

14.41

73

81.03

9

18.00

Добровеличківський

72

9

11.79

59

65.49

4

8.00

Долинський

145

95

124.45

45

49.95

5

10.00

Знам"янський

202

137

179.47

57

63.27

8

16.00

Кіровоградський

99

8

10.48

84

93.24

7

14.00

Компаніївський

125

82

107.42

37

41.07

6

12.00

Маловисківський

84

9

11.79

69

76.59

6

12.00

Новгородківський

142

94

123.14

46

51.06

2

4.00

Новоархангельський

135

57

74.67

74

82.14

4

8.00

Новомиргородський

152

54

70.74

90

99.90

8

16.00

Новоукраїнський

142

48

62.88

87

96.57

7

14.00

Олександрівський

179

100

131.00

72

79.92

7

14.00

Олександрійський

198

115

150.65

72

79.92

11

22.00

Онуфріївський

200

125

163.75

67

74.37

8

16.00

Петрівський

206

168

220.08

31

34.41

7

14.00

Світловодський

108

74

96.94

31

34.41

3

6.00

Ульяновський

84

20

26.2

59

65.49

5

10.00

Устинівський

54

21

27.51

32

35.52

1

2.00

Міста

Знам"янка

22

-

-

15

16.65

7

14.00

Кіровоград

262

3

3.93

69

76.59

190

380.00

Олександрія

83

2

2.62

37

41.07

44

88.00

Світловодськ

16

1

1.31

13

14.43

2

4.00

Усього

3101

1353

1772.43

1359

1508.49

389

778.00

Вартість паспортизації

4058. 920

Примітка. За рахунок визначених постановою Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2002р. № 1330 коштів у розмірі 4058.920 тис.грн., запланованих на проведення паспортизації об"єктів культурної спадщини, можливо запровадження електронних паспортів лише на 3101 об"єкт культурної спадщини по області (без врахування внутрішньокомплексних об"єктів). Це лише 57% від необхідної кількості - 5410 од.

____________