від 24 грудня 2002 року № 516-р

м. Кіровоград

Про затвердження перспективного плану

невідкладних заходів щодо остаточного

подолання негативних наслідків тоталітарної

політики колишнього Союзу РСР стосовно

релігії та відновлення порушених прав

церков і релігійних організацій в області

З метою забезпечення виконання Указу Президента України від 21 березня 2002 року № 279 "Про невідкладні заходи щодо остаточного подолання негативних наслідків тоталітарної політики колишнього Союзу РСР стосовно релігії та відновлення порушених прав церков і релігійних організацій", розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2002 року № 564-р, створення належних умов для відновлення порушеної справедливості, захисту прав і законних інтересів релігійних організацій, утвердження принципів свободи совісті та віросповідної рівності:

1. Затвердити перспективний план невідкладних заходів щодо остаточного подолання негативних наслідків тоталітарної політики колишнього Союзу РСР стосовно релігії та відновлення порушених прав церков і релігійних організацій (далі - перспективний план), що додається.

2. Структурним підрозділам облдержадміністрації, райдержадміністраціям, рекомендувати управлінню МВС України в області, міськвиконкомам забезпечити виконання перспективного плану та щороку до 5 січня, 5 липня подавати управлінню у справах національностей, міграції та релігій облдержадміністрації інформацію про його виконання.

3. Управлінню у справах національностей, міграції та релігій облдерж-адміністрації здійснювати аналіз виконання перспективного плану та узагальнену інформацію подавати облдержадміністрації до 20 січня, 20 липня.

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Перевозника А.В.

Голова обласної

державної адміністрації В.МОЦНИЙ


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 24 грудня 2002 року № 516-р

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН

невідкладних заходів щодо остаточного подолання негативних

наслідків тоталітарної політики колишнього Союзу РСР стосовно

релігії та відновлення порушених прав церков і релігійних організацій

в області

1. Продовжити роботу щодо повернення колишніх культових будівель, церковних приміщень та майна, належність яких до колишньої церковної власності підтверджена відповідними архівними документами, та узгоджувати ці питання з керівниками релігійних організацій, визначати терміни повернення цих будівель, приміщень і майна в користування церквам та релігійним організаціям. Пропозиції подавати обласній комісії з підготовки пропозицій щодо відновлення прав церков і релігійних організацій, які були порушені внаслідок проведення колишнім Союзом РСР тоталітарної політики стосовно релігії.

Управління у справах національностей, міграції

та релігій облдержадміністрації, Державний архів

Кіровоградської області, міськвиконкоми,

райдержадміністрації

Постійно

2. Вивчити питання та подати пропозиції Кабінету Міністрів України щодо механізму передачі в користування церквам і релігійним організаціям частини церковної атрибутики, літератури та документів, що зберігаються в музейних запасниках та архівах.

Управління культури, у справах національностей,

міграції та релігій облдержадміністрації,

Державний архів Кіровоградської області

До 30 грудня 2002 року

3. Надавати всебічну підтримку і сприяти реалізації доброчинних програм церков і релігійних організацій.

Управління у справах національностей, міграції

та релігій облдержадміністрації, міськвиконкоми,

райдержадміністрації

Постійно

4. Сприяти церквам і релігійним організаціям у розширенні їхньої міжнародної діяльності, розвитку зв"язків з одновірцями за кордоном, здійсненні паломництва до історичних релігійних центрів.

Управління у справах національностей, міграції

та релігій облдержадміністрації

Постійно

5. Продовжити ремонтні та реставраційні роботи з упорядкуванням культових будівель, які є пам"ятками архітектури, сприяти церквам і релігійним організаціям у будівництві храмів та молитовних будинків.

Управління містобудування та архітектури,

капітального будівництва, культури, у справах

національностей, міграції та релігій облдерж-

адміністрації, міськвиконкоми, райдержадміністрації

Постійно

6. Забезпечити проведення регулярних зустрічей представників правоохоронних органів з керівниками церков і релігійних організацій з метою запобігання міжконфесійним конфліктам і недопущення порушень законодавства України.

Управління МВС України в області, управління

у справах національностей, міграції та релігій

облдержадміністрації

За окремим планом

7. Здійснити заходи щодо впровадження в навчально-виховний процес нових форм і методів ознайомлення з духовно-моральними цінностями.

Управління освіти і науки, у справах національностей,

міграції та релігій облдержадміністрації

Постійно

8. Забезпечити систематичне висвітлення проблем міжнаціональних та міжконфесійних відносин на сторінках періодичних видань.

Управління у справах національностей, міграції

та релігій, у справах преси та інформації

облдержадміністрації

Постійно

9. Забезпечувати випуск фотоальбомів, буклетів, історико-церковної, церковно-мистецької літератури та перевидання пам"яток церковної літератури.

Управління у справах преси та інформації,

у справах національностей, міграції та релігій

облдержадміністрації, міськвиконкоми, райдерж-

адміністрації за участю релігійних організацій

Постійно

10. Забезпечувати висвітлення ходу виконання Указу Президента України від 21 березня 2002 року № 279 "Про невідкладні заходи щодо остаточного подолання негативних наслідків тоталітарної політики колишнього Союзу РСР стосовно релігії та відновлення порушених прав церков і релігійних організацій".

Управління у справах преси та інформації,

у справах національностей, міграції та релігій

облдержадміністрації

Постійно

11. Проводити за участю релігійних діячів, працівників органів внутрішніх справ семінари з питань діяльності новітніх релігійних течій, міжконфесійних відносин та нейтралізації проявів дискримінації на релігійному грунті.

Управління МВС України в області, управління

у справах національностей, міграції та релігій

облдержадміністрації

Постійно

_______________________

7

3