0x01 graphic

УКРАЇНА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

від 31 жовтня 2002 року № 419-р

м. Кіровоград

Про затвердження обласної програми

профілактики йодної недостатності у

населення на 2002-2005 роки

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2002 р. № 1418 "Про затвердження Державної програми профілактики йодної недостатності у населення на 2002-2005 роки":

1. Затвердити обласну програму профілактики йодної недостатності у населення на 2002-2005 роки (додається).

2. Зобов"язати головне управління праці та соціального захисту населення, управління зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності та торгівлі, охорони здоров"я, освіти і науки обласної державної адміністрації, голів районних державних адміністрацій та рекомендувати міським головам забезпечити здійснення передбачених програмою заходів.

3. Зобов"язати голів районних державних адміністрацій та рекомендувати міським головам розробити і затвердити комплексні заходи щодо профілактики зумовлених йодною недостатністю захворювань, а також вжити заходи щодо залучення для їх виконання коштів місцевих бюджетів та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.

4. Головному управлінню праці та соціального захисту населення, управлінням зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності та торгівлі, освіти і науки обласної державної адміністрації, головам районних державних адміністрацій та рекомендувати міським головам щороку до 15 грудня подавати управлінню охорони здоров"я обласної державної адміністрації інформацію про хід реалізації програми.

2

5. Управлінню охорони здоров"я обласної державної адміністрації щороку до 1 лютого інформувати Міністерство охорони здоров"я України та обласну державну адміністрацію про стан виконання програми.

6. Контроль за виконанням даного розпорядження та програми покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Негоду С.Д.

Голова обласної

державної адміністрації В.МОЦНИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 31 жовтня 2002 року № 419-р

ОБЛАСНА ПРОГРАМА

профілактики йодної недостатності у населення

на 2002-2005 роки

Ця програма розроблена на виконання плану заходів, спрямованих на реалізацію основних напрямів соціальної політики на період до 2004 року, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2000 р. № 1370.

За даними ЮНІСЕФ, вартість лікування однієї людини, яка страждає на йодну недостатність, становить 27 доларів на добу. За останні роки в Україні кількість хворих тільки серед дітей збільшилася у 3 рази, а кількість операцій на щитовидній залозі за останні 5 років зросла в 3,5 раза. Види хвороб, зумовлених йодною недостатністю, мають тенденцію до урізноманітнення. В ендемічних регіонах проживає 14,6 млн.чоловік.

Особливу велику небезпеку викликає йодна недостатність у вагітних, внаслідок чого підвищується ризик народження дітей з малою вагою, нейросенсорною глухотою, спастичним паралічем, кретинізмом, а також мертвонароджень та викидів. Йодна недостатність істотно впливає на розумовий розвиток дітей старшого віку, що може призвести до інтелектуального виродження нації.

За даними ВООЗ, захворювання, зумовлені йодною недостатністю, можуть бути повністю ліквідовані. Основою профілактики таких захворювань є постійне забезпечення населення ендемічних регіонів продуктами, збагаченими йодом. Найдешевший метод профілактики таких захворювань - йодування кухонної солі.

Україна включена до програми ЮНІСЕФ і Міжнародної ради ВООЗ з контролю за йодною недостатністю. Ці організації вважають загальне йодування солі найбільш простим і випробуваним способом введення йоду в раціон харчування.

Мета і основні завдання

Метою програми є зменшення кількості захворювань, зумовлених йодною недостатністю, збереження і зміцнення здоров"я населення.

2

Основні завдання програми:

вивчення стану фактичного забезпечення населення продуктами харчування, збагаченими йодом, та рівня захворюваності, зумовленої його недостатністю;

створення умов для зниження рівня та ліквідації захворювань, зумовлених йодною недостатністю;

розроблення та впровадження нових технологій виробництва продуктів харчування збагачених йодом;

удосконалення форм і методів проведення роз"яснювальної роботи з питань профілактики захворювань, зумовлених йодною недостатністю.

Фінансове забезпечення виконання програми

Райдержадміністрації, міськвиконкоми забезпечуватимуть здійснення заходів програми за рахунок передбачених на ці цілі коштів місцевих бюджетів.

Прогнозні результати виконання програми

Виконання програми дасть змогу знизити рівень йодної недостатності у населення та зумовленої нею захворюваності, в першу чергу серед дітей, поліпшити стан здоров"я населення, зменшити витрати на лікування хворих, які страждають на йодну недостатність, а також створити економічні умови розвитку та впровадження на вітчизняних підприємствах прогресивних технологій виробництва харчових продуктів, збагачених йодом.

Для виконання програми необхідно здійснити такі заходи:

№ п/п

Заходи

Термін

виконання

Відповідальні за виконання

1

2

3

4

1.

Організовувати поставки йодованої кухонної солі у регіони в рекомендо-ваних обсягах річної потреби

Постійно

Райдержадміністрації, міськвиконкоми, управління зовнішніх зносин, зовнішньоеко-

номічної діяльності та торгівлі облдержадмі-ністрації

2.

Забезпечити контроль за наявністю в торговельній мережі йодованої солі в обсягах, необхідних для задоволення потреб регіону

2002-2005 роки

-"-

3

1

2

3

4

3.

Вжити невідкладних заходів щодо забезпечення дошкільних, загально-освітніх навчальних, оздоровчих, лікувально-профілактичних закладів і будинків-інтернатів для громадян похилого віку та інвалідів йодованою сіллю та заборонити використання в раціонах нейодованої солі

До кінця

2002 року

Райдержадміністрації, міськвиконкоми, головне управління праці та соціального захисту населення, управління охорони здоров"я, освіти та науки облдержадмі-ністрації

4.

Сприяти використанню у харчуванні населення, у тому числі організованих колективів, харчових продуктів, збага-чених йодом та мікроелементами, біологічно активних харчових добавок, що містять йод, інші мікроелементи

2002-2005 роки

-"-

5.

Розробити та затвердити комплексні заходи профілактики зумовлених йодною недостатністю захворювань

До кінця

2002 року

Райдержадміністрації, міськвиконкоми

6.

Здійснити заходи щодо інформованості населення з питань профілактики захворювань, пов"язаних з йодною недостатністю

2003-2004 роки

Управління охорони здоров"я облдержад-міністрації

7.

Довести постанову Головного державного санітарного лікаря України від 25 жовтня 2001 року № 67 "Про додаткові заходи щодо подолання йодної недостатності у населення України" до відома зацікавлених підприємств, установ, організацій та суб"єктів підприємницької діяльності, що здійснюють виробництво, закупівлю та реалізацію кухонної солі

До кінця

2002 року

Кіровоградська обласна санітарно-епідеміологічна станція

8.

Про стан виконання постанов Головного державного санітарного лікаря України від 24 травня 2001 року №58 "Про запровадження першочергових заходів подолання йодної недостатності у населення України", від 25 жовтня 2001 року № 67 "Про додаткові заходи щодо подолання йодної недостатності у населення України" інформувати Головне санітарно-епідеміологічне управління МОЗ України

Щороку до

10 січня та

10 липня

-"-

4

1

2

3

4

9.

Забезпечувати здійснення контролю за якістю йодованої кухонної солі у торговельній мережі, на підприємствах громадського харчування, у лікувально-профілактичних закладах, інших організованих колективах, у першу чергу дитячих

Постійно

Райдержадміністрації, міськвиконкоми, головне управління праці та соціального захисту населення, управління охорони здоров"я, освіти і науки облдержадмі-ністрації, Кіровоград-ська обласна сані-тарно-епідеміологічна станція

10.

Після розробки Міністерством охорони здоров"я України уніфікованих методів здійснення лабораторного контролю за вмістом йоду в кухонній солі та продуктах харчування, збагачених йодом, забезпечити їх застосування

2003-2004 роки

Кіровоградська обласна санітарно-епідеміологічна станція

11.

Взяти участь у проведенні державного моніторингу якості йодованої кухонної солі за результатами відомчого та державного контролю

2003-2004 роки

Кіровоградська обласна санітарно-епідеміологічна станція

12.

Забезпечити широке висвітлення матеріалів з питань профілактики зумовлених йодною недостатністю захворювань через засоби масової інформації

2002-2005 роки

Управління у справах преси та інформації облдержадміністрації

_______________