0x01 graphic

УКРАЇНА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

від 11 жовтня 2002 року № 385-р

м. Кіровоград

Про додаткові заходи щодо

підвищення рівня захисту

майнових прав сільського

населення

На виконання Указу Президента України від 27 серпня 2002 року № 774 "Про додаткові заходи щодо підвищення рівня захисту майнових прав сільського населення" і з метою поліпшення інвестиційного клімату в аграрному секторі економіки, стимулювання збереження та раціонального використання майнових комплексів сільськогосподарських підприємств:

1. Головному управлінню сільського господарства і продовольства облдержадміністрації, райдержадміністраціям здійснити протягом 2002 року комплекс організаційних заходів, спрямованих на підвищення рівня захисту майнових прав сільського населення.

2. Головам райдержадміністрацій до 10 грудня 2002 року:

створити умови для викупу паїв членів колективних сільськогосподарських підприємств (далі - майнові паї) приватними сільськогосподарськими підприємствами, що орендують ці паї;

забезпечити безперешкодну реалізацію права на відчуження майнових паїв їх власниками та розширити практику продажу цих паїв на конкурентних засадах;

сприяти власникам майнових паїв у формуванні на основі цих паїв майнових комплексів з метою створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, інших суб"єктів господарювання, а також передачі таких комплексів в оренду сільськогосподарським товаровиробникам;

завершити документальне оформлення права власності на майно, що перебуває у спільній частковій власності колишніх членів колективних сільськогосподарських підприємств;

ліквідувати колективні сільськогосподарські підприємства, що припинили свою діяльність.

3. Головам райдержадміністрацій надати головному управлінню сільського господарства і продовольства облдержадміністрації інформацію про виконання даного розпорядження до 16 грудня 2002 року.

4. Головному управлінню сільського господарства і продовольства облдержадміністрації про виконання даного розпорядження проінформувати обласну державну адміністрацію до 25 грудня 2002 року.

5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Згривця Ф.І.

Голова обласної

державної адміністрації В.МОЦНИЙ

2