0x01 graphic

УКРАЇНА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

від 15 листопада 2002 року № 459-р

м. Кіровоград

Про обласні заходи щодо реалізації

Концепції безпечного материнства

на 2002-2005 роки

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2002 року № 583-р "Про затвердження заходів щодо реалізації Концепції безпечного материнства на 2002-2005 роки":

1. Затвердити обласні заходи щодо реалізації Концепції безпечного материнства на 2002-2005 роки (додаються).

2. Зобов"язати райдержадміністрації та рекомендувати міськвиконкомам розробити і затвердити до 15 грудня 2002 року аналогічні міські, районні заходи.

3. Структурним підрозділам облдержадміністрації, задіяним у виконанні обласних заходів, райдержадміністраціям та рекомендувати міськвиконкомам передбачати кошти на їх реалізацію у межах видатків, затверджених у відповідних бюджетах головним розпорядником коштів, а також залучати додаткові кошти з джерел, не заборонених чинним законодавством. Інформацію про виконання заходів подавати управлінню охорони здоров"я облдерж-адміністрації щороку до 1 лютого.

4. Управлінню охорони здоров"я облдержадміністрації щороку до
1 березня надавати Міністерству охорони здоров"я України та облдерж-адміністрації узагальнену інформацію про хід виконання обласних заходів щодо реалізації Концепції безпечного материнства на 2002-2005 роки.

5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Негоду С.Д.

Голова обласної

державної адміністрації В.МОЦНИЙ


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 15 листопада 2002 року № 459-р

ОБЛАСНІ ЗАХОДИ

щодо реалізації Концепції безпечного материнства

на 2002-2005 роки

1. Розробити і запровадити стандарти надання акушерсько-гінекологічної допомоги.

Управління охорони здоров"я облдержадміністрації

2003 рік

2. Створити на базі обласної лікарні перинатальний центр.

Управління охорони здоров"я облдержадміністрації

До 2004 року

3. При обласному центрі репродуктивного здоров"я створити кабінет з проблем порушення репродуктивної функції жінок.

Управління охорони здоров"я облдержадміністрації

2003 рік

4. Відновити роботу виїзних жіночих консультацій у всіх районах області для забезпечення потреб сільського населення у кваліфікованій медичній допомозі.

Управління охорони здоров"я облдержадміністрації,

райдержадміністрації, міськвиконкоми

До кінця 2003 року

5. Забезпечити активне впровадження програм грудного вигодовування згідно з досвідом роботи центрів лактації та підтримки грудного вигодовування, що діють в Україні, та ініціативи ВООЗ ЮНІСЕФ "Лікарня, доброзичлива до дитини".

Управління охорони здоров"я облдержадміністрації,

райдержадміністрації, міськвиконкоми

До 2005 року

6. Забезпечити родопомічні заклади препаратами заліза для лікування вагітних з тяжкими формами залізодефіцитної анемії.

Управління охорони здоров"я облдержадміністрації,

райдержадміністрації, міськвиконкоми

Починаючи з 2003 року

7. Забезпечити обстеження всіх новонароджених на генетично обумовлені захворювання з порушенням обміну речовин (фенілкетонурію, гіпотиреоз).

Управління охорони здоров"я облдержадміністрації,

райдержадміністрації, міськвиконкоми

Починаючи з 2003 року

8. Забезпечити препаратами лікувального харчування дітей, хворих на фенілкетонурію, віком від 3 до 14 років.

Управління охорони здоров"я облдержадміністрації,

райдержадміністрації, міськвиконкоми

2003-2004 роки

9. Продовжити реалізацію Національної програми "Репродуктивне здоров"я 2001-2005", Указу Президента України від 15 березня 2002 року № 258/2002 "Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності у суспільстві та утвердження здорового способу життя".

Управління охорони здоров"я, у справах сім"ї

та молоді облдержадміністрації

Постійно

10. Створити на базі центру репродуктивного здоров"я обласний інформаційно-методичний центр для підготовки сімейних лікарів, педагогів, соціальних працівників, батьків з питань планування сім"ї та репродуктивного здоров"я.

Управління охорони здоров"я облдержадміністрації

2004 рік

11. Завершити створення комп"ютерної мережі для забезпечення виконання цільової комплексної програми генетичного моніторингу.

Управління охорони здоров"я облдержадміністрації,

райдержадміністрації, міськвиконкоми

2004 рік

12. Розробити та впровадити комп"ютерну програму моніторингу проведення профілактичних оглядів з метою діагностики передпухлинних і пухлинних захворювань жіночих статевих органів.

Управління охорони здоров"я облдержадміністрації,

райдержадміністрації, міськвиконкоми

2005 рік

13. Передбачити проведення у навчальних закладах заходів з відзначення Дня матері, відродження національних свят з метою пропаганди кращих духовних надбань народу, вшанування жінки-матері, підвищення ролі жінки в суспільстві.

Управління освіти і науки, культури, у справах сім"ї

та молоді, охорони здоров"я облдержадміністрації

Постійно

14. Забезпечити висвітлення в засобах масової інформації стану здійснення заходів.

Управління у справах преси та інформації, у справах

сім"ї та молоді, охорони здоров"я облдерж-

адміністрації

Постійно

___________________

2

3