0x01 graphic

УКРАЇНА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

від 15 листопада 2002 року № 454-р

м. Кіровоград

Про створення координаційної

ради щодо виконання Програми

розвитку туризму в Кіровоградській

області на 2002-2010 роки

На підставі ст.39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" та з метою виконання рішення Кіровоградської обласної ради від 6 вересня
2002 року № 65 "Про Програму розвитку туризму в Кіровоградській області на 2002-2010 роки" та здійснення дієвого контролю за його виконанням:

1. Створити координаційну раду по виконанню Програми розвитку туризму в Кіровоградській області на 2002-2010 роки у складі згідно з додатком.

2. Зобов"язати структурні підрозділи облдержадміністрації, райдерж-адміністрації, обласні організації, залучені до виконання даної Програми, та рекомендувати міськвиконкомам забезпечити організацію її виконання та щороку до 1 грудня інформувати управління з питань фізичної культури, спорту і туризму облдержадміністрації про хід реалізації Програми.

3. Координацію робіт, пов"язаних з виконанням Програми розвитку туризму у Кіровоградській області, покласти на управління з питань фізичної культури, спорту і туризму облдержадміністрації.

4. Управлінню з питань фізичної культури, спорту і туризму облдержадмі-ністрації щороку до 15 грудня надавати обласній державній адміністрації та Державній туристичній адміністрації України узагальнений звіт про стан виконання Програми.

5. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 27 листопада 2000 року № 585-р "Про створення координаційної ради щодо виконання Програми розвитку туризму у Кіровоградській області до 2005 року".

6. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Негоду С.Д.

Голова обласної

державної адміністрації В.МОЦНИЙ


Додаток

до розпорядження голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 15 листопада 2002 року № 454-р

С К Л А Д

координаційної ради по виконанню Програми розвитку туризму

в Кіровоградській області на 2002-2010 роки

Голова координаційної ради

НЕГОДА

Світлана Дмитрівна

-

заступник голови обласної державної адміністрації

Заступник голови координаційної ради

КОВАЛЬОВ

Володимир Олексійович

-

начальник управління з питань фізичної культури, спорту і туризму облдержадміністрації

Секретар координаційної ради

ГОРБЕНКО

Зінаїда Іванівна

-

головний спеціаліст управління з питань фізичної культури, спорту і туризму облдерж-адміністрації

Члени координаційної ради:

АБРАМОВ

Анатолій Анатолійович

-

заступник начальника управління з питань фізичної культури, спорту і туризму облдерж-адміністрації

АУЛІН

Олександр Тимофійович

-

заступник начальника управління освіти і науки облдержадміністрації

БОНДАРЕНКО

Володимир Васильович

-

начальник управління охорони здоров"я облдержадміністрації

БОНДАРЕНКО

Олександр Миколайович

-

начальник управління містобудування та архітектури облдержадміністрації

БУРЧАК

Володимир Миколайович

-

голова правління закритого акціонерного това-риства "Кіровоградтурист" (за згодою)

ВІТЬКО

Дмитро Іванович

-

начальник державного управління екології та природних ресурсів у Кіровоградській області

ВЛАДОВ

Іван Васильович

-

начальник обласного управління земельних ресурсів

ВОЛОК

Микола Микитович

-

начальник управління у справах преси та інформації облдержадміністрації

ГОЛОВЧЕНКО

Тетяна Олександрівна

-

заступник начальника головного управління економіки облдержадміністрації

ІВАНОВ

Віктор Георгійович

-

начальник управління промисловості, енергетики, транспорту та зв"язку облдерж-адміністрації

КОМПАНІЄЦЬ

Юрій Іванович

-

начальник управління культури облдерж-адміністрації

КОШОВЕНКО

Валерій Леонтійович

-

начальник управління капітального будівництва облдержадміністрації

ЛИТВИН

Юрій Олексійович

-

начальник головного управління сільського господарства і продовольства облдержадміні-страції

ЛУЦЕНКО

Володимир Миколайович

-

заступник начальника управління інвестиційної політики облдержадміністрації

ПАТЮТКА

Людмила Олександрівна

-

директор товариства з обмеженою відповідаль-ністю "Туристична фірма "САМ" (за згодою)

ПОПОВ

Валерій Федорович

-

директор приватного підприємства "Туристичне агентство "Мелодія-тур" (за згодою)

САРДІНА

Галина Григорівна

-

заступник голови державної податкової адміністрації у Кіровоградській області

СЕРГІЙЧУК

Андрій Вікторович

-

начальник відділу державної автоінспекції УМВС України в Кіровоградській області (за згодою)

ТУРЧАК

Михайло Васильович

-

начальник регіонального відділення Фонду державного майна України по Кіровоградській області

ФЕДОРЧАК

Віктор Васильович

-

начальник головного управління з питань над-звичайних ситуацій та у справах захисту насе-лення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації

ХОМИЧ

Анатолій Володимирович

-

генеральний директор державного лісогоспо-дарського об"єднання "Кіровоградліс"

Заступник голови обласної

державної адміністрації,

керівник апарату Є.ОСАДЧИЙ

2

2

Продовження додатка