0x01 graphic

УКРАЇНА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

від 15 листопада 2002 року № 453-р

м. Кіровоград

Про обласну програму розвитку

трансплантації на 2002-2005 роки

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12 вересня
2002 року № 1339 "Про затвердження Державної програми розвитку трансплантації на 2002-2005 роки", з метою поліпшення стану здоров"я та надання медичної допомоги населенню області на усіх рівнях:

1. Затвердити обласну програму розвитку трансплантації на
2002-2005 роки (далі - Програма) (додається).

2. Управлінню охорони здоров"я облдержадміністрації, головам райдерж-адміністрацій та рекомендувати міським головам:

забезпечити реалізацію обласної програми розвитку трансплантації на 2002-2005 роки;

під час формування проектів відповідних бюджетів передбачати асигнування на проведення заходів щодо реалізації Програми, забезпечити їх фінансування у межах загальних асигнувань.

3. Райдержадміністраціям та рекомендувати міськвиконкомам інформувати про стан виконання Програми щороку до 1 листопада управління охорони здоров"я облдержадміністрації.

4. Управлінню охорони здоров"я облдержадміністрації аналізувати стан виконання програми і узагальнену інформацію подавати щороку до 1 грудня заступнику голови обласної державної адміністрації Негоді С.Д. та Міністерству охорони здоров"я України.

5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Негоду С.Д.

Голова обласної

державної адміністрації В.МОЦНИЙ


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 15 листопада 2002 року № 453-р

ОБЛАСНА ПРОГРАМА

розвитку трансплантації на 2002-2005 роки

Обласна програма розвитку трансплантації на 2002-2005 роки (далі - Програма) розроблена на основі Державної програми розвитку трансплантації на 2002-2005 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від
12 вересня 2002 року № 1339, і спрямована на задоволення потреб населення в охороні здоров"я, розширення можливостей для рятування життя людей, які мають незворотні захворювання життєво важливих органів, покращення якості їх життя, поліпшення реабілітації таких хворих.

В основу розроблення Програми покладено принципи державної політики у сфері охорони здоров"я, підвищення ефективності трансплантології, поліпшення фінансування та удосконалення кадрової політики у цій сфері діяльності.

В усіх галузях хірургії (передусім таких, як хірургічна ортопедія, нейрохірургія, отоларингологія, щелепно-лицьова, реконструктивно відновна і пластична хірургія) проводяться оперативні втручання з використанням відповідних ауто- або алотрансплантатів. Найефективнішим засобом лікування є відновлення нормальної функції та форми органів. За допомогою консервованих алографтів рогівки, серцевих клапанів, судин, м"язоскелетних тканин і шкіри лікарі можуть усувати багато фізичних та функціональних вад.

Мета Програми

Метою Програми є створення єдиної державної системи трансплантації, здійснення заходів щодо забезпечення розвитку трансплантології, удосконалення відповідної нормативно-правової бази, збереження і зміцнення здоров"я населення, підвищення якості та ефективності медичної допомоги.

Основні завдання Програми:

розширення можливостей рятування життя людей, які мають незворотні захворювання таких життєво важливих органів, як нирки, печінка, серце і підшлункова залоза;

скорочення на 20 відсотків кількості хворих з незворотною втратою зору;

зменшення на 25-30 відсотків витрат на лікування хворих на хронічну ниркову недостатність гемодіалізом;

поліпшення реабілітації хворих, які страждають на різні види ендокринопатії, особливо на такі поширені, як цукровий діабет і гематологічні захворювання, що потребують пересадження кісткового мозку.

Фінансове забезпечення Програми

Фінансове забезпечення Програми здійснюватиметься за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, а також заінтересованих суб"єктів підприємницької діяльності усіх форм власності, громадських організацій та інших джерел відповідно до законодавства.

Механізм управління та здійснення контролю

за виконанням Програми

Координація заходів, передбачених Програмою, покладається на управління охорони здоров"я облдержадміністрації.

Контроль за реалізацією заходів, передбачених Програмою, здійснюватиме обласна державна адміністрація з наданням відповідної інформації Міністерству охорони здоров"я України.

Прогноз результатів виконання Програми

Виконання Програми дасть змогу розширити можливості надання спеціалізованої допомоги хворим в лікувальних закладах, які займатимуться пересадженням органів та клітинною трансплантацією, поліпшити стан здоров"я населення, подовжити активне довголіття та тривалість життя.

Заходи щодо виконання Програми

1. Провести роботу по оновленню та дооснащенню апаратурою, витратними матеріалами відділення інтенсивної терапії та екстракорпоральної детоксикації обласної лікарні.

Управління охорони здоров"я облдержадміністрації

2002-2005 роки

2. Організувати інтенсивну дотрансплантаційну підготовку (лікування) реципієнтів до проведення операційних втручань, пов"язаних з пересаджуванням органів, тканин і клітин (гемодіаліз, шкірна пластика, пересадження штучного кришталика, штучних суглобів тощо).

Управління охорони здоров"я облдержадміністрації,

райдержадміністрації, міськвиконкоми

2002-2005 роки

3. Забезпечити подальше проведення післятрансплантаційної імуносупресивної терапії та реабілітації хворих.

Управління охорони здоров"я облдержадміністрації,

райдержадміністрації, міськвиконкоми

2003-2005 роки

4. Запровадити наступність у лікуванні із застосуванням методу тканинної та клітинної трансплантації державних та комунальних закладів охорони здоров"я з державними науковими установами, діяльність яких пов"язана з трансплантацією.

Управління охорони здоров"я облдержадміністрації

2003 рік

_____________________

3