0x01 graphic

УКРАЇНА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

від 10 жовтня 2002 року № 383-р

м. Кіровоград

Про раду експортерів при

обласній державній адміністрації

На підставі статті 26 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", з метою активізації експортної діяльності підприємств області, розширення асортименту товарів, що експортуються, зростання частки високих технологій в експорті та формування ефективної інфраструктури збуту товарів і послуг за кордоном, яка б забезпечувала швидке освоєння вітчизняними товаровиробниками нових зовнішніх ринків:

1. Утворити раду експортерів при обласній державній адміністрації (далі - рада) у складі згідно з додатком та затвердити положення про неї (додається).

2. Надати право голові ради вносити у разі потреби зміни до її складу.

3. Установити, що організаційно-технічне забезпечення роботи ради здійснюється управлінням зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності та торгівлі обласної державної адміністрації.

Голова обласної

державної адміністрації В.МОЦНИЙ


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 10 жовтня 2002 року № 383-р

ПОЛОЖЕННЯ

про раду експортерів при обласній державній адміністрації

1. Рада експортерів (далі - рада) є постійно діючим дорадчо-консультативним органом при Кіровоградській обласній державній адміністрації.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями ради є:

підготовка рекомендацій з питань розроблення і вдосконалення експортної політики в області;

підготовка пропозицій та сприяння здійсненню проектів стосовно просування вітчизняних товарів (робіт, послуг) на світові ринки, збільшення в структурі експорту частки продукції високого ступеня переробки;

проведення експертизи проектів, спрямованих на розвиток виробництва конкурентоспроможних товарів;

забезпечення ефективної взаємодії між органами виконавчої влади та суб"єктами господарювання;

проведення аналізу розвитку експортоорієнтованого виробництва і підготовка відповідних пропозицій з його вдосконалення;

вжиття заходів щодо розвитку інформаційної системи зовнішньоекономічної діяльності;

підготовка пропозицій щодо проведення аналізу діяльності виробників та експортерів, їх підтримки і стимулювання;

заохочення виробників та експортерів до участі у роботі міжнародних організацій.

4. До складу ради входять керівники найбільших підприємств-експортерів, спілок промисловців, асоціацій, об"єднань, митниці, банків.

5. Персональний склад ради затверджується розпорядженням голови обласної державної адміністрації.

6. Раду очолює заступник голови обласної державної адміністрації.

7. Голова ради має заступників.

8. Рада проводить свою діяльність за планами, які затверджуються головою ради.

9. Засідання ради проводяться згідно з планами її діяльності або у міру необхідності за рішенням голови ради чи його заступників.

10. Засідання ради проводить її голова, у разі його відсутності - заступник голови.

11. Рішення ради приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

12. Рішення ради оформлюються протоколами, які підписуються головуючим на засіданні.

13. Рада взаємодіє з радою експортерів при Кабінеті Міністрів України.

14. Рада має право залучати до роботи спеціалістів структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів для розгляду питань, пов"язаних з її діяльністю.

15. Рада має право безкоштовно одержувати в установленому порядку від органів місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для роботи ради.

16. Рада може утворювати постійні і тимчасові робочі групи та комісії.

____________________


Додаток

до розпорядження голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 10 жовтня 2002 року № 383-р

С К Л А Д

ради експортерів при обласній державній адміністрації

Голова ради

КОВАЛЬЧУК

Микола Михайлович

-

заступник голови обласної державної адміністрації

Заступник голови ради

БОЙКО

Анатолій Якимович

-

начальник управління зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності та торгівлі облдержадміністрації

Секретар ради

РАЖЕВА

Світлана Йосипівна

-

заступник начальника відділу управління зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності та торгівлі облдержадміністрації

Члени ради:

БЕДЗАЙ

Василь Володимирович

-

в.о.голови правління ВАТ "Пуансон"

ВОЛОХОВ

Сергій Олександрович

-

директор СП "Силікон"

ГАВРЕНКОВА

Тетяна Семенівна

-

в.о.начальника управління промисловості, енергетики, транспорту та зв"язку облдерж-адміністрації

ГАНЗА

Микола Олексійович

-

генеральний директор ТОВ "Побузький феронікелевий комбінат"

ГУЛАВСЬКИЙ

Володимир Тадеушович

-

директор дочірнього підприємства ДАК "Хліб України" "Новоукраїнський комбінат хлібопродуктів"

ЖИВОТОВСЬКИЙ

Микола Вікторович

-

директор Голованівського державного лісомисливського господарства

КОМПАНІЄЦЬ

Василь Олександрович

-

голова правління ВАТ НВО "Етал"

ЛИТВИН

Юрій Олексійович

-

начальник головного управління сільського господарства і продовольства облдерж-адміністрації

ЛУЦЕНКО

Володимир Миколайович

-

заступник начальника управління з питань інвестиційної політики облдержадміністрації

МАРОН

Іван Едуардович

-

генеральний директор ЗАТ "Об"єднання "Дніпроенергобудпром"

ПОНОМАРЬОВА

Марія Іванівна

-

керуюча Кіровоградським центральним відділенням Промінвестбанку України

РАЙКОВИЧ

Андрій Павлович

-

голова правління ВАТ "Птахокомбінат"

РУДЕНКО

Василь Сергійович

-

голова державної податкової адміністрації в області

САІНСУС

Олександр Дмитрович

-

голова правління ВАТ "Червона зірка", президент Кіровоградського відділення УСПП "Пошук"

СЕДЕЛЬ

Сергій Євгенович

-

начальник Кіровоградської митниці

ТІТОВ

Костянтин Андрійович

-

керуючий філією Державного експортно-імпортного банку України у м.Кіровограді

ТІТОВ

Юрій Олександрович

-

голова правління ВАТ "Гідросила"

ТУРБАЄВСЬКИЙ

Віталій Віталійович

-

голова правління ВАТ "Віра-Сервіс"

ХАРИТОНОВА

Валентина Сергіївна

-

президент Кіровоградської регіональної торгово-промислової палати

Заступник голови обласної

державної адміністрації,

керівник апарату Є.ОСАДЧИЙ

2

2

2

2

Продовження додатка