0x01 graphic

УКРАЇНА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

від 16 вересня 2002 року № 350-р

м. Кіровоград

Про затвердження обласної програми

підготовки кваліфікованих робітників

на 2003-2004 роки

Відповідно до Указу Президента України від 17 квітня 2002 року № 347 "Про Національну доктрину розвитку освіти" та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 року № 1223 "Про затвердження заходів з реалізації Національної доктрини розвитку освіти на 2002-2004 роки":

1. Затвердити обласну програму підготовки кваліфікованих робітників на 2003-2004 роки (з урахуванням потреб ринку праці у Кіровоградській області (додається).

2. Головам райдержадміністрацій, рекомендувати міським головам, головному управлінню праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, обласному центру зайнятості населення:

забезпечити виконання обласної програми підготовки кваліфікованих робітників на 2003-2004 роки;

надавати інформацію щодо стану виконання обласної програми управлінню освіти і науки облдержадміністрації щороку до 1 лютого.

3. Управлінню освіти і науки облдержадміністрації забезпечити координацію виконання обласної програми та надавати узагальнену інформацію заступнику голови обласної державної адміністрації Негоді С.Д. щороку до 25 лютого.

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Негоду С.Д.

Голова обласної

державної адміністрації В.МОЦНИЙ


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 16 вересня 2002 року № 350-р

ОБЛАСНА ПРОГРАМА

підготовки кваліфікованих робітників на 2003-2004 роки

І. Загальні положення

Обласна програма підготовки кваліфікованих робітників на 2003-2004 роки розроблена відповідно до Указу Президента України від 17 квітня 2002 року
№ 347 "Про Національну доктрину розвитку освіти" та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 року № 1223 "Про затвердження заходів з реалізації Національної доктрини розвитку освіти на 2002-2004 роки" і спрямована на задоволення запитів населення у професійному навчанні з урахуванням потреб ринку праці.

Проблема підготовки кваліфікованих робітників перебуває на важливому етапі розвитку, переходу до більш якісного стану. Відбуваються принципові зміни в суспільній свідомості, обумовлені соціальними, політичними та економічними перетвореннями.

Сьогодення вимагає такої системи підготовки робітників, яка б гнучко реагувала на кон"юнктуру ринку праці і разом з тим була економічно стійка, соціально захищена та конкурентоспроможна.

Головною умовою виробничої стабільності в нових економічних умовах стала підготовка робітників широкого профілю, здатних до постійних змін видів професійної діяльності.

Чільне місце у цьому займають такі характеристики робітника, як кваліфікація, багатопрофільність, адаптація до змін виробничо-технічних умов і змісту праці.

Пріоритетний розвиток в останні роки одержала професійна освіта у сфері обслуговування, комерційної, фінансової і управлінської діяльності.

Ключовими проблемами підготовки кваліфікованих робітників області є:

недостатня координація зусиль державних структур з підприємствами, установами, організаціями різних форм власності в чіткому визначенні якісної та кількісної потреби ринку праці в кваліфікованих робітниках;

недостатній рівень матеріально-технічного забезпечення професійно-технічних навчальних закладів новітньою технікою та технологіями підготовки робітничих кадрів для пріоритетних галузей, господарств області (АПК, переробка, машинобудування).

система підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації педагогічних працівників не повною мірою відповідає змінам в економічному розвитку області.

невирішеними залишаються питання щодо прогнозування потреби в педагогічних кадрах, визначення обсягів державного замовлення і їх раціонального розміщення у вищих навчальних закладах.

недостатньо ефективно працює механізм цільової підготовки сільської молоді, слабо здійснюється підготовка педагогічних кадрів на основі міжрегіональних договорів для задоволення фахівцями гостродефіцитних професій.

ІІ. Мета та основні завдання Програми

Метою Програми є поліпшення якості підготовки кваліфікованих робітників з впровадженням особистісно-орієнтованого підходу до професійної підготовки та урахуванням потреб ринку праці.

Основними завданнями Програми є:

надання можливості безоплатної первинної професійної підготовки у державних та комунальних професійно-технічних навчальних закладах;

забезпечення якісної підготовки та працевлаштування кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів, конкурентоспроможних в умовах сучасних ринкових відносин;

розвиток мережі професійно-технічних навчальних закладів різних типів, професійних спрямувань та форм власності з урахуванням демографічних прогнозів, регіональної специфіки та потреб ринку праці;

поєднання професійно-технічної та повної загальної середньої освіти, забезпечення варіативності та гнучкості освітньо-професійних програм з урахуванням змін на ринку праці та попиту на нові професії;

створення умов для надання професійно-технічними закладами освітніх та інших послуг населенню, зокрема, здобуття або підвищення робітничої кваліфікації, а також підготовка та перепідготовка незайнятого населення;

розвиток співпраці з підприємствами, установами, організаціями-замовниками підготовки робітників, обласною, міськими та районними службами зайнятості;

впровадження нових освітніх технологій, пов"язаних із комп"ютеризацією навчального процесу;

підвищення професійного рівня педагогічних працівників, забезпечення підвищення кваліфікації.

ІІІ. Заходи з реалізації Обласної програми підготовки

кваліфікованих робітників на 2003-2004 роки

з урахуванням потреб ринку праці

1. Продовжити практику проведення набору учнів за 3-сторонніми угодами (учень - навчальний заклад - замовник робітничих кадрів).

Управління освіти і науки облдержадміністрації

2003-2004 роки

2. Реорганізувати:

ПТУ № 3, м.Знам"янка, та ПТУ № 13, м.Олександрія, у професійні ліцеї;

Управління освіти і науки облдержадміністрації

2003 рік

училище-агрофірму, с.Піщаний Брід Добровеличківського району, у навчально-практичний центр.

Управління освіти і науки облдержадміністрації

2004-2005 роки

3. Створити на базі філії ПТУ № 14, смт Олександрівка, професійно-технічне училище.

Управління освіти і науки облдержадміністрації,

Олександрівська райдержадміністрація

2004 рік

4. Створити центр безперервної освіти на базі Кіровоградського технікуму механізації сільського господарства для продовження навчання випускників професійно-технічних училищ сільськогосподарського профілю.

Управління освіти і науки облдержадміністрації

2003-2004 роки

5. Розширити перелік професій з підготовки та перепідготовки робітничих кадрів за замовленням служб зайнятості, у тому числі юридичних та фізичних осіб на комерційній основі.

Управління освіти і науки облдержадміністрації

2003-2004 роки

6. Розширити мережу професійної підготовки кваліфікованих робітників з будівельно-художніх і реставраційних професій та народних ремесел (ПТУ № 8, м.Кіровоград, ПТУ № 11, м.Ульяновка, ПТУ № 38, м.Голованівськ).

Управління освіти і науки облдержадміністрації

2003-2004 роки

7. Надати професійну підготовку учням спеціалізованих загальноосвітніх шкіл, які потребують корекції фізичного або розумового розвитку з попереднім отриманням відповідних ліцензій.

Служба у справах неповнолітніх, управління

освіти і науки облдержадміністрації,

міськвиконкоми, райдержадміністрації

2003-2004 роки

8. Запровадити комплекси сучасних виробничих технологій для підготовки фахівців за професіями: штукатур, маляр-штукатур, майстер будівельних робіт, монтажник внутрішніх санітарно-технічних систем та обладнання (ПТУ № 8, м.Кіровоград), верстатник широкого профілю (ВПУ № 4, м.Кіровоград).

Управління освіти і науки облдержадміністрації

2003-2004 роки

9. Створити банк даних з переліком професій та спеціальностей, які надають професійно-технічні навчальні заклади області.

Управління освіти і науки облдержадміністрації

2003-2004 роки

10. Відпрацювати та узгодити систему стажування педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів на підприємствах.

Управління освіти і науки облдержадміністрації

2003 рік

11. Підготувати каталог послуг професійно-технічних навчальних закладів для населення міста.

Управління освіти і науки облдержадміністрації

2003 рік

12. Розробити систему професійної орієнтації молоді для здобуття робітничих професій, у тому числі через мережу Інтернет.

Управління освіти і науки облдержадміністрації

2003 рік

13. Встановити установки гідродинамічних нагрівачів ТЕК для забезпечення температурного режиму в учбових корпусах та гуртожитках
ПТУ № 11, м.Ульяновка, та ПТУ № 16, м.Мала Виска.

Управління освіти і науки облдержадміністрації

2003 рік

14. Встановити міні-котельню в навчальному корпусі та гуртожитку
ПТУ № 40, м.Новоукраїнка.

Управління освіти і науки облдержадміністрації

2003 рік

15. Перевести на газове опалення котельню ПТУ № 31, м.Олександрія.

Управління освіти і науки облдержадміністрації,

Олександрійський міськвиконком

2003 рік

16. Збудувати огорожу та упорядкувати прилеглу територію ПТУ № 30, с.Торговиця Новоархангельського району.

Управління освіти і науки облдержадміністрації

2003 рік

17. Збудувати огорожу території училища-агрофірми, с.Піщаний Брід Добровеличківського району, вагову, критий тік, заасфальтувати дорогу від училища-агрофірми до учбового господарства, с.Коколово.

Управління освіти і науки облдержадміністрації

2003 рік

18. Забезпечити стажування педагогічних працівників на підприємствах, в установах та організаціях.

Головне управління праці та соціального захисту

населення, управління освіти і науки облдерж-

адміністрації

2003-2004 роки

19. Впроваджувати новітні освітянські комп"ютерні технології у навчальний процес.

Управління освіти і науки облдержадміністрації

2003-2004 роки

20. Оновити фонди училищних бібліотек та поповнити їх сучасними інформаційними засобами, навчальною літературою тощо.

Управління освіти і науки облдержадміністрації

2003-2004 роки

21. Організувати підвищення кваліфікації педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів області на базі Донецького інституту післядипломної педагогічної освіти.

Управління освіти і науки облдержадміністрації

2003-2004 роки

22. Продовжити роботу щодо збільшення обсягів підготовки робітників та впровадження інноваційних та модульних технологій професійного навчання незайнятого населення у професійно-технічних навчальних закладах на замовлення служб зайнятості.

Управління освіти і науки облдержадміністрації,

обласний центр зайнятості населення

2003-2004 роки

23. Надати професійну підготовку особам, позбавленим волі, в установі виконання покарань ВК 305/6.

Управління Державного департаменту України

з питань виконання покарань в Кіровоградській

області, управління освіти і науки облдерж-

адміністрації

2003-2004 роки

ІV. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування обласних заходів здійснюється відповідно до чинного законодавства за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів, виходячи з їх можливостей і інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

V. Прогноз результатів виконання Програми

Виконання Програми дасть змогу:

забезпечити якісну підготовку кваліфікованих робітників з урахуванням потреб ринку праці області;

удосконалити систему ступеневої освіти професійно-технічних та вищих навчальних закладів;

змінити і вдосконалити форми і напрямки роботи учбових комбінатів;

забезпечити грунтовну курсову перепідготовку педагогічних працівників на базі вищих навчальних закладів області;

створити сучасну матеріально-технічну базу професійно-технічних навчальних закладів.

___________________

7